Til hovudinnhald

Fredric Holen Bjørdal

Fredric Holen Bjørdal har alltid vore samfunnsengasjert. Som stortingsrepresentant får han vere med på å påverke samfunnet vi lever i. Som bakgrunn har han mellom anna, ei utdanning innan Planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda. 

Se studietilbodet

 

Karen Longva Buset

For Karen Longva Buset er det viktig å hjelpe andre. Med bakgrunn i ein Mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda, arbeidar ho i dag ved Medi 3 og heime på garden. Se studietilbodet

Dag Atle Lee Eksund

Å vere rektor er ein krevjande jobb. Dag Atle Lee Eksund har alltid hatt mange jern i elden og er glad for at han takka ja til utfordringa. Vi besøkte vår tidlegare student på jobb ved Larsnes skule. Se studietilbodet

Kristoffer Eidsnes

I løpet av studietida tok Kristoffer Eidsnes på seg mykje frivillig grafisk arbeid. Dette var viktig for å bygge opp portfolioen som seinare gav fast jobb i det anerkjende byrået ANTI. Se studietilbodet

Matias Myklebust

Matias Myklebust laga sin første skifilm som åtteåring. I dag er han busett i Volda og arbeidar i filmproduksjonsfirmaet Ranglefant som han og ein medstudent starta i studietida. Se studietilbodet

Caroline Ramsdal

Som grafisk designer får Caroline Ramsdal satt sin egen kreativitet på prøve. Vi besøkte vår tidligere student i Oslo der hun jobber hos Kult Byrå. Se studietilbodet

Anette Finnanger

Ei utdanning i Teater og drama ved Høgskulen i Volda gir mange moglegheiter. I Nittedal Teater får Anette Finnanger prøve seg i ulike roller som skodespelar, instruktør og teknisk ansvarleg. Se studietilbodet

Astrid Singstad Hagen

Astrid Singstad Hagen har alltid vore interessert i handverkerfaget, og studerte Kunst og handverk ved Høgskulen i Volda. Som lærar og miljøterapaut får ho dagleg vere ein del av kvardagen til andre menneske og bidra med det ho kan. Se studietilbodet

Anna Valderhaug

Anna Kristine Lund Valderhaug har alltid vært interessert i musikk. I dag jobber hun som produsent i Christine på NRK P3 der hun får oppleve og oppdage mye ny musikk. Se studietilbodet

Maja Skogstad

Som frilanser har Maja Skogstad ein svært variert kvardag. Ho har ein bachelor i Teater og drama frå Høgskulen i Volda, og jobbar no som skodespelar, casting-assistent og teaterinstruktør. Se studietilbodet

Maiken Mathisen

Maiken sin største lidenskap er å arbeide med kultur og å engasjere seg for å få ungdomar inn i kulturlivet. Etter å ha studert medieproduksjon ved Høgskulen i Volda, arbeidar ho no ved det Norske teateret som innhaldsprodusent for kommunikasjonsavdelinga. Se studietilbodet

Åge Staurset

Åge Staurset er dagleg leiar på Studenthuset Rokken og jobbar saman med frivillige frå heile studentmiljøet. Med ein Bachelor i musikk frå Høgskulen i Volda, står Åge side om side med artistar som Xzibit, Julie Bergan og Dagny for å skape liv og gje gode opplevingar til studentane på fritida. Se studietilbodet

Kato Adolfsen

I løpet av studietiden arbeidet Kato Adolfsen med lyd og lys på Studenthuset Rokken. I dag har han drømmejobben på Nationaltheatret der han får bidra til scenekunst på et nasjonalt nivå. Se studietilbodet

Marius Hope

Sosionomar fyller mange roller. Marius Hope er ein trygg støttespelar i prosessen mot eit liv utan psykiatriske plagar. Se studietilbodet

Kristine Solevåg-Hoti

Etter fullført sosionomutdanning frå Høgskulen i Volda, hadde Kristine Solevåg-Hoti eit brennande ønske om å hjelpe menneske i utenkelege livssituasjonar. Som Flyktningkonsulent i NAV bistår ho dagleg flyktningar på vegen til ein tryggare og lysare framtid i Noreg. Se studietilbodet

