«Kunnskap for framtida»
Volda University College

           

Arkiv | PResseklipp

bll_media_220.jpg

HVO på Lyd, Lys og Bildemessa

Førsteamanuensis Pål Aam og ingeniør Reidulf Botn frå Avdeling for mediefag stilte på stand for Høgskulen i Volda på Lyd-, lys- og bildemessa på Telenor Arena i tidsrommet 25. til 27. februar 2015.

IMG_4248_220.jpg

KONFERANSE FOR NORSKLÆRARAR I UTLANDET

Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar (NIS) og Internasjonalt kontor arrangerer konferanse for norsklærarar i utlandet 18. og 19. mars i Vesle Auditorium BK.

IMG_8499_220.jpg

SKIKURS PÅ BJORLI

Idrett årsstudium var i uke 9 på på skikurs på Bjorli. Skilek, lek på ski og sving på alpine ski stod på programmet med hovedfokus på å svinge på ski.

Naturguide_FS_Vik_220.jpg

Samarbeider med reiselivet

Dagleg leiar i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Geir S. Vik, helsar velkomen den nye naturguideutdanninga ved Høgskulen i Volda. Han meiner det vil vere stort behov for kvalifiserte folk som kan sikre gode naturopplevingar på eit breitt nivå.

AudFolkestad_220.jpg

Mangfald i kulturfaga

− Det vi kan samle under paraplyen kulturfag, eller praktiske estetiske fag, er blant det breiaste tilbod på høgskulenivå i landet. Dette seier Aud Folkestad, dekan for Avdeling for kulturfag ved Høgskulen i Volda.

Topphol_og_Fondevik_220.jpg

Lærarløftet: Sju nye studium ved HVO

I samband med regjeringa si satsing på vidareutdanning av lærarar, har Høgskulen i Volda (HVO) fått tilslag på sju nye studium frå hausten av. Søknadsfristen her er 15. mars.

Bilde_3_220.jpg

Voldastudenter filmer Ski-VM i Falun

Over 200 000 billetter er solgt til SKI-VM i Falun, 500 millioner følger med på fjernsynet, og 20 journaliststudenter er sendt fra Høgskulen i Volda for å være med å filme arrangementet.