Profile picture for user oltedale

Elizabeth Anne Oltedal

Førstelektor

Institutt for musikk

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Stemma og stilla i musikk og litteratur. Festskrift til Magnar Åm [ISBN 978-82-02-76109-7] 416s.
Publisert 2022 av Geir Petter Hjorthol, Helga Synnevåg Løvoll, Elizabeth Oltedal, Jan Inge Sørbø
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Shosholoza - five songs from South Africa for mixed choir 20s.
Publisert 2002 av Elizabeth Oltedal

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Eit dobbelt privilegium – mål og meining i eit uvanleg bygdekor
Publisert 2022 av Elizabeth Oltedal

Meininga i mellomromma: Ei innleiing
Publisert 2022 av Geir Petter Hjorthol, Helga Synnevåg Løvoll, Elizabeth Oltedal, Jan Inge Sørbø

Low stakes and high temperatures: A study of music performance assessment in teacher panels in terms of micropolitics
Publisert 2020 av Elizabeth Oltedal

Challenges of assessing music performance: teachers’ perceptions
Publisert 2018 av Elizabeth Oltedal

Music Performance Assessment: Using Video to Research Teachers’ Assessment Meetings
Publisert 2017 av Elizabeth Oltedal

Teachers’ assessment experiences and perceptions in the practical-aesthetic subjects
Publisert 2016 av Elizabeth Oltedal, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Ole Martin Kleivenes, Kari Ryslett, Thorstein Vasset

Bendik and Aarolilja: An example of arts partnership material for schools?
Publisert 2011 av Elizabeth Oltedal

Ei verd av musikk - også i barnehagen?
Publisert 2006 av Elizabeth Oltedal

Anna

Musikkinnslag ved utdeling av FoU-prisen, Høgskulen i Volda
Publisert 2023 av Elizabeth Oltedal

Haustkonsert, Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda
Publisert 2023 av Elizabeth Oltedal

"Theresienmesse" (Haydn)
Publisert 2023 av Elizabeth Oltedal

The Culture Mosaic – The development of in-depth learning contexts and strategies within schools of music and performing arts in a region of Norway
Publisert 2023 av Elizabeth Oltedal

Nasjonal festkonsert 17. mai 2023
Publisert 2023 av Elizabeth Oltedal

75-års jubileum for Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda, 29. januar 2023
Publisert 2023 av Elizabeth Oltedal

Haustkonsert 2022
Publisert 2022 av Elizabeth Oltedal

Konsert ved 100-års markering for Kaarstad-huset, Høgskulen i Volda
Publisert 2022 av Elizabeth Oltedal

Gordian knots of ethnographic research
Publisert 2022 av Elizabeth Oltedal, David Gabriel Hebert, Silje Valde Onsrud

Tangokonsert - verk av Piazzolla, Bacalov m.fl.
Publisert 2021 av Elizabeth Oltedal

Conviction and compromise: Reflections on a study of instrumental teachers’ assessment practice
Publisert 2021 av Elizabeth Oltedal

Vurdering i instrumentalundervisninga: mellom overbevisning og kompromiss
Publisert 2020 av Elizabeth Oltedal

Purposes and priorities in performance assessment: Instrumental teachers’ conversation
Publisert 2020 av Elizabeth Oltedal

Interests, resources and strategies: viewing the grading discussions of instrumental teachers from a perspective of micropolitics
Publisert 2020 av Elizabeth Oltedal

Breaking the mould or choked at source? The implications of articulating purposes and outcomes for classes in intuitive composition.
Publisert 2019 av Elizabeth Oltedal

Adventskonsert
Publisert 2019 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus, Stein Helge Solstad, Magnar Åm

Haustkonsert
Publisert 2019 av Elizabeth Oltedal

Nasjonal Festkonsert
Publisert 2019 av Elizabeth Oltedal

Cinemagi
Publisert 2019 av Elizabeth Oltedal

Unge solistar
Publisert 2019 av Elizabeth Oltedal

Nyttårskonsertar
Publisert 2018 av Elizabeth Oltedal

Challenges for the Assessment of Music Performance
Publisert 2018 av Elizabeth Oltedal

Low stakes and high temperatures: music performance assessment in teacher panels in terms of micropolitics
Publisert 2018 av Elizabeth Oltedal

Sendar og mottakar – kven gjev musikken meining?
Publisert 2018 av Elizabeth Oltedal

Vurdering for læring: eit verkty for kulturskulen?
Publisert 2018 av Elizabeth Oltedal

