Studentassistent hjelper student i biblioteket

Studentassistentar i biblioteket

Kva kan studentassistentane hjelpe deg med?

Litteratursøk:
Søk etter litteratur i biblioteket sitt søkeverktøy Oria.

Studieteknikk:
Tips til korleis du kan studere. 

Akademisk skriving:
Generelle tips om akademisk språk og stil, som for eksempel struktur, drøfting og argumentasjon.

Merk deg:

Studentassistentane gir ikkje faglege råd og rettleiing, og du som student må sjølv passe på å følgje oppgåvekrava og råda til faglæraren

Studentassistentane kan ikkje hjelpe deg med:

  • Å lese og gjennomgå heile oppgåva di
  • Språkvask
  • Vurdering av nivå på oppgåva

APA-referansehjelp:
Studentassistentane kan hjelpe deg med nokre referansar. Dei kan også hjelpe deg med å finne hjelpemiddel digitalt. 

Merk deg:

Studentassistentane rettar ikkje heile litteraturlista og alle referansar i teksten.

Plagiering/juks:
Studentassistentane kan gi deg gode råd for å unngå plagiering.  

Kjeldekritikk:
Studentassistentane kan hjelpe deg med nokre gode kriterium for å vurdere kjelder.

Vel møtt til drop-in i lag med dei flinke studentassistentane ved biblioteket:

Måndag, tysdag, torsdag: 14:00–19:00
Fredag: 12:00–16:00
Laurdag: 12:00-15:00