Profile picture for user langstoe

Kirsti Langstøyl

Spesialbibliotekar

Biblioteket

Utdanning

Cand.mag. med tysk grunnfag frå Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda, 1988, og treårig bibliotekarutdanning ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, Oslo, 1988-1991.

Arbeidsområde

Innkjøpsansvar for kunst og handverk, musikk, teater og drama. Skrankeansvarleg, og koordinator for arrangement i biblioteket.
Undervisning, rettleiing, publikumstenester, innlån, katalogisering og klassifikasjon.