Til hovudinnhald

Tilgang til bibliotekressursar utanfor campus

For å få tilgang til biblioteket sine elektroniske ressursar (t.d. e-bøker og tidsskriftartiklar) når du ikkje er på campus, må du logge på med brukarnamnet og passordet du har til Feide/Canvas.

Søk i Oria

Dei fleste e-ressursane våre er tilgjengelege gjennom Oria.no. Høgskulen i Volda må vere valt som din institusjon. Dersom artikkelen/e-boka du prøver å opne krev det, får du spørsmål om å logge inn.

Søk i ein database

Du kan også søke direkte i ein av databasane vi abonnerer på (t.d. Idunn.no). For tilgang utanfor campus må du gå inn via lenka til databasen på biblioteket sine nettsider. Du får spørsmål om å logge inn dersom databasen krev det. 

Ta kontakt med biblioteket dersom du har spørsmål om tilgang.

 

 

To get access to the library’s electronic resources (e.g. ebooks and journal articles) when you are not on campus, you need to log in using your Feide/Canvas username and password.

Search in Oria

Most of our e-resources are available through Oria.no.

Choose Volda University College as your institution. You may be asked to log in again for access to select journal articles/ebooks.

Search in databases

You can also search directly in databases we subscribe to (e.g. Web of Science). For off-campus access, you need to go through the links to the databases on the Library Website. You may be asked to log on again for access to select databases. 

 
Contact the library if you have any questions about access.

Innloggingsvindauge