Kulturfag

Avdeling for kulturfag

Kontaktperson: Kristian Glomnes / Frå 1. Feb Mari Kristine Sæther

Døme på fagområde:

  • Design, kunst og handverk
  • Forteljing og formidling
  • Teater og drama
  • Musikk og musikk-terapi
  • Teaching Artist
  • Kunst i utdanning
  • Praktisk tilnærming til fagstoff