Tendencies of social moderation in music performance assessment: two instrument groups
Publisert 2017 av Elizabeth Oltedal

Macrocriteria and micropolitics: a discussion of the usefulness of micropolitical theory as a conceptual lens for exploring the assessment dialogue of instrumental teachers
Publisert 2017 av Elizabeth Oltedal

Challenges for social moderation in the assessment of music performance
Publisert 2017 av Elizabeth Oltedal

Challenges for social moderation in the assessment of music performance - Poster
Publisert 2017 av Elizabeth Oltedal

Challenges of collaborative assessment of music performance: teachers’ perceptions and practice.
Publisert 2016 av Elizabeth Oltedal

Assessing music performance: What counts?
Publisert 2016 av Elizabeth Oltedal

Challenges of assessing music performance: teachers’ perceptions and practice
Publisert 2015 av Elizabeth Oltedal

Konsert: The Mood is Swing
Publisert 2015 av Elizabeth Oltedal

Konsert: The Armed Man - A Mass for Peace
Publisert 2015 av Elizabeth Oltedal

Konsert: The Armed Man - A Mass for Peace
Publisert 2015 av Elizabeth Oltedal

Assessment of musical performance: a study of teachers’ assessment dialogue
Publisert 2015 av Elizabeth Oltedal

Assessing Music Performance Across Genres: How do Teachers Select and Adapt Criteria for the Assessment of Different Genres?
Publisert 2015 av Elizabeth Oltedal

The Impact Of Outcomes-Based Education On Assessment Practices In The Practical-Aesthetic Subjects: A Dilemma
Publisert 2015 av Elizabeth Oltedal, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

The suitability of qualitative case study methodology in research on music performance assessment
Publisert 2014 av Elizabeth Oltedal

Mellom overbevising og kompromiss? Vurderingspraksis i musikkutøving på vidaregåande skule
Publisert 2014 av Elizabeth Oltedal

Eit dobbelt privilegium
Publisert 2014 av Elizabeth Oltedal

Assessment in the practical and aesthetic subjects: teachers' perceptions
Publisert 2014 av Elizabeth Oltedal, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Thorstein Vasset, Ole Martin Kleivenes, Kari Ryslett

Planeten Mozart
Publisert 2014 av Elizabeth Oltedal

"Me syngja skal den nye song - Fornorskinga av salmeskatten"
Publisert 2013 av Elizabeth Oltedal, Ketil Grøtting, Henny Marie Koppen, Svein Hunnes

Konsert: "Fager er jordi"
Publisert 2013 av Elizabeth Oltedal

Konsert: "Fager er jordi"
Publisert 2013 av Elizabeth Oltedal

Konsert: Mozarts Requiem
Publisert 2013 av Elizabeth Oltedal

Konsert: Mozarts Requiem
Publisert 2013 av Elizabeth Oltedal

"Me syngja skal den nye song". Fornorskinga av salmeskatten 30s.
Publisert 2013 av Anders Aschim, Elizabeth Oltedal, Per Halse, Ketil Grøtting, Henny Marie Koppen, Svein Hunnes, Jan Inge Sørbø, Birger Løvlie

Conviction and compromise: Assessment practices in instrumental teaching in Norwegian upper secondary schools
Publisert 2013 av Elizabeth Oltedal

Fagleg hovudansvarleg / local chair: International research seminar "Multimodalities: Aesthetic Dimensions in Music and Education Practices"
Publisert 2013 av Elizabeth Oltedal

Musikkprogram med Ragnhild Engeset på Volda Eldreuniversitet, oktober 2012, i samband med foredrag av Bjarte Engeset. Verk: Sibelius/Lastu lainehilla, Svendsen/Violen, Grieg/Attegløyma, Petersen Berger/Holder du av meg
Publisert 2012 av Elizabeth Oltedal

Konsert: Mass by Steve Dobrogosz
Publisert 2012 av Elizabeth Oltedal

Konsert: Mass by Steve Dobrogosz
Publisert 2012 av Elizabeth Oltedal

Musikkinnslag på Syng jula inn
Publisert 2011 av Elizabeth Oltedal

Førjulskonsert
Publisert 2011 av Elizabeth Oltedal

Adventskonsert 2011
Publisert 2011 av Elizabeth Oltedal

Førjulskonsert
Publisert 2011 av Elizabeth Oltedal

Førjulskonsert
Publisert 2011 av Elizabeth Oltedal

Konsertprogram (20 min) for 150 års jubileum for Volda lærarskule
Publisert 2011 av Elizabeth Oltedal

