Profile picture for user hbo

Håkon Bø

Rådgjevar

Administrasjon

Utdanning 
Cand.polit.grad frå Universitetet i Bergen med:
Hovudfag i administrasjon og organisasjonsvitskap (haust 1993)
Grunnfag i Offentleg rett (vår 1989) 
Grunnfag i sosialøkonomi (haust 1988) 
Delfag i administrativ informasjonsbehandling (haust 1990)

Yrkeserfaring 
Rådgjevar/høgskulelektor ved avdeling for samfunnsfag og historie HVO; frå mars 1997- . 
Adm. leiar ved Møreforsking Volda (50 %); frå 01.01.01-01.08.02.
Konsulent ved rådmannskontoret, Eidsvoll kommune (juni 1994-februar 1997) 
Prosjektassistent ved LOS-senteret (mars 1992-mai 1994) 
Kursmedarbeidar Sysselsettingskontoret, Bergen kommune (juli 1989-august 1990)