Erlend Tønnesen

Å få til ei positiv endring hos nokon andre er ein god dag på jobben for Erlend Tønnesen. Som saksbehandlar i barneverntjenesta hjelper han dagleg menneske med ulike utfordringar. Se studietilbodet

Ole Sunde

Tidlegare barnevernsstudent Ole Sunde brenn for at mindreårige flyktningar med ulike utfordringar skal få ein god kvardag. Dette får dei gjennom samtalar, praktiske gjeremål eller ein tur i fjellet. Se studietilbodet  

Nikolai Hannevik Nordlid

Nikolai Hannevik Nordlid ønska å jobbe med barn og unge med spesielle utfordringar og utdanna seg til barnevernspedagog ved Høgskulen i Volda. No jobbar han som miljøterapeut på Bergen Akuttsenter for Ungdom. Her prøver han å gi ungdomane ein meiningsfull kvardag. Se studietilbodet

Ali Abdi

Ali Abdi starta selskapet Abdi&Aske for å hjelpe unge vaksne som har det vanskeleg med å tilpasse seg samfunnet og kome ut i jobb. Den faglege ballasten har han med seg frå sosionomutdanninga ved Høgskulen i Volda. Se studietilbudet

Marte S Frikstad

Marte Stubbrud Frikstad har alltid vore glad i å vere på tur. Etter ein bachelor i Friluftsliv ved Høgskulen i Volda, jobbar Marte no som lærar på Villmarkslinja ved Sauda Vidaregåande Skule. Her får ho kombinere tur med undervisning. Se studietilbodet

Sol Idland

Sol Idland studerte Friluftsliv og Naturguide ved Høgskulen i Volda, og friluftsliv vart etterkvar ein livsstil og ei karriere. No jobbar ho i Odda som guide for Trolltunga Active. Se studietilbodet

Eilev Bjerkerud

Eilev Bjerkerud har vunne Farmen og Skal vi danse og meiner sjølv han er dårleg på konsekvenstenking. Han har studert Idrett- og friluftsliv ved Høgskulen i Volda, og jobbar no som sjølvstendig næringsdrivande på Norefjell. Se studietilbodet

Aashild Aas

Gjennom ein bachelor i Idrett ved Høgskulen i Volda opplevde Aashild Aaskor viktig meistring er for å utvikle seg og for å ha framgang. Dette tek ho med seg i jobben som kontaktlærar ved Luster vaksenopplæring. Se studietilbodet

Ronny Osnes

For å lukkast meiner Ronny Osnes det er viktig å ha det gøy og trivast. Han kombinerer kvardagen med jobb som lærar ved Ulsteinvik barneskule og keepertrenar for Hødd og det norske j19 landslaget. Den pedagogiske erfaringa frå grunnskulelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda, har vore avgjerande for å kunne legge best mogleg til rette, både i klasserommet og på fotballbana. Se studietilbodet

Christianne Lillebø

Uansett føresetnad, meiner Christianne Lillebø at alle kan lære noko. Med ei grunnskulelærarutdanning frå Høgskulen i Volda, får ho vere med på å forme Noreg si framtid. Se studietilbodet

Kaja Moa

Barnehagen kan vere utfordrande og krevjande, men samtidig rein idyll. Som pedagogisk leiar er Kaja Moa oppteke av at alle skal bli sett og følgt opp. Med barnehagelærarutdanning frå Høgskulen i Volda, er ho godt rusta til dette arbeidet. Se studietilbodet

Øystein Venås Sørensen

Øystein Venås Sørensen arbeidar for å gje fattige menneske tilgang til utdanning. Den pedagogiske erfaringa han fekk gjennom grunnskulelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda og engasjementet i frivillig arbeid, var avgjerande for at han fekk jobb i Strømmestiftelsen. Se studietilbodet

