Kulturmøter og interkulturell kommunikasjon

2020-10-22T09:00:00 - 2020-10-23T14:30:00
Legg til i kalender

Velkommen til forskningkonferanse i oktober. Foruten forskergruppene Religion og livssyn og Kulturmøter ved Høgskulen i Volda og andre fagpersoner fra HVO, deltar kolleger fra UiS og INN. Konferansen danner grunnlaget for en antologi som gis ut i 2021 på KP, Cappelen Damm Akademisk.

Tidsfrister

 • 1. oktober Artikkelutkast/ eller et utvidet abstract. Det som leveres bør være minst 1-2 sider slik at vi har noe å gi respons på og å samtale om. Leveres til hvk@hivolda.no

 • 28. februar Artikkeltekst ferdig til redaksjonen (+/- 6000 ord ferdigstilt)

 • Høst 2021 Utgivelse av antologi (KP, Cappelen Damm Akademisk)

Om artikkelutkastene og sesjonene

Når det gjelder tekstutkastet, og at vi arbeider med bidragene fram til en antologi, så kan vil vi allerede nå gi litt informasjon på formalia og oppsett knyttet til tekstene. Da slipper den enkelte for mye redigering på et senere tidspunkt.

Vi har vedlagt forfatterinstruksen til vår skriftserie og Cappelen Damm Akademisk, der jeg nå i første omgang ber deg merke deg følgende:

 • Omfang: +/- 6000 ord

 • Times New Roman 12pkt.

 • Referansesystem APA6th, norsk standard (se lenken i vedlegget for dette) slik at det er noe å ta utgangspunkt i for samtalene

Vi forutsetter at tekstene er lest på forhånd. Vi arrangerer de ordinære sesjonene på følgende måte

 1. Presentasjon fra artikkelskriver (10 min): Her skal kort hovedtankene og perspektiver presenteres. Vi forutsetter at tekstutkastet er lest av deltakerne. Det er altså ikke tid til å lese artikkelutkastet.

 2. Respondent (10 min): Vi forventer at respondenten(e) kan åpne for samtale med konstruktivt-kritiske spørsmål til artikkelen / temaet. Der det er to respondenter får hver respondent 7-8 min hver.

 3. Samtale (20-25 min): Her kan alle gi tilbakemeldinger og innspill.

Åpningsframlegget til Marianne H. Bøe og framlegget til Geir Skeie får noe lenger tid

 1. Presentasjon fra artikkelskriver (ca 25 min)

 2. Respondent (er) (ca 15 min)

 3. Samtale (ca 20 min)

Med tanke på at artikkelutkastene skal inngå i en antologi, vil det være hensiktsmessig at vi foruten det rent faglige innholdet i artiklene også gir tips til hverandre om struktur, oppbygning etc. med tanke på publisering.

Del på