Studiestartseminar

Hovlid
2022-08-16T09:45:00 - 2022-08-16T10:45:00
Legg til i kalender

Høgskulen arrangerer som tradisjonen er eit ope fagleg seminar knytt til studiestart. I år er temaet ytringsfridom. 

•    Velkomst og orientering om HVO ved rektor
•    «Jakten på den gode balansen – forskning på avveiningen mellom ytringsfrihet og andre hensyn», ved professor Ellen Lexerød Hovlid
 

Del på