«Kunnskap for framtida»
Volda University College

           

Nyhende

gh_700_5538_web_220x130.jpg

Gaute Hareide med fotoutstilling

Høgskulelektor Gaute Hareide ved Avdeling for mediefag opnar fotoutstilling i Animasjonssenteret i Volda laurdag 29. november klokka 12. Temaet er tradisjonelt landskap i digital form.

kinatanks_220.jpg

Oppstart av Masterkurs i dokumentarfoto våren 2015

Kurset er ope for søkarar med bachelorgrad eller tilsvarande og med grunnleggande praktisk kunnskap om reportasjefotografering. Tilbodet er avgrensa til maksimum 25 deltakar. Fagleg ansvarleg er Dr. Stuart Franklin, medlem av og tidlegare leiar av bildebyrået Magnum.

IMG_2430.jpg

Gerd Sylvi Steinnes har disputert ved HiOA

Gerd Sylvi Steinnes disputerte 21.11.2014 for graden ph.d. i profesjonsstudium med avhandlinga "Profesjonalitet under press? Ein studie om førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane".

j_amdam_220.jpg

Alternativer for regional organisering

Mandag leverte Møreforsking og professor Jørgen Amdam en regjeringsbestilt utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Her ser de på ulike måter å organisere fylkeskommunen på i fremtiden.

K_Myskja_knapp.jpg

Ny førstelektor ved AHL

Kjetil Myskja har fått godkjent opprykk til stilling som førstelektor.

MCW-RW_220.jpg

Media and the Cold War

«Media and the Cold War 1975 - 1991», en internasjonal forskerkonferanse om media sin rolle under den kalde krigen, ble åpnet i dag. – 28 forskere fra mer enn ti land på begge sider av det tidligere jernteppet er nå i Volda for å drøfte sin forskning omkring temaet den kalde krigen og mediene, sier førsteamanuensis Rolf Werenskjold ved Avdeling for mediefag.

IMG_9017_220.jpg

Ny førstelektor ved AHL

Frode Opsvik har fått godkjent opprykk til stilling som førstelektor.