Profile picture for user solstad

Stein Helge Solstad

Førsteamanuensis

Institutt for musikk

Stein Helge Solstad er gitarist og 1.amanuensis i musikk med BA frå jazzlina i Trondheim, hovudfag ved NTNU og doktorgrad ved Norges musikkhøgskule. Solstad sine forskingsinteresser er kognisjon og musikalsk improvisasjon, han har også publisert bok om ekspertise i jazzimprovisasjon.

Solstad er leiar for forskingsgruppa: «Skapande læringsprosessar i musikk» og medlem av forskingsgruppa «Kunstnarisk utviklingsarbeid».

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Expertise in Jazz Guitar Improvisation - A Cognitive Approach [ISBN 978-0-367-07766-2] 223s.
Publisert 2020 av Stein Helge Solstad
Publisher: Routledge

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Frå intuisjon til handling – å skapa i sanntid
Publisert 2022 av Stein Helge Solstad

Experiences of WNGER II Ph.D.Fellows During the COVID-19 Pandemic – A Case Study
Publisert 2022 av Rune Johan Krumsvik, Øystein Olav Skaar, Fredrik Mørk Røkenes, Stein Helge Solstad, Kjetil L Høydal

Doctoral Education in Norway and Inter-institutional Collaboration Within Doctoral Education - a Case study.
Publisert 2021 av Rune Johan Krumsvik, Bård Mæland, Stein Helge Solstad

Theoretical considerations of digital competence and digital inequality in upper secondary school
Publisert 2020 av Rune Johan Krumsvik, Fredrik Mørk Røkenes, Lise Øen Jones, Ole-Johan Eikeland, Kjetil L Høydal, Stein Helge Solstad

Digital competence and digital inequality in upper secondary school. A Mixed Method Study.
Publisert 2020 av Rune Johan Krumsvik, Lise Øen Jones, Ole-Johan Eikeland, Fredrik Mørk Røkenes, Kjetil L Høydal, Stein Helge Solstad

Anna

Konsert - Vågsberget i Måløy
Publisert 2023 av Stein Helge Solstad, Øystein Salhus

Convener (tilretteleggar) på Music4Change Conference - Presentasjonar av Wolfgang Schmid og Florence Brady.
Publisert 2023 av Stein Helge Solstad

The Con
Publisert 2023 av Stein Helge Solstad

Clifton Beach Road
Publisert 2023 av Stein Helge Solstad

Conch
Publisert 2023 av Stein Helge Solstad

Folymi
Publisert 2023 av Stein Helge Solstad

Carnervon
Publisert 2023 av Stein Helge Solstad

Gladstone
Publisert 2023 av Stein Helge Solstad

Vale Street
Publisert 2023 av Stein Helge Solstad

Territories (International Jazz Group) - Musical presentation of original music with Caroline Manins (vocal), Aaron Ma (bass) and Joshua Spurr (drums)
Publisert 2023 av Stein Helge Solstad

Playspace: Cognitive and Phenomenological Approaches to Collaborative Music Improvisation - with Dr. Chris Stover
Publisert 2023 av Stein Helge Solstad, Chris Stover

From My Music to Our Music - gjesteforskarforelesing
Publisert 2023 av Stein Helge Solstad

Understraumen
Publisert 2022 av Stein Helge Solstad

Understraumen
Publisert 2022 av Stein Helge Solstad

Solnor - musikalsk samspel, hovudsakleg orginalkomposisjonar av Stein Helge Solstad framført i tonar og ord saman med Norvald Dahl
Publisert 2022 av Stein Helge Solstad

Why Improvisation Matters
Publisert 2022 av Stein Helge Solstad, Øystein Salhus

Undervising i musikk og kunst og handverk i koronatida: Ei undersøking blant studentar og tilsette på to høgskular [ISBN 978-82-93677-76-5] 40s.
Publisert 2022 av Karen Brænne, Kjetil Sømoe, Stein Helge Solstad, Åsmund Espeland

Musikalsk innslag: FOU prisutdelign ved HVO Tittel: Impro - Vals for Marit
Publisert 2021 av Stein Helge Solstad

Musikalsk opning av konferanse - "Skapande Prosessar i eldrehelse"
Publisert 2021 av Stein Helge Solstad

Fuga Y Misterio og andre argentiske nummer som- el-postino og Svendsens Tanfo - gittarsolist på Fuga Y Misterio
Publisert 2021 av Stein Helge Solstad

From my music to our music - reflections from a jazz recording process
Publisert 2021 av Stein Helge Solstad

Short presentation about WNGER II at The Future of Doctoral Research - contributors special
Publisert 2021 av Rune Johan Krumsvik, Bård Mæland, Stein Helge Solstad

Utdanningsdirektoratet har laga digitale kompetansepakker som skal støtte skuleleiarar og lærarar i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk i skulen. Kompetansepakken «Musikk 1- 10 Programmering og algoritmisk tenking» er utvikla ved Høgskulen i Volda. Saman med Torbjørn Frantsen og Jan Erik Syversen
Publisert 2020 av Stein Helge Solstad, Torbjørn Frantsen, Jan Erik Syversen

Eg ser deg ut for Gluggen (eige arrangement) - Speling på HVO semesterstart i lag med Øystein Salhus
Publisert 2020 av Stein Helge Solstad

Masterrettleing ved høgskulen på vestlandet, hovudrettleiar på to kandidatar, birettleiar på ein kandidat
Publisert 2020 av Stein Helge Solstad

