Drop-in skrivehjelp/Oppgavehjelp

Står du fast i skriveprosessen? Er oppgaven vanskelig å forstå? Kom til en dialogbasert samtale i biblioteket.

Mandag til onsdag kan du få hjelp med oppgaven din i biblioteket. Det forventes at du selv er aktiv deltagende i veiledningen. Du kan få hjelp med å forstå oppgaveformuleringer, struktur, språk og annet. Du får ikke hjelp med språkvask, vurdering av nivå på oppgaven din, retting eller faglig veiledning.

Mandag 18.11. til onsdag 20.11. kl. 20.00–21.30

Del på