Doktordisputas Thea Beate Brevik

Se prøveforelesning og disputas direkte fra kl. 10.15.
2022-06-28T10:15:00 - 2022-06-28T15:00:00
Legg til i kalender

Thea Beate Brevik disputerer ved Høgskolen i Molde 28. juni. Avhandlingens tittel er "Educational interventions on breast and cervical cancer screening."

Brevik er stipendiat ved Ph.d.- studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling, en felles grad mellom Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde (HiMolde). Hun er ansatt ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag.

Thea Beate Brevik (32) kommer fra Isfjorden i Rauma kommune.  Hun er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Molde.  Hun innehar en master i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde fra 2018. Hun har vært tilsatt som stipendiat ved Høgskolen i Molde under doktorgradsstudiet. Samarbeidsorganet for Helse Midt-Norge finansierte forskningsopphold ved the International Agency for Research on Cancer i Lyon, Frankrike, i 2020/2021.  Hun er i dag tilsatt som høgskolelektor ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde og som sykepleier ved Kirurgisk sengepost B ved Molde sykehus.

Det starter med prøveforelesning kl. 10.15. Den har tittel "Health literacy in multicultural society - implications for public health interventions".

Se prøveforelesning og disputas direkte her fra kl. 10.15.

Del på