UH Nett Vest

Uh-nett Vest

UH Nett Vest er eit formelt nettverkssamarbeid mellom Universitetet i Bergen, HVL/Høgskolen i Bergen, HVL/Høgskulen i Sogn og Fjordane og HVL/Høgskolen Stord/Haugesund. Nettverket vart oppretta 1. januar 2008. I mars 2009 vart Høgskulen i Volda medlem i nettverket.

Nettverket skal i første omgang styrke den faglege aktiviteten ved kvar enkelt institusjon. Dei enkelte institusjonane skal framleis vere eigne, sjølvstendige institusjonar og vidareutvikle eigne særtrekk og fortrinn. Men saman skal dei ta ei tydeleg regional, nasjonal og internasjonal rolle når det gjeld utdanning og forsking.