Profile picture for user bakketo

Torbjørg Bakke

Høgskulelektor

Institutt for pedagogikk

UTDANNING

Master i pedagogikk.  Høyskolen i Lillehammer.

Mellomfag i pedagogikk.  Høyskolen i Volda

Grunnfag i spesialpedagog, Høyskolen i Stavanger.

Grunnfag i sosialpedagogikk. Høyskolen i Volda.

Videreutdanning i ledelse i skolen. Høyskolen i Volda

Allmenlærerutdanning.  Høyskolen i Nesna.

UNDERVISNING

Gl.1-7      PEL 3  Grunnskoleutdanning.  Pedagogikk og elevkunnskap.

Gl. 5-10   PEL 3  Grunnskoleutdanning.  Pedagogikk og elevkunnskap.

PPU2D     Allmenfag.   Pedagogikk.  Deltid 2. år.

PPU112    Yrkesfag.    Pedagogikk.  Deltid 2. år.

PPU121    Yrkesfag     Pedagogikk.  Deltid 1. år.

PPU 2       Allmenfag.  Pedagogikk.   Heitid

 

Veileder  på:  

Bachelor GLU PEL 4  

PPU Semesteroppgaver

 

Utdanningsgruppeleder for PPU

FAGLIGE INTERESSER

Lærerutdanning.

Ungdom og utdanning.

Frafall i videregående skole.

Tverrfaglig samarbeid.

Profesjonsforskning.

 

Er med i :   Forskningsgruppe for profesjonsforskning.

                  Forskningsgruppe for PPU

TIDLIGERE FORSKNING

Erfaringer med tverrfaglig samarbeid i skolen. En studie av nye yrkesgrupper inn i skolen.

I DAG

Prosjektskisse: Hvilke erfaringe har yrkesfaglærere, uten formell pedagogisk  kompetanse av sin utvikling som lærer, før de starter på profesjonsutdanning.

ARBEIDSERFARING

Høyskolelektor ved høyskolen i Volda.

Lektor ved Romsdal videregående skole.   Helse og oppvekst.  Alternativ opplæring.

Allmemlærer i grunnskolen i Molde kommune.

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Underveisvurdering i yrkesfag, Helse og oppvekst
Publisert 2023 av Torbjørg Bakke, Stein Conradsen

Nasjonal PPU-konferanse 2020: lærarkvalifisering for framtida
Publisert 2020 av Torbjørg Bakke, Hjalmar Trond Eiksund, Kari Aslaug Hasle, Elisabeth Innselset, Bjørnar Sæterås, Anne Øie