Merke etter liv: Om Torborg Nedreaas og Marie Takvam

Professor emerita ved Universitetet i Oslo Irene Iversen og professor ved Høgskulen i Volda Jan Inge Sørbø møtes til samtale om Torborg Nedreaas og Marie Takvam: Hvilke møtepunkter finnes i deres forfatterskap? Hva slags posisjon hadde de som kvinnelige forfattere i samtiden? Og hva slags status har de i dag? 

Iversen arbeider med en biografi om Torborg Nedreaas.

Torborg Nedreaas (1906-1987) og Marie Takvam (1926-2008) er markante forfattere i nyere norsk litteraturhistorie. Med innlevelse og nerve skildrer de livserfaringer i ulike stadier, fra det følsomme barnet til den aldrende kvinnen. Begge er kjent for sitt politiske engasjement og omsorg for de svake. Og hver på sin måte setter de søkelys på kontrasten mellom livet i hjemmet og den store, ofte truende verden utenfor, hvor trusselen om atomkrigen er en mørk skygge i horisonten. Angst og sårbarhet, men også livsglede og varsomhet, preger både Nedreaas’ og Takvams tekster.

Samtalen mellom Iversen og Sørbø ledes av Anemari Neple. 

Arrangementet er en del av Torborg Nedreaas-seminaret 2019, som arrangeres ved Høgskulen i Volda 13.-14. juni.

Del på