Profile picture for user grimstag

Gunhild Verås Grimstad

Rådgjevar

Grunnskulelærarutdanning

Arbeidserfaring

Lærar, rådgjevar og MOT-coach ved Ulstein ungdomsskule

Utdanning

 • Held på med erfaringsbasert master i rådgjeving for barn og ungdom
 • Rådgjeving og karriererettleiing, med delemna:
  Sosialpedagogikk og relasjonskompetanse
  Tverrfagleg samarbeid i ein fleirkulturell skule
  Kommunikasjon og rettleiing
  Teoretisk syn og metodisk tilnærming på yrkes- og utdanningsval
 • Profesjonsfagleg digital kompetanse
 • Friluftsliv
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Spesialpedagogikk
 • Allmennlærarutdanning med kroppsøving årseining