Karrieredagane

Karrieredagane gjer det mogleg for vidaregåande skular, opplæringskontor, høgskular og arbeidsliv i privat og offentleg sektor å vise seg fram til årets 10-klassingar. Intensjonen er at elevane skal få oppleving og smakebitar av utdannings- og yrkesvegar i fylket.

Program 26. og 27. september 2018

 • 9.00: Opning og velkomen til Karrieredagane 2018
 • 9.35 – 11.50: Deltakarane er delt opp i grupper og besøker dei ulike postane
 • 12.00 – 12.30: Lunsj
 • 12.30 – 14.50: Deltakarane er delt opp i grupper og besøker dei ulike postane

Partnarskapsgruppa for Søre Sunnmøre 

På Søre Sunnmøre koordinerer Høgskulen i Volda prosjektet.

 • Jan Thormodsæter (Maritim forening Søre Sunnmøre)
 • Anne Mari Pilskog (Opplæringskontoret i Hareid)
 • Terje Vilnes (Opplæringskontoret for elektrofag)
 • Heidi Åmbakk (Ørsta ungdomsskule)
 • Ann Turid Andersen Egset (Ørsta vidaregåande skule)
 • Liv Ose (Ulstein vidaregåande skule)
 • Randi Kalland (Volda vidaregåande skule) 
 • Hege Nedreberg Vestavik (Herøy vidaregåande skule)
 • Ove Krumsvik (Volda ungdomsskule)
 • Torill Engeseth (Høgskulen i Volda og koordinator for Karrieredagane Søre Sunnmøre). 

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som har ansvar for påmeldingane til Karrieredagane.

Treng du rettleiing om utdanning og yrkesval?

Torill Engeseth   Torill Engeseth, koordinator
   E: torill.engeseth@hivolda.no, M: 458 06 705, T: 70 07 50 90