Felles fagdag psykiatri på Søre Sunnmøre hausten 2019

Felles prosjekt mellom DPS Volda , Høgskulen i Volda og 7- stjerne kommunene

 

Program

0845-0900 Velkommen Stian Endresen

0900-0930 Da det ikke gikk som vi ønsket. Ambulansearbeideren sin historie. Ambulansearbeider Dag Helge Bjørkedal

0930-1000 Hvordan HMR jobber med helsepersonell som har opplevd uheldige hendelser på jobb. Seksjonsleder BHT Thomas Ellingsen

1000-1050Profesjonalitet og bærekraft når noe går galt. Professor i etikk Terje Mesel

1050 –1100 Pause

1100-1145 Når noe går galt. Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten. Professor i etikk Terje Mesel

1145-1230 Lunsj

1230-1315 Forts: Når noe går galt….

1315-1400 Overgrep og selvmord –refleksjoner over profesjonelles rolle og blikk. Professor i etikk Terje Mesel

1400– 1410 Pause

1410-1500 Drøfting og refleksjon Stian Endresen m. fl.

1500-1515 Avslutning Stian Endresen

 

Terje Mesel er professor i etikk ved Uni-versitetet i Agder og forsker ved Sørlandets sykehus ABUP. Han har sin PhD i etikk fra medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Mesel har i all hovedsak forsket på ulike tema innenfor profesjonsetikk/klinisk etikk. I 2016 var han gjesteprofessor i etikk ved San Diego State University. Han er forfatter av en rekke bøker og artikler, deriblant «Når noe går galt. Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten» (2014) og «Vilje til frihet.» (2017)
«Når noe går galt» er også tilgjengelig også som e-bok og kan lastes ned på: Klikk her
Sykepleierforbundet har også laget en podcast om boken, og hvor de viktigste funnene blir diskutert. Podcasten kan lastes ned via spotify (søk sykepleieprat) eller via linken: klikk her

 

Deltakeravgift: kr 400,-

Påmelding og betaling skjer via Deltager.no og betaling skjer med kredittkort. Her

Er du ansatt i Helse Møre og Romsdal, må du benytte denne løsningen som krever at du er innlogget:
Ansatte i Helse Møre og Romsdal (Krever innlogging HMR)

 

Del på