Konsert
Publisert 2011 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

Konsert
Publisert 2011 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

To Palestrinamesser
Publisert 2011 av Elizabeth Oltedal

Konsertprogram for møte i Ørsta Sogelag
Publisert 2011 av Elizabeth Oltedal

Godt musikkperspektiv : bokomtale av "Musikk i perspektiv 1" av Hans Jacob Høyem Tronshaug og Svein Tørnquist
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal

Adventskonsert 2010
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal

Musikkinnslag, Arrangement ved Møre forsking Utdeling av kongens fortenestemedalje til Bjørn Stave. Musikkinnslag: "Jul, jul, strålande jul" av G. Nordquist, "Et lite barn så lystelig", "Mitt hjerte alltid vanker"
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal, Ragnhild Engeset

Händel: Messiah
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal

Stjerna fra øst Tekst: Geirr Lysstrup Musikk: Henning Sommerro
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal

Konsertprogram på konferansen "Livskunst"
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

Konsert ved jubileum for Høyanger kyrkje
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal

Konsertprogram på konferansen "Livskunst"
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

Studieprogramevaluering av bachelorutdanninga i musikk 2008-09 ved Høgskulen i Volda : intern rapport med m.a. kommentarar til den eksterne evalueringsrapporten 10s.
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal, Leif Barmen

Kyrkjekonsert, Riga
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal

Innslag på 2 konsertar, Sunnmøre kammermusikkfestival
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal

Innslag ved opning av Dei nynorske festspela
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal

Nyttårskonsert
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal

Rossini: Petite messe solennelle
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal

Rossini: Petite messe solennelle
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal

Julenattine, Herøy
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal

Rossini: Petite messe solennelle
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal

Kyrkjekonsert
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal

Innslag under juleavslutning for AHL, HVO
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal, Ragnhild Engeset

Samarbeidskonsert
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal

Vivaldi: Gloria, Rutter: Gloria (1. sats)
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal

Adventskonsert 2009
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

Innslag under utdeling av FOU-prisen 2009
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

Førjulskonsert
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

Bokomtale av "Musikkaktivitetar" av Knut Djupdal
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal

Vivaldis Gloria
Publisert 2009 av Henny Koppen, Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

Firegangeblues i hundre?
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal

Bendik and Aarolilja - an example of arts partnerships for schools?
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal

Språkstimulering med musikk i barnehagen
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal

Dirigentkurs
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal

Olav Stedje -konsert
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal

Fagdommar ved korkonkuransen Syng for Oss, Bergen
Publisert 2008 av Elizabeth Oltedal

Eventyr
Publisert 2008 av Elizabeth Oltedal

Vi vandrar saman
Publisert 2008 av Elizabeth Oltedal

Messiah - G.F. Händel
Publisert 2007 av Elizabeth Oltedal

Kulturelt mangfald i temaarbeid - refleksjonar knytt til gjennomføringa av prosjektet ”Barn frå andre land”, førskulelærarutdanninga haust 2004 Cultural diversity as theme work – reflections on a project in pre-school teachers’ education autumn 2004 14s.
Publisert 2005 av Åsne Halskau, Elizabeth Oltedal

Vi laga opera! Om prosjektet og metodikken We wrote an opera! About the project and the methods
Publisert 2005 av Elizabeth Oltedal

Skapande musikk i barnehagen Creative music in pre-schools
Publisert 2005 av Elizabeth Oltedal

"Write an Opera" at Slåtten School 32s.
Publisert 2005 av Elizabeth Oltedal

Gulatinget - opning av tusenårsstaden i Sogn og Fjordane Gulatinget - opening of Millennium Park for Sogn og Fjordane County
Publisert 2005 av Elizabeth Oltedal

Requiem, Maurice Duruflé
Publisert 2004 av Elizabeth Oltedal

Messiah - G.F. Händel
Publisert 2003 av Elizabeth Oltedal

Fire arrangement for mannskor
Publisert 2002 av Elizabeth Oltedal

Sør Afrika - eit tverrfagleg ressurshefte for bruk i ungdomsskule 95s.
Publisert 2002 av Elizabeth Oltedal, Henny Koppen

Requiem - Gabriel Fauré, Psalm 23 - John Rutter m.m
Publisert 2001 av Elizabeth Oltedal

Syng afrikansk!
Publisert 2001 av Elizabeth Oltedal

Eit barn er født i Betlehem
Publisert 2000 av Elizabeth Oltedal

Det lyser i stille grender
Publisert 2000 av Elizabeth Oltedal

Nu er det gamle år forsvundet
Publisert 2000 av Elizabeth Oltedal