Logo

Logoen til Høgskulen i Volda er samansett av namnet og tilhøyrande symbol. Dei to fjelltoppane minner om det alpine landskapet høgskulen ligg i, ei vilje til å «nå til topps», eit ønske om å vere synleg og tilgjengeleg, media og kommunikasjon samt dei lange tradisjonane høgskulen har som utdanningsinstitusjon.

HVO-logoen er på norsk, engelsk og ein samla norsk/engelsk logo. 

Bruk

1. Luft: Logoen skal til ei kvar tid vere omgitt med ein rikeleg mengde luft. Minste avstand tilsvarar høgda på symbolet.

2. Proposjoner: Logoet skal ikkje bli dradd i eller minskast / aukast upropesjonalt.

3. Tillegselement: Det skal ikkje leggast til andre element i logoen enn dei som eksisterer frå før.

4. Fargar: Ikkje bruk uautoriserte fargar på logoen. Dersom kontrasten mellom logoen og bakgrunnen bli for svak, må ein bytte logo for å sikre lesbarheit.

 

Ta kontakt med kommunikasjon@hivolda.no

 

Logo til trykksak eller digital bruk