Mathias Bang

Mathias Bang hadde lyst til å jobbe med menneske, og tok grunnskulelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda. No jobbar han som matematikklærar i Bærum. Se studietilbodet

Håvard Hatløy Hagen

Som grunnskulelærar får Håvard Hatløy Hagen vere med på å forme og hjelpe kvar enkelt elev til å utvikle seg sjølv. Se studietilbodet

Gina Brøste Rundtom

I 2006 flyttet Gina Brøste Rundtom til Volda for å begynne på lærerutdanningen. Samtidig debuterte hun på damelaget i fotball. Ni år senere er hun fortsatt å finne i bygda, som lærer og aktiv spiller og trener for damelaget. Se studietilbodet

Dag Atle Lee Eksund

Å vere rektor er ein krevjande jobb. Dag Atle Lee Eksund har alltid hatt mange jern i elden og er glad for at han takka ja til utfordringa. Vi besøkte vår tidlegare student på jobb ved Larsnes skule. Se studietilbodet

Trygve Farstad

Allereie på ungdomsskulen starta Trygve Standal Farstad så smått å tenke på læraryrket. Vi vart med han på jobb ved Øyra skule der han arbeidar som kontaktlærar for ei 5. klasse. Se studietilbodet

Pål Gordon Nilsen

Som vaktsjef i Discovery har Pål Gordon Nilsen ansvar for å planlegge og gjennomføre sportssendinger på TV. Det viktige nettverket med gode støttespelarar takkar han medieutdanninga ved Høgskulen i Volda for. Se studietilbodet

Therese Jakobsen

Ei journalistikkutdanning kan opne mange spennande dører. Tidlegare Volda-student, Therese Kongsli Jakobsen, har drøymejobben i Moment Norway. Her får ho gjere det ho likar aller best; vise fram og formidle Nord-Noreg til folk frå heile verda. Se studietilbodet

Fride Elise Herfjord

Fride Elise Herfjord har alltid vore glad i smarte og kreative måtar å kommunisere på, og valde å studere PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda. Dei gode moglegheitene for å engasjere seg i studietida var avgjerande for at Fride enda opp som tekstforfattar i HK reklamebyrå. Se studietilbodet

Haakon Stensrud

Mange har ein draum om å få arbeide i ein internasjonal organisasjon. Etter ein søknadsprosess på over eit år vart Haakon Stensrud tilbydd jobb som kommunikasjonsrådgjevar ved hovedkvarteret til NATO. Vi besøkte vår tidlegare PR-student i Brussel. Se studietilbodet

Margreth Olin

Margreth Olin har skapt seg eit solid namn i film-Noreg og er kjend for sitt sterke samfunnsengasjement. Ho har ein Master i dokumentar og journalistikk frå Høgskulen i Volda.

Live Andrea Sulheim

Live Andrea Sulheim likar å vere på tur og delar mange av bilda sine til inspirasjon for andre. Ho tek no ein Master i praktiske mediefag ved Høgskulen i Volda, med dokumentarfotografi som valfag. I tillegg arbeidar ho med grafisk design og foto ved sida av. Se studietilbodet

Eivind Nævdal Bolstad

Eivind Nævdal-Bolstad innrømmer at han ikke var den mest aktive på lesesalen. Han møtte på Stortinget, i tillegg til at han var varaordfører og styreleder i studentsamskipnaden da han studerte PR i Volda. I dag er han kommunikasjonssjef for verdens største lakseprodusent. Se studietilbodet

Silje Osland

For Silje Osland er det viktig å formidle korleis verda fungerer. Vi besøkte vår tidlegare student i Tromsø der ho arbeidar for FN-sambandet. Se studietilbodet

Kristoffer Eidsnes

I løpet av studietida tok Kristoffer Eidsnes på seg mykje frivillig grafisk arbeid. Dette var viktig for å bygge opp portfolioen som seinare gav fast jobb i det anerkjende byrået ANTI. Se studietilbodet

Matias Myklebust

Matias Myklebust laga sin første skifilm som åtteåring. I dag er han busett i Volda og arbeidar i filmproduksjonsfirmaet Ranglefant som han og ein medstudent starta i studietida. Se studietilbodet

