Profile picture for user halvorsla

Lars Julius Halvorsen

Førstelektor

Institutt for kommunikasjon

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Kulturtidsskriftene : en analyse av kulturtidsskriftene i Norge [ISBN 9788245023787] 192s.
Publisert 2018 av Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen
Publisher: Fagbokforlaget

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

All Seats Taken? Hyperlocal Online Media in Strong Print Newspaper Surroundings
Publisert 2019 av Lars Julius Halvorsen, Paul Bjerke

Fra Syria til det norske hus - en studie av integrert språk- og kulturopplæring for syriske flyktninger
Publisert 2018 av Birgitte Fondevik, Lars Julius Halvorsen

Religion som ressurs. Polske arbeidsmigrantar og Den katolske kyrkja på Sunnmøre
Publisert 2017 av Lars Julius Halvorsen, Anders Aschim

I samme båt og øser for livet – forholdet mellom lokalsamfunnet og de minste dagligvarebutikkene
Publisert 2016 av Lars Julius Halvorsen, Finn Ove Båtevik

Å ta del. Polske innvandrarar, Den katolske kyrkja og lokalsamfunnet
Publisert 2016 av Lars Julius Halvorsen, Anders Aschim

Den entreprenørielle distriktsbutikken som nærings- og utviklingsaktør i små lokalsamfunn
Publisert 2016 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Alternativer for regionalt folkevalgt nivå
Publisert 2015 av Jørgen Amdam, Lars Julius Halvorsen

Anna

Innholdsanalyse av Korsets Seier [ISBN 978-82-7661-351-3] 53s.
Publisert 2019 av Lars Julius Halvorsen, Paul Bjerke

The zeitgeist Archive. On Norwegian cultural journals today
Publisert 2019 av Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen

Resultat frå ei undersøking blant drivarar av Merkur-bokhandlarane i 2019 35s.
Publisert 2019 av Lars Julius Halvorsen, Finn Ove Båtevik

Resultat frå ei undersøking blant drivarar av Merkur-butikkane i 2019 36s.
Publisert 2019 av Lars Julius Halvorsen, Finn Ove Båtevik

Innholdsanalyse av NETT.NO [ISBN 978-82-7661-349-0] 40s.
Publisert 2019 av Lars Julius Halvorsen, Paul Bjerke, aleksander fagerheim heggdal

Innholdsanalyse av Dagbladet+ [ISBN 978-82-7661-348-3] 60s.
Publisert 2019 av Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen, Idar Andre Flo, aleksander fagerheim heggdal

«Eit senter for forsking i samtid og kyrkje»? Evaluering av KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning [ISBN 978-82-8380-136-1] 51s.
Publisert 2019 av Lars Julius Halvorsen, Anders Aschim

Priests as Strategic Actors in a Local Religious Field: Studying a Religious Minority from a Theory of Fields Perspective
Publisert 2018 av Anders Aschim, Lars Julius Halvorsen

Følgeforsking kommunen og nærbutikken
Publisert 2018 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Transaksjoner og relasjoner- en komparativ analyse av tre modeller for innkjøp av Inn på tunet tjenester
Publisert 2018 av Lars Julius Halvorsen, Marte Fanneløb Giskeødegård

The local store as an arena for public service
Publisert 2018 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Kulturtidsskrift under lupen
Publisert 2017 av Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen

Kulturtidsskriftene
Publisert 2017 av Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen

Kulturtudsskriftene - presentasjon for Norsk kulturråd
Publisert 2017 av Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen

Inn på tunet – korleis finne fram utan kart?
Publisert 2017 av Finn Ove Båtevik, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen, Tobba Therkildsen Sudmann, Ingebjørg Træland Børsheim

Migrantstraumar og verdskyrkja på Sunnmøre
Publisert 2017 av Anders Aschim, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen

Fra Syria til det norske hus - en kasusstudie av et intensivt språk- og integreringsopplegg for syriske flyktninger
Publisert 2017 av Birgitte Fondevik, Lars Julius Halvorsen

Samfunnsmessige konsekvensar ved etablering av hurtigbåtruta Vestkapp-Ålesund. Rapport nr. 83/2017. Skriftserien HVO/MF. 28s.
Publisert 2017 av Lars Julius Halvorsen, Veronica Kvalen Pilskog, Fredrik Hovland, Emilie L. Solberg, Ingrid H. Kvamstø

