MESTRING - Skolelederkonferansen 2020 - AVLYST

Konferansen er dessverre avlyst!

Det er en stor ære å få invitere til årets skolelederkonferanse i Møre og Romsdal. Årets konferanseagenda handler om “mestring” og har som mål å løfte oppvekstlederes utfordringer i en stadig mer kompleks sektor og i et samfunn med raske og store endringer. 

Å balansere utvikling og ledelse i en lærende organisasjon med implementering av reformer, arbeidsmiljø, læringsmiljø, teknologi og krysspress, setter store krav til lederen. Hvordan støttes leder, hvordan mestre kompleksitet og en hverdag med store forventninger? Hvordan tole mestringstrykket fra styresmaktene, arbeidsgiver, foreldre, ansatte, elever og samfunnet? FaFo publiserte tidlig i februar en rapport som peker på noen utviklingstrekk ved skolelederrollen som er urovekkende. Dette vil du få høre mer om og bli invitert til å mene noe om. 

Vi håper at du som deltaker vil bygge nye nettverk, finne inspirasjon, ny kunnskap og at du får reflektere og diskutere sammen med verdens viktigste ledere!

Arrangør av konferansen er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Fylkesmannen i M&R, M&R fylkeskommune, KS, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet. Høgskulen i Volda har teknisk/gjennomføringsansvar i 2020.
 
Konferansen blir arrangert annethvert år og hadde i 2018 om lag 200 deltakere. Temaet var da «trygg skole» og ble åpnet av Fylkesmann Lodve Solholm og innledet av Kjell Magne Bondevik som satte trygg skole i et Europeisk perspektiv. 
 

Velkommen til Skolelederkonferansen 2020

Årets program

Påmeldingsfrist 1. april

Med vennlig hilsen

“Mestring”, Skolelederkonferansen 2020

Ole Frank Bakken, seniorrådgiver Høgskulen i Volda
Kariann Flovikholm, ass. fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune
Trond Otto Berg, leder, Skolelederforbundet i Møre og Romsdal
Sissel B. Henriksen, ass. direktør, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Paul Ivar Pedersen, rektor, Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal
Hilde Myhre, KS-Møre og Romsdal
Kristine Bjørneset, kontorsjef Høgskulen i Volda
 

Del på