Sakkunnig vurdering

Tilsetting i undervising – og forskarstilling krev sakkunnig vurdering. Ikkje først og fremst for å vurdere kva stillingskategori søkjarane høyrer til, slik som ved opprykk, men for å vurdere kven som er best kvalifisert til å utføre arbeidsoppgåvene basert på vitskapleg og pedagogisk kompetanse.

Som medlem av sakkunnig utval ved Høgskulen i Volda finn du her informasjon til hjelp med arbeidet. 

Krav til sakkunnig vurdering.
Den sakkunnige vurderinga de utarbeider vil vere ein del av grunnlaget når instituttleiar skal innstille før tilsetting. Instituttleiar vil og legge vekt på opplysingar som kjem fram i intervju, referansesjekk og prøveundervising.

Den sakkunnige vurderinga må gjerast ut ifrå krava til stillinga i utlysingsteksta og krava til dei ulike stillingskategoriane i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Som de vil sjå av forskrifta, er det slik at søkjarar til stilling som førsteamanuensis berre skal vurderast og ikkje rangerast på bakgrunn av pedagogisk kompetanse. Dersom det er presisert i utlysingsteksta at ein skal vektlegge pedagogisk basiskompetanse, skal de rangere søkarane også på bakgrunn av dette. 

Høgskulen har retningslinjer for sakkunnige vurderingar og mal for pedagogisk basiskompetanse for førsteamanuensis, du finn lenke til desse under. 

Oppdraget

Kvar finn du det som skal vurderast

Høgskulen i Volda nyttar Jobbnorge.no som rekrutteringsverktøy. Personalkontoret vil gi deg lesetilgang til søkjarlister og søknadsdokumentasjon; attestar, vitnemål og vitskapleg arbeid. Er du ny brukarar får du snart tilsendt ein e-post frå Jobbnorge AS om at du er velkommen som brukar i Jobbadmin. E-posten inneheld instruksar om korleis du kan aktivere tilgangen til rekrutteringssystemet. E-posten frå Jobbnorge vert generert automatisk frå systemet og kan hamne i søppelpost. Dersom du har hatt tilgong i Jobbnorge før, kan du logge deg på din brukar her  i Jobbadmin med e-postadressa som du tidlegare har nytta.

Ta gjerne kontakt med Jobbnorge sin supporttelefon + 47 75 54 22 20 dersom du har spørsmål om pålogging. 

Levere sakkunig vurdering

Vurderinga må signerast av alle medlemar i utvalet og sendast til personal@hivolda.no

Korleis krevje honorar

Utbetaling av honorar

Honorarsatsar  ved sakkunnig vurdering som gjeld for HVO finn du her.

Har du høgare lønsplassering i hovudstillinga di, last opp dokumentasjon her: Stadfesting på lønsplassering.

Når oppdraget er utført, får du tilsendt epost med lenkje til kontrakt som du fyller ut. Eposten kjem frå «no.reply@dfo.no» med informasjon om at du har mottatt ei kontrakt til signering frå Høgskulen i Volda.