Profile picture for user leersalh

Hilde Gry Leer-Salvesen

Høgskulelektor

Institutt for pedagogikk

 

Utdanning

Master i didaktikk og organisasjonslæring, Universitetet i Oslo 2013
Kompetanseutvikling og organisasjonslæring i Wilh. Wilhelmsen. Observasjon av eit kurs i prosjektleiing.

Allmennlærar, Høgskolen i Oslo og Akershus

Psykologi grunnfag, NTNU

 

Yrkeserfaring

Høgskulelektor i pedagogikk, Høgskulen i Volda

Rådgivar i e-læring, Høgskulen i Volda

Pedagogisk konsulent, Ulstein kommune

Allmennlærar, Oslo kommune

 

Faglege interesser

Didaktikk

Organisasjonsutvikling

Digitale læringsformer

Skulejuss

 

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Studentengasjement i Zoom. Pedagogiske utfordringar og moglegheiter
Publisert 2020 av Hilde Gry Leer-Salvesen

Lærar for ein dag - ein app utvikla for lærarutdanning
Publisert 2019 av Hilde Gry Leer-Salvesen, Helene Gram

Teacher educators’ experiences and reflections concerning digital learning activities
Publisert 2019 av Ingrid Helleve, Aslaug Grov Almås, Anders Grov Nilsen, Hilde Gry Leer-Salvesen, Helene Gram