Trine Lise Helgerud

Trine Lise Sviggum Helgerud blir glad av å være kreativ. Vi besøkte vår tidligere mediastudent i Tromsø der hun arbeider hos Fylkesmannen i Troms. Se studietilbodet

Hans Solbakken

Hans Andreas Solbakken har alltid hatt lyst til å arbeide med sportsjournalistikk. Vi besøkte han på jobb hos NRK Sport. Se studietilbodet

Caroline Ramsdal

Som grafisk designer får Caroline Ramsdal satt sin egen kreativitet på prøve. Vi besøkte vår tidligere student i Oslo der hun jobber hos Kult Byrå. Se studietilbodet

Petter Winther

Petter Winther har alltid vore glad i å skrive, og tok  journalistikkutdanning i Volda. No jobbar han som økonomijournalist i Dagens Næringsliv. Se studietilbodet

Kim Tvedt

Kim Tvedt er turneleiar for Vassendgutane, og han har ansvar for alt frå PR til filmproduksjon. - Hadde det ikkje vore for både media, Volda, studentmiljøet og miljøet på Rokken, hadde eg aldri hatt jobben er har no. Han er utdanna innen Media, IKT og Design ved Høgskulen i Volda.

Maren Aas Nakken

I Volda skjønte Maren Aas Nakken at ho verkeleg var god i noko. Etter fullført utdanning innan PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda jobbar ho no med influencerar og Youtubarar i Splay One.

Manu Torres

Ein som lenge har sett fram til sesongstart for Eliteserien er Manu Torres, fysisk trenar for Sportsklubben Brann. Spanjolen som dagleg får dyrke sin lidenskap for fotball kom for første gong til Noreg og Volda som utvekslingsstudent. I dag kjenner han seg meir norsk enn spansk. hivolda.no/en/studies 

NIS

Planning to study or work in Norway? Already here, and need to update your lauguage skills? Learn Norwegian in Volda! Apply within March 1st. See the study

Fredric Holen Bjørdal

Fredric Holen Bjørdal har alltid vore samfunnsengasjert. Som stortingsrepresentant får han vere med på å påverke samfunnet vi lever i. Som bakgrunn har han mellom anna, ei utdanning innan Planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda. 

Se studietilbodet

 

Karen Longva Buset

For Karen Longva Buset er det viktig å hjelpe andre. Med bakgrunn i ein Mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda, arbeidar ho i dag ved Medi 3 og heime på garden. Se studietilbodet

Dag Atle Lee Eksund

Å vere rektor er ein krevjande jobb. Dag Atle Lee Eksund har alltid hatt mange jern i elden og er glad for at han takka ja til utfordringa. Vi besøkte vår tidlegare student på jobb ved Larsnes skule. Se studietilbodet

Kristoffer Eidsnes

I løpet av studietida tok Kristoffer Eidsnes på seg mykje frivillig grafisk arbeid. Dette var viktig for å bygge opp portfolioen som seinare gav fast jobb i det anerkjende byrået ANTI. Se studietilbodet

Matias Myklebust

Matias Myklebust laga sin første skifilm som åtteåring. I dag er han busett i Volda og arbeidar i filmproduksjonsfirmaet Ranglefant som han og ein medstudent starta i studietida. Se studietilbodet

Caroline Ramsdal

Som grafisk designer får Caroline Ramsdal satt sin egen kreativitet på prøve. Vi besøkte vår tidligere student i Oslo der hun jobber hos Kult Byrå. Se studietilbodet

Anette Finnanger

Ei utdanning i Teater og drama ved Høgskulen i Volda gir mange moglegheiter. I Nittedal Teater får Anette Finnanger prøve seg i ulike roller som skodespelar, instruktør og teknisk ansvarleg. Se studietilbodet

Astrid Singstad Hagen

Astrid Singstad Hagen har alltid vore interessert i handverkerfaget, og studerte Kunst og handverk ved Høgskulen i Volda. Som lærar og miljøterapaut får ho dagleg vere ein del av kvardagen til andre menneske og bidra med det ho kan. Se studietilbodet