Solnorkonsert med i hovudsak eigne komposisjonar, duokonsert med Norvald Dahl
Publisert 2020 av Stein Helge Solstad

Explicit and implicit processes in a jazz recording
Publisert 2020 av Stein Helge Solstad

Nytt musikkarrangement av "Eg ser deg ut for Gluggen" folketone og "Meistervalsen" av Per Bolstad i samband med forskingsdagane 2019
Publisert 2020 av Stein Helge Solstad

Arrangør av 2 melodiar og utøvar på opninga av Foskingsdagane ved HVO 2019. Eg ser deg ut for gluggen (Trad.) og Meistervalsen (Per Bolstad)
Publisert 2019 av Stein Helge Solstad

Masterrettleiing ved høgskulen på vestlandet 4 masterkandidatar - 1 ferdig master - 12 Desember 2019
Publisert 2019 av Stein Helge Solstad

Forskingsgruppeleiar i musikk
Publisert 2019 av Stein Helge Solstad

Leiing av internasjonalt symposium ved HVO - Creative learning processes in music: Pedagogies, or provocations?
Publisert 2019 av Stein Helge Solstad

Teknologi, algoritmisk tenking og programmering i musikk
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen, Stein Helge Solstad, Jan Erik Syversen

The Impro zone between reflective analysis and intuition
Publisert 2019 av Stein Helge Solstad

Adventskonsert
Publisert 2019 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus, Stein Helge Solstad, Magnar Åm

Solsty konsert på Porse (Jazzkafe) - hovudsakleg eigenkomponert musikk
Publisert 2019 av Stein Helge Solstad

A Room of One's Own
Publisert 2018 av Stein Helge Solstad

Expertise in jazz guitar improvisation 2019
Publisert 2018 av Stein Helge Solstad

Elvane møtest
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Song til stormen
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Var det ikkje du?
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Don't come to me with the entire truth
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Når det kjem til stykket
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Din veg
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Soli kjem att
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Katten
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Det er den draumen
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Du hengjer ikkje hatten på ein solstråle
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Grjot
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Eg drøymer meg burt
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Elvane møtest, arangør 12 komposisjonar
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Duokonsert på Oppheim
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Videofeltarbeid "Frå innøving til innspeling" - 360 filming av jazzimprovisasjon, intervju og samspel
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Stolen Moments i Fosnavåg konserthus
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Stolen Moments konsert i Ålesund
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Stolen Moments konsert på Porse i Volda
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Stolen Moments konsert - telebygget i Volda
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Elvane møtest - CD innspeling i eige namn
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

"The future of Jazz Research in Academia"
Publisert 2017 av Stein Helge Solstad

Opningskonsert/innslag på dei nynorske festspela 2016 med festspeldiktar Ruth Lillegraven
Publisert 2016 av Stein Helge Solstad

Mord og andre selskapsleker - En kriminalkomedie
Publisert 2016 av Stein Helge Solstad

Solstad Trio - jazzklubben i Volda
Publisert 2016 av Stein Helge Solstad

Konsert med Stolen moments, jazzklubben i Volda
Publisert 2016 av Stein Helge Solstad

Konsert med Stolen Moments - jazzklubb i Volda
Publisert 2016 av Stein Helge Solstad

Konsert med Stolen Moments, Bjørke
Publisert 2016 av Stein Helge Solstad

CD- innspeling; Stolen Moments; "Ellington Etudes"
Publisert 2016 av Stein Helge Solstad

Strategies in jazz guitar improvisation [ISBN 9788278532072] 250s.
Publisert 2015 av Stein Helge Solstad

Strategies in Jazz Guitar Improvisation
Publisert 2013 av Stein Helge Solstad

CD innspeling; Stolen Moments - 2. sett
Publisert 2012 av Stein Helge Solstad

Konsert med NRK TV innspeling: New York "Songs for Sierra Leone"
Publisert 2010 av Stein Helge Solstad

Jazzguitar and Chunking
Publisert 2010 av Stein Helge Solstad

Stein Helge Solstad and Anne Marthe Rygh in concert
Publisert 2010 av Stein Helge Solstad

Ras og Stolen Moments i Volda
Publisert 2010 av Stein Helge Solstad

Ras og Stolen Moments i Ulsteinvik
Publisert 2010 av Stein Helge Solstad

Solny på Rokken scene
Publisert 2010 av Stein Helge Solstad

Stein Helge Solstad i 12-konserten
Publisert 2010 av Stein Helge Solstad

Jazz guitar and Chunking
Publisert 2010 av Stein Helge Solstad

Jazz Guitar and Chunking
Publisert 2009 av Stein Helge Solstad

Forsking på plakaten: Jazz Guitar and Chunking
Publisert 2009 av Stein Helge Solstad

CD-innspeling "Butterfly Kids"
Publisert 2008 av Stein Helge Solstad

CD innspeling - Gramatikk og kjærleik
Publisert 2006 av Stein Helge Solstad

CD-innspeling "Svev" Stein Helge Solstad
Publisert 2006 av Stein Helge Solstad

CD-innspeling "Dialogue Barbarian"
Publisert 2002 av Stein Helge Solstad

CD innspeling - Saknad
Publisert 2001 av Stein Helge Solstad

"Først var bevegelsen" - en musikk-teaterframføring rettet mot 1.-7.klasse i grunnskolen. Turneer i regi av Rikskonsertene
Publisert 2000 av Marit Ulvund, Stein Helge Solstad, Øystein Salhus