Hjernefôr: Psykiske helseplager = kulturelle lidelser?

På Høgskulen i Volda markerer vi verdensdagen for psykisk helse med en hel psykisk helse-måned og arrangement hver torsdag i oktober!
Årets tema er «Gi tid» og hver torsdag i oktober blir det haustkafè med gratis lunsj.

På haustkafeen 17. oktober arrangerer vi «Hjernefôr», med fôr for hjerna og magen. Denne gangen har vi gleden av å snakke med Tor-Johan Ekeland, professor i psykologi på Høgskulen.

Temaet for samtalen er hvorfor psykisk helse behandles som et individuelt problem. Hvordan kan man si at tidligere generasjoners samfunnskritikk er blitt til selvkritikk? Betyr dette at dagens ungdom har byttet ut kollektiv samfunnskritikk med individuell selvsmedlidelse og selvkritikk? Er vår psyke dårligere stilt enn tidligere generasjoners? Eller er det at vi problematiserer psyken i mye større grad? På hvilken måte bidrar stadig økende individualisering til dette? Ekeland har en omfattende forskning bak seg og er en av nestorene i faget her i landet. Vel møtt.

Del på