Stein Conradsen disputerer 19. februar

2021-02-19T10:15:00 - 2021-02-19T15:00:00

Høgskulelektor Stein Conradsen, AHL, har fått godkjent doktorgradsavhandlinga si og skal forsvare den i disputas på Høgskulen i Volda 19. februar 2021. 

Conradsen har vore ph.d.-student på Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde sitt felles doktorgradsprogram: «Helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling», og er den første frå Høgskulen i Volda som disputerer på programmet.

Conradsen har tidlegare arbeidd blant anna i Helse Møre og Romsdal sitt lærings- og meistringssenter før han vart tilsett som stipendiat ved Avdeling for samfunnsfag og historie og seinare tilsett som høgskulelektor i pedagogikk på Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning ved Høgskulen i Volda. 

Prøveforelesninga og sjølve disputasen blir i BK161 for påmelde deltakarar.

Program

 

Kl 10:15 - Prøveforelesing
Tema for prøveforelesning: Konteksten vi lever i blir betegnet som et risikosamfunn (risk society). Hvilke utfordringer medfører dette for samfunnets institusjoner generelt, og helsefeltet spesielt? Hvordan kan pasientopplæring utformes for å møte slike dilemmaer og utfordringer, særlig knyttet til risiko og tillit/mistillit?

 

Kl 12:15 - Disputas
Tittelen på avhandlinga er: Patients’ knowledge and their trust in healthcare personnel in elective surgery. A mixed methods study including an extended theoretical discussion. 

 

Avhandlinga er tilgjengeleg for offentleg gjennomsyn frå og med fredag 5. februar på Studentsørvis og i biblioteket

Del på