PPU-konferanse 2020 posterpresentasjon

Korleis er vår omgang med materialar dannande?

Forfattar: Grethe Nina Hestholm, PPU-Y, Høgskulen på Vestlandet, HVL
 

Conditions for academic learning for students receiving special education

Forfattarar: Gunnhild Nordvik Reite og Peder Haug, Høgskulen i Volda, HVO
 

PPU og kulturskole - et kartleggings- og utviklingsprosjekt

Forfattar: Anders Rønningen, Norsk kulturskoleråd
 

Kan nasjonale tilsyn føre til læring/endring av praksis i skulen?

Forfattarar: Thorvald Røneid Moen og Marit Irene Uglum, Høgskulen på Vestlandet, HVL