Skapande prosessar i eldrehelse

Påmelding her
2021-09-30T09:00:00 - 2021-09-30T15:15:00
Legg til i kalender

Sentrale tema:

  • Musikk og litteratur i eldreomsorga
  • Tverrfaglege tilnærmingar
  • Organisering
  • Heime og i institusjon
  • Kva betyr språket vi bruker for omsorga?

Medverkande:

Jan Inge Sørbø
Professor på Institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda.
Forfattar av m.a. boka Lyset frå fars ansikt : refleksjonar ved livets slutt.

Kari Hortman
Seniorrådgivar ved Trøndelag fylkesbibliotek.
Leiar for prosjektet «Litterære pusterom – Shared Reading for større livskvalitet» i Trøndelag fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kjersti Johansson
Postdoktor i Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges Musikkhøgskole.
Forskar i EU-prosjektet HOMESIDE som undersøker effekt av musikk- og leseprogram for heimebuande personar med demens og deira nærmaste.

Jorunn Bakke Nydal
Fagleiar for miljø, livskvalitet og musikkterapi i Kinn kommune.
Leiar for fagfellesskapet STEMT i avdelinga Helse og velferd i Kinn kommune.

Øystein Salhus
Førstelektor i Musikkseksjonen, Avdeling for kulturfag ved Høgskulen i Volda.
Tilsett i prosjektstilling som musikkterapeut i Kinn kommune.


Påmelding:
Innan tysdag 21. september, lenkje kjem
Seminaret er gratis. Lunsj kan ein kjøpe i kantina på Høgskulen

Arrangør:
Forskargruppa «Skapande læringsprosessar i musikk» ved Høgskulen i Volda

Kontaktpersonar:
Stein Helge Solstad, tlf. 48085576, stein.helge.solstad@hivolda.no
Øystein Salhus, tlf. 95468633, salhus@hivolda.no
 

Del på