Til hovudinnhald

Tilgang til bibliotekressursar utanfor campus

For å få tilgang til biblioteket sine elektroniske ressursar (t.d. e-bøker og tidsskriftartiklar) når du ikkje er på campus, må du logge på med brukarnamnet og passordet du har til Feide/Canvas.

Søk i Oria

Dei fleste e-ressursane våre er tilgjengelege gjennom Oria.no. Høgskulen i Volda må vere valt som din institusjon. Dersom artikkelen/e-boka du prøver å opne krev det, får du spørsmål om å logge inn.

Søk i ein database

Du kan også søke direkte i ein av databasane vi abonnerer på (t.d. Idunn.no). For tilgang utanfor campus må du gå inn via lenka til databasen på biblioteket sine nettsider. Du får spørsmål om å logge inn dersom databasen krev det. 

Ta kontakt med biblioteket dersom du har spørsmål om tilgang.

Innloggingsvindauge