EMAX Norge 2014 - for unge som brenner for entreprenørskap

Tekst: Tone Solhaug

- Oppdatert

– Emax er en arena for unge mennesker mellom 18-25 år som er genuint opptatt av entreprenørskap og det å starte og lede egen virksomhet en gang i framtiden. I løpet av fire dager blir deltakerne utfordret på egne ferdigheter og kunnskaper om entreprenørskap. Dette skjer i et fint samspill med workshops, inspirerende foredrag, sosiale aktiviteter og bygging av gode, positive nettverk, forteller Bjørn Tafjord, som er med i Entreprenørskapsgruppen ved Høgskulen i Volda. 

Trening med simulatorspill
Emax handler i stor grad om å delta i et simulatorspill. Deltakerne leder en reell bedrift, og må ta store avgjørelser. De blir utfordret på egne vurderinger og samarbeid. 
– I tillegg til dette kommer interessante bedrifter fra næringslivet. De vil presentere reelle problemstillinger som deltakerne skal svare på, forklarer Tafjord.

 Premie
Både det som gjøres i spillet, og svarene gruppene gir på problemstillingene presentert av bedriftene, vil bli evaluert av en egen gruppe. 

– Den deltakergruppen som til slutt sitter igjen som vinnere vil bli invitert med på en meget interessant utenlandsreise som Innovasjon Norge vil dekke.

 Påmelding
Innovasjon Norge dekker alle kostnader. Det eneste som deltakerne selv må betale er reise til og fra Lillehammer.

Søknad levers inn via Innovasjon Norges hjemmesider: innovasjonnorge.no/emax
Søknadsfrist: 10. mai.

Del på