Anna Valderhaug

Anna Kristine Lund Valderhaug har alltid vært interessert i musikk. I dag jobber hun som produsent i Christine på NRK P3 der hun får oppleve og oppdage mye ny musikk. Se studietilbodet

Maja Skogstad

Som frilanser har Maja Skogstad ein svært variert kvardag. Ho har ein bachelor i Teater og drama frå Høgskulen i Volda, og jobbar no som skodespelar, casting-assistent og teaterinstruktør. Se studietilbodet

Maiken Mathisen

Maiken sin største lidenskap er å arbeide med kultur og å engasjere seg for å få ungdomar inn i kulturlivet. Etter å ha studert medieproduksjon ved Høgskulen i Volda, arbeidar ho no ved det Norske teateret som innhaldsprodusent for kommunikasjonsavdelinga. Se studietilbodet

Åge Staurset

Åge Staurset er dagleg leiar på Studenthuset Rokken og jobbar saman med frivillige frå heile studentmiljøet. Med ein Bachelor i musikk frå Høgskulen i Volda, står Åge side om side med artistar som Xzibit, Julie Bergan og Dagny for å skape liv og gje gode opplevingar til studentane på fritida. Se studietilbodet

Kato Adolfsen

I løpet av studietiden arbeidet Kato Adolfsen med lyd og lys på Studenthuset Rokken. I dag har han drømmejobben på Nationaltheatret der han får bidra til scenekunst på et nasjonalt nivå. Se studietilbodet

Marius Hope

Sosionomar fyller mange roller. Marius Hope er ein trygg støttespelar i prosessen mot eit liv utan psykiatriske plagar. Se studietilbodet

Kristine Solevåg-Hoti

Etter fullført sosionomutdanning frå Høgskulen i Volda, hadde Kristine Solevåg-Hoti eit brennande ønske om å hjelpe menneske i utenkelege livssituasjonar. Som Flyktningkonsulent i NAV bistår ho dagleg flyktningar på vegen til ein tryggare og lysare framtid i Noreg. Se studietilbodet

Erlend Tønnesen

Å få til ei positiv endring hos nokon andre er ein god dag på jobben for Erlend Tønnesen. Som saksbehandlar i barneverntjenesta hjelper han dagleg menneske med ulike utfordringar. Se studietilbodet

Ole Sunde

Tidlegare barnevernsstudent Ole Sunde brenn for at mindreårige flyktningar med ulike utfordringar skal få ein god kvardag. Dette får dei gjennom samtalar, praktiske gjeremål eller ein tur i fjellet. Se studietilbodet  

Nikolai Hannevik Nordlid

Nikolai Hannevik Nordlid ønska å jobbe med barn og unge med spesielle utfordringar og utdanna seg til barnevernspedagog ved Høgskulen i Volda. No jobbar han som miljøterapeut på Bergen Akuttsenter for Ungdom. Her prøver han å gi ungdomane ein meiningsfull kvardag. Se studietilbodet

Ali Abdi

Ali Abdi starta selskapet Abdi&Aske for å hjelpe unge vaksne som har det vanskeleg med å tilpasse seg samfunnet og kome ut i jobb. Den faglege ballasten har han med seg frå sosionomutdanninga ved Høgskulen i Volda. Se studietilbudet

Marte S Frikstad

Marte Stubbrud Frikstad har alltid vore glad i å vere på tur. Etter ein bachelor i Friluftsliv ved Høgskulen i Volda, jobbar Marte no som lærar på Villmarkslinja ved Sauda Vidaregåande Skule. Her får ho kombinere tur med undervisning. Se studietilbodet

Sol Idland

Sol Idland studerte Friluftsliv og Naturguide ved Høgskulen i Volda, og friluftsliv vart etterkvar ein livsstil og ei karriere. No jobbar ho i Odda som guide for Trolltunga Active. Se studietilbodet

