Hugs meir! Memo studieteknikk

Memo-kurs
Zoom
2020-11-25T15:00:00 - 2020-11-25T17:00:00
Legg til i kalender

Treng du hugseteknikk? Memo studieteknikk hjelper deg å hugse meir på kortare tid. 

På kurset får du tips og nyttige øvingar til å hugse eksamen, presentasjonar, namn, språk og mykje meir. Du kan lese meir om Memo her: www.oby.no 

Oddbjørn By er verdsmeister i hukommelse og er kjent frå Norske Talenter (2018), Puls, Schrödingers Katt, Newton med fleire. Både den amerikanske meisteren og verdsmeisteren i hukommelse starta med Memo-boka, så Oddbjørn er ikkje berre god til å huske, han er og god til å lære ifrå seg.

Spør gjerne om ting som er vanskelege å hugse (og viktige å hugse), så prøver Oddbjørn å gi konkret hjelp på korleis du memorerer det mest mogleg effektivt. Bruk nokre timar denne dagen, på noko du får nytte av resten av livet.

Stad: Zoom

**********

REMEMBER MORE! Memo study technique

15.00–17.00 Wednesday 25.11.

Do you need a memory BOOST? Memo study technique helps you remember more in a shorter amount of time.

In this course, you will receive tips and useful exercises to remember exams, presentations, names, languages and much more. You can read more about Memo here: www.oby.no/en

Oddbjørn By is a world champion in memory and is known from Norske Talenter (2018), Puls, Schrödingers Katt, Newton, among others. Both the American champion and the world champion in memory started with the Memo book, proving that Oddbjørn is not just good at remembering, he is good at teaching.

You are very welcome to ask about things that are difficult to remember (and important to remember), and Oddbjørn will try to give you concrete tips on how to memorise it most effectively. Use a couple of hours of this day on something that will be useful for the rest of your life.
 

Del på