Nettverkstreff - Nettverk for kvinner innan forsking ved HVO

2022-11-23T08:30:00 - 2022-11-23T10:00:00

Tema: Engasjerende muntlig formidling v/høgskolelektor Hege Holmqvist Synnes, AKF.

Synnes vil snakke om retorikkens del actio - altså hvordan vi bruker kropp, stemme, blikk og skriver ned manus, med praktiske øvelser.

Program:
08.30-09.00: Servering av frokost
09.00-10.00: Engasjerende muntlig formidling v/Hege Holmqvist Synnes

 

Målgruppe: Deltakere i Nettverk for kvinner innan forsking ved HVO, men åpent for alle. Invitasjon med påmelding er sendt ut. 

Ta kontakt med koordinator i Kvinneløftet, Trude Carlsen, hvis du har spørsmål.

 

Del på