Profile picture for user remoyak

Anne-Kari Remøy

Høgskulelektor

Institutt for pedagogikk

Utdanning

Cand.polit frå Høgskolen i Oslo med hovudfag i Flerkulturull og utviklingsrettet utdanning

Førskulelærar med vidareutdanning i migrasjonspedagogikk og spesialpedagogikk.

 

Undervisning

UL 301 Overordna perspektiv på kvalitet i opplæringa i barnehage og skule

UL 303 Språk- og leseutvikling

GL5-10 PEL2, grunnskulelærarutdanning, pedagogikk og elevkunnskap

GL1-7 PEL2, grunnskulelærarutdanning, pedagogikk og elevkunnskap

BLUFMM, Mangfald og mestring

 

Rettleiar på:

UL 306 Masteroppgåve

GLUPEL4 Bacheloroppgåve

Faglege interesseområder

Spesialpedagogikk

Fleirkulturell pedagogikk

Lærarutdanning

Profesjonsfagleg digital kompetanse 

Forskingsgrupper

Forskingsgruppe for spesialpedagogikk og inkludering

Tidlegare forskingsprosjekt

The Funtion of Special Education (Speed-prosjektet)

Vaksenliv på særvilkår, Møreforsking

Noverande forskingsprosjekt

Doktorgradsarbeid om fleirspråklege elevar og spesialundervisning

Arbeiderfaring

Høgskulelektor ved Høgskulen i Volda 2016 - 

Doktorgradsstipendiat ved Høgskulen i Volda 2013-2016

Pedagogisk psykologisk rådgivar 2008-2013

Lærar i grunnskulen 1998-2008

Miljøterapeut barne- og familievernsinstitusjon, deltid 

Pedagogisk leiar 1996-1998

Vitskapeleg arbeid

CRIStin