Profile picture for user corradoma

Mailinn Corrado-Knutsen

Høgskulelektor

Idrett og friluftsliv

Utdanning

 • Bachelor i idrett og friluftsliv frå Høgskulen i Volda
 • Master i Exercise Science frå Montclair State University, NJ, USA

 

Interesser

 • Cardiac rehab
 • Trening og graviditet
 • Trening og ryggskader
 • Volleyball
 • Bevegelsesanalyse

 

Undervisning

 • IFL 101 Bevegelseslære I (hausten 2017)
 • IFL 104 Volleyball (våren 2018)
 • IFL 104 Bevegelseslære II (våren 2018)
 • IFL 201 Bevegelsesanalyse (hausten 2017)

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Samisk dag på Bygdetunet
Publisert 2020 av Kari Ryslett, Jan Håkon Vikane, Mailinn Corrado-Knutsen, Marianne Bakke Nesvold

Samisk dag
Publisert 2020 av Kari Ryslett, Jan Håkon Vikane, Mailinn Corrado-Knutsen, Marianne Bakke Nesvold