Profile picture for user langstoe

Kirsti Langstøyl

Spesialbibliotekar

Biblioteket

Arbeidsområde

Arbeider med publikumstenester, undervisning og rettleiing av studentar og tilsette, innlån, katalogisering og lunsjarrangement i biblioteket.
Innkjøpsansvar for design, kunst og handverk, musikk og teater.
Ansvarleg for koordinering og opplæring av studentvakter.

Utdanning

Cand.mag. med tysk grunnfag frå Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda, 1988, og treårig bibliotekarutdanning ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, Oslo, 1988-1991.