Gutta gir tid - Til miljøet

På Høgskolen i Volda markerer vi verdensdagen for psykisk helse med en hel psykisk helse-måned og arrangement hver torsdag i oktober!
Årets tema er «Gi tid» og derfor vil vi gi dere fantastiske gutta muligheten til å gi tid til å bli satt pris på gjennom å være nyttige for omgivelsene!

Gutta gir tid til miljøet er et lavterskel arrangement for mannlige studenter ved Høgskulen i Volda. Konseptet er at «gutta» skal vie tiden sin til omgivelsene rundt seg, der vi i første omgang skal plukke søppel. Dette kommer moderjord og lokalsamfunnet og bli glad for.

Formålet med dette arrangementet er å styrke gutters psykiske helse, med at de føler seg nyttig og samtidig bidrar til at omgivelsene rundt dem blir bedre. Hvis dette blir populært finnes det rom for å videreføre dette med at gutta bidrar på flere fronter. Enten det er å besøke gamlehjem, hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelse og eventuelt hjelpe til i nærmiljøet der det trengs.

Har du flere ideèr til hvordan/hva en kan gjøre for å styrke gutters psykiske helse så er det bare å gi beskjed til studentparlamentet, studenthumanisten eller studentsamskipnaden! :)

Ansvarlig arrangør: David Bernatek, velferdsansvarlig i Studentparlamentet

Del på