Eilev Bjerkerud

Eilev Bjerkerud har vunne Farmen og Skal vi danse og meiner sjølv han er dårleg på konsekvenstenking. Han har studert Idrett- og friluftsliv ved Høgskulen i Volda, og jobbar no som sjølvstendig næringsdrivande på Norefjell. Se studietilbodet

Aashild Aas

Gjennom ein bachelor i Idrett ved Høgskulen i Volda opplevde Aashild Aaskor viktig meistring er for å utvikle seg og for å ha framgang. Dette tek ho med seg i jobben som kontaktlærar ved Luster vaksenopplæring. Se studietilbodet

Ronny Osnes

For å lukkast meiner Ronny Osnes det er viktig å ha det gøy og trivast. Han kombinerer kvardagen med jobb som lærar ved Ulsteinvik barneskule og keepertrenar for Hødd og det norske j19 landslaget. Den pedagogiske erfaringa frå grunnskulelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda, har vore avgjerande for å kunne legge best mogleg til rette, både i klasserommet og på fotballbana. Se studietilbodet

Christianne Lillebø

Uansett føresetnad, meiner Christianne Lillebø at alle kan lære noko. Med ei grunnskulelærarutdanning frå Høgskulen i Volda, får ho vere med på å forme Noreg si framtid. Se studietilbodet

Kaja Moa

Barnehagen kan vere utfordrande og krevjande, men samtidig rein idyll. Som pedagogisk leiar er Kaja Moa oppteke av at alle skal bli sett og følgt opp. Med barnehagelærarutdanning frå Høgskulen i Volda, er ho godt rusta til dette arbeidet. Se studietilbodet

Øystein Venås Sørensen

Øystein Venås Sørensen arbeidar for å gje fattige menneske tilgang til utdanning. Den pedagogiske erfaringa han fekk gjennom grunnskulelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda og engasjementet i frivillig arbeid, var avgjerande for at han fekk jobb i Strømmestiftelsen. Se studietilbodet

Mathias Bang

Mathias Bang hadde lyst til å jobbe med menneske, og tok grunnskulelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda. No jobbar han som matematikklærar i Bærum. Se studietilbodet

Håvard Hatløy Hagen

Som grunnskulelærar får Håvard Hatløy Hagen vere med på å forme og hjelpe kvar enkelt elev til å utvikle seg sjølv. Se studietilbodet

Gina Brøste Rundtom

I 2006 flyttet Gina Brøste Rundtom til Volda for å begynne på lærerutdanningen. Samtidig debuterte hun på damelaget i fotball. Ni år senere er hun fortsatt å finne i bygda, som lærer og aktiv spiller og trener for damelaget. Se studietilbodet

Dag Atle Lee Eksund

Å vere rektor er ein krevjande jobb. Dag Atle Lee Eksund har alltid hatt mange jern i elden og er glad for at han takka ja til utfordringa. Vi besøkte vår tidlegare student på jobb ved Larsnes skule. Se studietilbodet

Trygve Farstad

Allereie på ungdomsskulen starta Trygve Standal Farstad så smått å tenke på læraryrket. Vi vart med han på jobb ved Øyra skule der han arbeidar som kontaktlærar for ei 5. klasse. Se studietilbodet

Pål Gordon Nilsen

Som vaktsjef i Discovery har Pål Gordon Nilsen ansvar for å planlegge og gjennomføre sportssendinger på TV. Det viktige nettverket med gode støttespelarar takkar han medieutdanninga ved Høgskulen i Volda for. Se studietilbodet

Therese Jakobsen

Ei journalistikkutdanning kan opne mange spennande dører. Tidlegare Volda-student, Therese Kongsli Jakobsen, har drøymejobben i Moment Norway. Her får ho gjere det ho likar aller best; vise fram og formidle Nord-Noreg til folk frå heile verda. Se studietilbodet

Fride Elise Herfjord

Fride Elise Herfjord har alltid vore glad i smarte og kreative måtar å kommunisere på, og valde å studere PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda. Dei gode moglegheitene for å engasjere seg i studietida var avgjerande for at Fride enda opp som tekstforfattar i HK reklamebyrå. Se studietilbodet

