«Kunnskap for framtida»
Volda University College

           

Nyhende

adventskonsert-2009-avdeling-for-kulturfag-hogskulen-i-volda_220.jpg

ADVENTSKONSERT

Høgskulen i Volda inviterer til gratis adventskonsert i Volda kyrkje i dag, 27 november, klokka 18:30.

HVOlogo_hoved_vertikal_svart_print_220.jpg

Førehandsrøysting ved rektorvalet

Det er høve til å førehandsrøyste ved rektorvalet i resepsjonen på Berte Kanutte-huset til og med 2. desember.

gh_700_5538_web_220x130.jpg

Gaute Hareide med fotoutstilling

Høgskulelektor Gaute Hareide ved Avdeling for mediefag opnar fotoutstilling i Animasjonssenteret i Volda laurdag 29. november klokka 12. Temaet er tradisjonelt landskap i digital form.

kinatanks_220.jpg

Oppstart av Masterkurs i dokumentarfoto våren 2015

Kurset er ope for søkarar med bachelorgrad eller tilsvarande og med grunnleggande praktisk kunnskap om reportasjefotografering. Tilbodet er avgrensa til maksimum 25 deltakar. Fagleg ansvarleg er Dr. Stuart Franklin, medlem av og tidlegare leiar av bildebyrået Magnum.

IMG_2430.jpg

Gerd Sylvi Steinnes har disputert ved HiOA

Gerd Sylvi Steinnes disputerte 21.11.2014 for graden ph.d. i profesjonsstudium med avhandlinga "Profesjonalitet under press? Ein studie om førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane".

j_amdam_220.jpg

Alternativer for regional organisering

Mandag leverte Møreforsking og professor Jørgen Amdam en regjeringsbestilt utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Her ser de på ulike måter å organisere fylkeskommunen på i fremtiden.

K_Myskja_knapp.jpg

Ny førstelektor ved AHL

Kjetil Myskja har fått godkjent opprykk til stilling som førstelektor.