«Kunnskap for framtida»
Volda University College

            

Nyhende

Karrieredagane2013_Foto_Tone_Solhaug_rgb_020_220.jpg

KARRIEREDAGANE 2014 PÅ SØRE SUNNMØRE

Karrieredagane på Søre Sunnmøre vert arrangert 1. og 2. oktober ved Høgskulen i Volda og i Voldahallen. Det er i år 6. året at alle 10-klassingar i Sjustjerna-regionen vert invitert til dette arrangementet.

Sturla_Stalsett_220.jpg

Ope seminar: Offentleg religion? Grunnlov og livssynspolitikk

Høgskulen i Volda inviterer til ope seminar med mellom andre professor Sturla Stålsett måndag 29. september i samband med 200-årsjubileet for Grunnlova og 150-årsjubileet for Ørsta kyrkje.

0Pecha_Kucha_Foto_Olav_S_Tangen_rgb_08_220.jpg

Nøgd med Forskingsdagane 2014

19.–23. september arrangerte Høgskulen i Volda Forskingsdagane. I løpet av fem dagar kunne du få med deg 22 arrangement spreidd utover 5 kommunar.

Solstad_220.jpg

Forskingsdagane: Vellukka seminar om samspel og kommunikasjon i jazzimprovisasjon

Kva skaper godt samspel i jazzimprovisasjon? Kva strategiar nyttar jazzmusikarar seg av for å omsette øving til spontanuttrykk i framføring?

marit_ulvund_og_wenche_torrissen_tatt_av_karoline_stokke_12_09_14_220.jpg

FORSKERE FRA VOLDA MEDARRANGØRER AV SEMINAR I LONDON

25. september var Den norske ambassaden i London vertskap for en internasjonal konferanse om hvilken rolle kunst og kultur kan ha i et folkehelse-perspektiv.

bilde_220.jpg

Konferanse om ny barnehagelærarutdanning

Ein interessant og engasjerande konferanse om ny barnehagelærarutdanning samla førre veke sentrale personar frå Følgjegruppa for barnehagelærarutdanninga, og frå Kunnskapsdepartementet og Høgskule- og Universitetsektoren for viktige innspel og diskusjonar kring utvikling av den nye Barnehagelærarutdanninga.

ECER_Porto_220.jpg

Oppstart i Forum for livsløpsforsking

Forum for livsløpsforsking skal vere ein møteplass for fagfolk som er interesserte i livsløpsteori og longitudinell forsking. På kvart møte vil førelesarar frå HVO eller eksterne fagmiljø innleie til diskusjon.