Haakon Stensrud

Mange har ein draum om å få arbeide i ein internasjonal organisasjon. Etter ein søknadsprosess på over eit år vart Haakon Stensrud tilbydd jobb som kommunikasjonsrådgjevar ved hovedkvarteret til NATO. Vi besøkte vår tidlegare PR-student i Brussel. Se studietilbodet

Margreth Olin

Margreth Olin har skapt seg eit solid namn i film-Noreg og er kjend for sitt sterke samfunnsengasjement. Ho har ein Master i dokumentar og journalistikk frå Høgskulen i Volda.

Live Andrea Sulheim

Live Andrea Sulheim likar å vere på tur og delar mange av bilda sine til inspirasjon for andre. Ho tek no ein Master i praktiske mediefag ved Høgskulen i Volda, med dokumentarfotografi som valfag. I tillegg arbeidar ho med grafisk design og foto ved sida av. Se studietilbodet

Eivind Nævdal Bolstad

Eivind Nævdal-Bolstad innrømmer at han ikke var den mest aktive på lesesalen. Han møtte på Stortinget, i tillegg til at han var varaordfører og styreleder i studentsamskipnaden da han studerte PR i Volda. I dag er han kommunikasjonssjef for verdens største lakseprodusent. Se studietilbodet

Silje Osland

For Silje Osland er det viktig å formidle korleis verda fungerer. Vi besøkte vår tidlegare student i Tromsø der ho arbeidar for FN-sambandet. Se studietilbodet

Kristoffer Eidsnes

I løpet av studietida tok Kristoffer Eidsnes på seg mykje frivillig grafisk arbeid. Dette var viktig for å bygge opp portfolioen som seinare gav fast jobb i det anerkjende byrået ANTI. Se studietilbodet

Matias Myklebust

Matias Myklebust laga sin første skifilm som åtteåring. I dag er han busett i Volda og arbeidar i filmproduksjonsfirmaet Ranglefant som han og ein medstudent starta i studietida. Se studietilbodet

Trine Lise Helgerud

Trine Lise Sviggum Helgerud blir glad av å være kreativ. Vi besøkte vår tidligere mediastudent i Tromsø der hun arbeider hos Fylkesmannen i Troms. Se studietilbodet

Hans Solbakken

Hans Andreas Solbakken har alltid hatt lyst til å arbeide med sportsjournalistikk. Vi besøkte han på jobb hos NRK Sport. Se studietilbodet

Caroline Ramsdal

Som grafisk designer får Caroline Ramsdal satt sin egen kreativitet på prøve. Vi besøkte vår tidligere student i Oslo der hun jobber hos Kult Byrå. Se studietilbodet

Petter Winther

Petter Winther har alltid vore glad i å skrive, og tok  journalistikkutdanning i Volda. No jobbar han som økonomijournalist i Dagens Næringsliv. Se studietilbodet

Kim Tvedt

Kim Tvedt er turneleiar for Vassendgutane, og han har ansvar for alt frå PR til filmproduksjon. - Hadde det ikkje vore for både media, Volda, studentmiljøet og miljøet på Rokken, hadde eg aldri hatt jobben er har no. Han er utdanna innen Media, IKT og Design ved Høgskulen i Volda.

Maren Aas Nakken

I Volda skjønte Maren Aas Nakken at ho verkeleg var god i noko. Etter fullført utdanning innan PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda jobbar ho no med influencerar og Youtubarar i Splay One.

Manu Torres

Ein som lenge har sett fram til sesongstart for Eliteserien er Manu Torres, fysisk trenar for Sportsklubben Brann. Spanjolen som dagleg får dyrke sin lidenskap for fotball kom for første gong til Noreg og Volda som utvekslingsstudent. I dag kjenner han seg meir norsk enn spansk. hivolda.no/en/studies 

NIS

Planning to study or work in Norway? Already here, and need to update your lauguage skills? Learn Norwegian in Volda! Apply within March 1st. See the study