«Kompetanse for framtida»
Volda University College

          

Arkiv | PResseklipp

johann_220.jpg

Johann Roppen med i ekspertgruppe

Rektor ved Høgskulen i Volda Johann Roppen er med i ei ekspertgruppe, utnemnt av regjeringa i dag, som skal greie ut om alternativ for offentleg finansiering av NRK.

Forsk2015_220.jpg

Vel gjennomførte Forskingsdagar

Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda opplevde i år ein auke i talet på deltakarar samanlikna med føregåande år. Frå publikum og samarbeidspartnarar har arrangementet hausta ros.

SFS_220.jpg

Studentsamskipnaden vert delt opp

Studentsamskipnaden for Sunnmøre avdeling Ålesund vert slått saman med Studentsamskipnaden i Trondheim. Det betyr at studentane i Volda får sin eigen studentsamskipnad.

phd_molde_fellesbilde_220.jpg

Oppstart av doktorgradsstudiet i helse- og sosialfag

Ledelsen ved høgskolene i Volda og Molde, arbeidsutvalget, doktorgradsutvalget, og ikke minst stipendiatene, var tilstede på seminaret som markerte oppstarten av det nye doktorgradsstudiet i helse- og sosialfag.

hs0915_220.jpg

Ingen vedtak i struktursaka

Styret ved Høgskulen i Volda hadde sitt fyrste møte torsdag 24. september og gjorde ikkje vedtak om korkje det eine eller det andre når det gjeld strukturdebatten. Det var det heller ikkje lagt opp til i saksutgreiinga frå direktør Jacob Kjøde jr.

klasse.jpg

Fagdag om demensomsorg

Fyrste samling på vidareutdanninga Miljøterapi i demensomsorga vart avslutta med fagdag for studentane og tilsette i kommunane. Herøy kommune brukte fagdagen på fredag til kompetanseheving for eigne tilsette.

Good_220.jpg

Dramakurs for studentar

Denne veka har over 150 studentar frå 1.klasse på Bachelor i sosialt arbeid hatt dramakurs. Målet med kurset har vore å satt fokus på kommunikasjon ved hjelp av livsfortelling og forumteater. I tillegg bidreg kurset til at studentane blir betre kjend med kvarandre.

Yksnoya_Elisabeth_Innselset_01_web_220.jpg

Idrett årsstudium på tur til Yksnøya

I uke 37 hadde Idrett årsstudium undervisning i kystfriluftsliv på Yksnøya. - Målet med turen var å bli bedre kjent med klassen og ikke minst lære om naturen ved kysten.

Elevar_web.jpg

- Slike dager er viktige

Karrieredagane 2015 på Søre Sunnmøre er over for i år. Over to dager har videregående skoler, opplæringskontor, høyskoler og arbeidsliv i privat og offentlig sektor fått vist seg frem til årets 10. klassinger.

bibl220.jpg

Dagseminar om språket i barnelitteraturen

Måndag 28. september arrangerer Forskingssenter for skriftkultur ved Høgskulen i Volda dagseminar saman med Nynorsk kultursentrum og Nynorsksenteret.

FoUpris_220.jpg

Kåre Heggen tok imot FoU-prisen

Forsking- og utviklingsprisen ved Høgskulen i Volda vart i dag gjeve ut for tiande gong, og gjekk til professor Kåre Heggen. Han har utmerka seg med mykje og godt forskingsarbeid gjennom mange år, men det var tilfeldigheiter som førte Heggen til høgskulen.

friluft_220.jpg

Friluftslivsstudenter samlet i vakre Flatdalen

Årets gjeng med friluftslivsstudenter har kommet godt i gang med studieåret ute. Med på første ukesamling var sju topp motiverte fordypningstudenter, klare for å bidra til læring og øve seg i lederrollen.

symfork_220.jpg

Samarbeid mellom Animation Volda og symfoniorkesteret

På opninga av årets Animation Volda skal symfoniorkesteret i samarbeid med Indre Strøk frå Ålesund spele klassikarane «Bolero» av Ravel og «Peter og ulven» av Prokofjev, begge med teiknefilm til.

phd_220.jpg

Nytt ph.d.-emne ope for søking

I november blir det første emnet i den nye ph.d.-utdanninga i helse- og sosialfag ved Høgskulen i Volda starta opp. Kurset er primært for ph.d.-studentar, men alle med relevant mastergrad kan søke om opptak fram til 15. oktober.