Profile picture for user stranhaa

Håvard Strand

Høgskulelektor

Institutt for film og animasjon

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Animasjonar som pedagogisk verkemiddel
Publisert 2023 av Roar Stokken, Helene Hoemsnes, Steinar Høydal, Håvard Strand

Prosjektstyring for nyskaping : gjennomføring av innovasjonsprosjekt der studentar er viktige bidragsytarar
Publisert 2023 av Helene Hoemsnes, Steinar Høydal, Håvard Strand, Roar Stokken