Fra Syria til det norske hus. Følgeevalueringen av prosjektet "Nordic-ID" - fra sandaler til beksømsko. Rapport nr 81/2017. 33s.
Publisert 2017 av Lars Julius Halvorsen, Birgitte Fondevik, Lidun Hareide, Sarah Anderson

Korleis jobbe betre saman om Inn på tunet-tilbod?
Publisert 2016 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Korleis jobbe betre saman om Inn på tunet-tilbod?
Publisert 2016 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Korleis jobbe betre saman om Inn på tunet-tilbod?
Publisert 2016 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Samarbeid om Inn på tunet - Utvikling av relasjonar for å legge til rette for alternative velferdstenester [ISBN 978-82-7692-355-1] 72s.
Publisert 2016 av Marte Fanneløb Giskeødegård, Tobba Therkildsen Sudmann, Lars Julius Halvorsen, Ingebjørg Træland Børsheim, Rita Agdal, Finn Ove Båtevik

Små aviser - store utfordringer? En analyse av den økonomiske situasjonen blant norske lokalaviser
Publisert 2016 av Lars Julius Halvorsen

Reformer i utakt
Publisert 2016 av Lars Julius Halvorsen

Ora et labora. Vår Frue kyrkje og polske katolske innvandrarar.
Publisert 2016 av Anders Aschim, Lars Julius Halvorsen, Marte Fanneløb Giskeødegård

Our Lady in Ålesund: Migration and Change in a Local Catholic Parish
Publisert 2016 av Anders Aschim, Lars Julius Halvorsen

Participation. Polish immigrants, the Catholic Church, and the local community
Publisert 2016 av Lars Julius Halvorsen, Anders Aschim

Vår Frue på Sunnmøre under forskernes lupe
Publisert 2016 av Anders Aschim, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen

Fylkeskommunens ansvar og oppgaver i regionalt folkehelsearbeid [ISBN 978-82-7692-350-6]
Publisert 2016 av Lars Julius Halvorsen, Asbjørn Kårstein, Randi Bergem

Erfaringar frå integreringsprosjekt i Møre og Romsdal
Publisert 2016 av Lars Julius Halvorsen

Polacy z parafii w Ålesund w projekcie badawczym
Publisert 2016 av Anders Aschim, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen

Inn på tunet og kommunal samhandling
Publisert 2015 av Lars Julius Halvorsen

Kommunereform og lokalt folkehelsearbeid. Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid. [ISBN 978-82-7692-349-0] 42s.
Publisert 2015 av Randi Bergem, Kari Elisabeth Bachmann, Lars Julius Halvorsen, Guri Kaurstad Skrove, Else Ragni Yttredal

Korleis jobbe betre sman om Inn på tunet-tilbod
Publisert 2015 av Finn Ove Båtevik, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen

Ora et labora. Katolske arbeidsinnvandrarar på Sunnmøre
Publisert 2015 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen, Marte Fanneløb Giskeødegård, Anders Aschim

Ora et labora. Katolske arbeidsinnvandrarar på Sunnmøre
Publisert 2015 av Lars Julius Halvorsen, Marte Fanneløb Giskeødegård, Anders Aschim

Immigration and Catholic Church Growth in Coastal Norway
Publisert 2015 av Anders Aschim, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen

EVALUERING AV «KARRIERE SOGN OG FJORDANE. Ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike aktørar har med karrieresentra i Sogn og Fjordane [ISBN 978-82-7692-344-5] 42s.
Publisert 2015 av Gro Marit Grimsrud, Lars Julius Halvorsen, Randi Bergem

Utkantbutikker mot strømmen
Publisert 2014 av Lars Julius Halvorsen, Finn Ove Båtevik

Khrono i krysspress Evaluering av den uavhengige nettavisen ved Høgskolen i Oslo og Akershus [ISBN 978-82-7661-316-2] 68s.
Publisert 2014 av Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen

Merkur leker ikke butikk. Resultateffektivitet og forvaltningseffektivitet ved KMDs satsing på utkantbutikker [ISBN 978-82-7692-334-6] 115s.
Publisert 2014 av Lars Julius Halvorsen, Finn Ove Båtevik

Mediekandidatene ved Høgskulen i Volda - en undersøkelse blant kandidater uteksaminert 2007 - 2012 [ISBN 978-82-7692-329-2] 50s.
Publisert 2013 av Lars Julius Halvorsen

Følgeevaluering av Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner. Sluttrapport [ISBN 978-82-428-0292-7] 120s.
Publisert 2009 av Carlo Aall, Anders Tønnesen, Eli Heiberg, Lars Julius Halvorsen, Karl Georg Høyer