«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Lærar- og barnehagelærarutdanning på deltid

Fleksible undervisningsløysingar på deltidsutdanningane våre

Hugs søknadsfrist 15. april

i Samordna opptak.

Nyhende

hivolda_foringsgruppe_220.jpg

Følgjegruppa på institusjonsbesøk hos høgskulen

Følgjegruppe for den nye barnehagelærarutdanninga skal vurdere utviklinga av den nye barnehagelærarutdanninga og gi rettleiing til institusjonane. Ein viktig del av oppdraget til følgjegruppa vil vere å dele kunnskap om gjennomføring og effektar av reforma, og å stimulere til at kunnskapen blir teke i bruk.

IMG_7522_220.jpg

Nettmøte om opptak

Opptakskontoret ved Høgskulen i Volda stilte til nettmøte onsdag 9. april for å svare på spørsmål om studium og opptak.

IMG_7513_220.jpg

Hadde ikkje studert utan Kviven

For sosionomstudentane Rita Eide og Marita Ulvedal er Kvivsvegen avgjerande for at dei kan bu heime medan dei studerer ved Høgskulen i Volda.

STUDIESITUASJON_Larar_LINE_SJOHELLE__rgb_09_220.jpg

Studer til lærar på deltid

Høgskulen i Volda tilbyr frå hausten samlings- og nettbasert Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn på deltid. Dette vil i praksis seie at du kan bu kvar som helst medan du tek utdanninga.

aladdin_220.jpg

Gratis teaterførestillingar frå bachelorstudentane i drama/teater

Bachelorstudentar i drama/teater viser denne veka fram nokre av sine førestillingar. Førestillingane er gratis og opne for alle.

mentor_hybel_220.jpg

Har du lyst til å bli mentor?

Høgskulen i Volda er no ute etter å finne aktuelle kandidatar som kan kome inn i ei mentorordning. Mentor er ei ordning gjennom NAV for studentar som har behov for tilrettelegging, slik at dei får ein assistent i studiearbeidet sitt ved høgskulen.

binary-125891-201420_220.png

Konferanse om animasjonsverksted

11. april inviterer Norsk Filminstitutt til konferanse om animasjonsverksted i Filmens hus.