BUP-fagdag

2024-11-01T09:00:00 - 2024-11-01T15:00:00

Tema : ADHD

Dei fleste barn kan i periodar ha konsentrasjonsvanskar, uro og vere impulsive. Når blir dette ei utfordring for barnet og dei næraste rundt barnet?

Kva andre arenaer kan dette vere utfordrande for ? Er dette noko barnet «veks av seg»? Er dette ADHD eller er det andre forklaringar på symptoma?
Er normene for adferd blitt for snever? vert barn si adferd for lett sjukleggjort?

Dette er nokre av spørsmåla fagdagen tek sikte på å avklare.

Set av tida allereie no. Meir informasjon og program kjem over sommaren.
 

Del på