«Kompetanse for framtida»
Volda University College

  Kaarstadfestivalen__webbanner_620x100px.jpg        

Arkiv | PResseklipp

Jostein_Fet_220.jpg

HYLLEST TIL JOSTEIN FET

Jostein Fet har lagt kruna på livsverket sitt med boka Den gløymde litteraturen som vart lansert under Dei nynorske festspela sist laurdag. Avtroppande rektor Per Halse ved Høgskulen i Volda skriv her ei helsing til Fet.

IMG_8471_220.jpg

GLU-student med berre A-ar på vitnemålet

Elise Bødal frå Stryn er nettopp ferdig utdanna grunnskulelærar for 5.-10. trinn, og kan skilte med toppkarakter i alle fag.

INFO_FOTO_BYGG_Berte_Kanutte_rgb_ANN_KARENE_RASMUSSEN_2015_1_220.jpg

Nytt styre ved HVO

Høgskulestyret er det øvste organet ved Høgskulen i Volda. Det nye styret for perioden 2015-2019 er no klart.

Kunstaropphald_ved_SEANSE_220.jpg

Kunstnaropphald ved SEANSE

I to veker har 46 kunstnarar med 16 ulike kunstproduksjonar delteke på kunstnaropphald i Volda i regi av SEANSE. Det har vore høg aktivitet i høgskolens ulike rom og salar med utprøvingar av mellom anna teater, konseptkunst og musikk.

Sigurd_Host_digital_220.jpg

Avisåret 2014

Avisopplaget har falt gjennom mange år, og annonseinntektene faller mer enn opplaget. Annonseinntekter fra Internett er vanligvis ikke nok til å kompensere for nedgangen på papir. Derfor har avisene gjort mye de siste årene for å finne frem til nye inntektskilder.

1-fjordkonferansen-web.jpg

Fjordkonferansen: 100 forskarar - 60 innlegg og konferanse også i 2016

Fjordkonferansen i Loen samla heile 100 forskarar frå 10 forskingsinstitusjonar i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Professor Jørgen Amdam kan notere seg for nok ein vellukka konferanse. Og det blir Fjordkonferanse også i 2016.

Mooc2_220.jpg

Fantastiske tal for ny satsing

I løpet av tre dagar har nettkurset i slektsgransking passert 200 påmeldte. Kursleiar Arnfinn Kjelland er forsiktig i sine spådomar, men trur dei kan ende opp med 500 deltakarar.

Bachelor_forside.jpg

Tverrfagleg bachelor-innspurt

Tolv avgangsstudentar frå ti ulike studieretningar ved Høgskulen i Volda har dei siste fem vekene hjelpt kvarandre med bacheloroppgåvene og oppladinga til munnleg eksamen. No oppmodar dei andre studentar til å gjere det same.

BA_SOS_BV_2015_1b_220.jpg

Barnevernspedagogane og sosionomane 2015

Dei nyslåtte sosionomane og barnevernspedagogane ved Avdeling for samfunnsfag og historie var i går samla for å ta farvel med kvarandre, tilsette og studiestaden Volda.

Liv_Ingrid_A._Haberg_220_.jpg

Liv Ingrid Aske Håberg har disputert ved UiO

Liv Ingrid Aske Håberg disputerte 17.6.2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk, med avhandlinga "Didaktisk arbeid i barnehagen. Kvalitativ studie av korleis assistenter og barnehagelærarar planlegg, gjennomfører og vurderer samlingsstund og femårsklubb."

Arne_Redse_220.jpg

Festskrift til Arne Redse

Arne Redse er professor i religionspedagogikk ved Høgskulen i Volda (HVO). Han er professor i misjonsteologi ved Fjellhaug internasjonale høgskole. Den 19. juni fyller professor Arne Redse 65 år, og Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag heidrar jubilanten med eit festskrift.

P5200452_220.jpg

Fuglefjellet på Runde – ein del av økosystema kyst og hav

I slutten av mai reiste studentane i faget Utefag og to lærarar frå Høgskulen i Volda til Runde for å lære om økosystema kyst og hav, og korleis sjøfuglane er knytt til desse økosystema.

INFO_FOTO_TILSETTE_Kare_Heggen_220.jpg

FoU-prisen til professor Kåre Heggen

FoU-prisen for 2015 går til professor Kåre Heggen ved Avdeling for samfunnsfag og historie. Målet med FoU-prisen er å rette merksemda mot FoU-arbeid gjennom å synleggjere og heidre framifrå innsats.

big_ben_220.jpg

Engelsk for lærarar i grunnskulen: Kompetanse for kvalitet

Høgskulen i Volda opnar no for at lærarar som ikkje har søkt Kompetanse for kvalitet gjennom Utdanningsdirektoratet (med vikar- og stipendordning) kan melde seg på engelskstudia våre.