«Kompetanse for framtida»
Volda University College

  Kaarstadfestivalen__webbanner_620x100px.jpg        

Arkiv | PResseklipp

a_IMG_5624_220.jpg

Unik fotoutstilling

Studenene som denne våren har tatt masteremnet Documentary photography har samlet noen av sine arbeider i en utstilling på Berte Kanutte-huset. Veileder i emnet, Dr. Stuart Franklin, sier han er svært stolt over resultatet.

Ivar_John_Erdal_220.jpg

HVO-forsker med i stort medieforskningsprosjekt

Norges Forskningsråd har bevilget midler til finansiering av prosjektet Organizing for Media Innovation (OMEN) med Ivar John Erdal (HVO), Aina Landsverk Hagen (AFI/HiOA) og Arne H. Krumsvik (HiOA) som sentrale deltakere.

HERA1_220.jpg

Internasjonale forskarar skryter av Volda

Seks europeiske forskarar, som samarbeider med Marie Nedregotten Sørbø og Høgskulen i Volda, likte det dei såg då dei vitja Volda.

Idol_Jorn_220.jpg

«Idol-Jørn» klar med ny EP

Fredag kjem debut-EP’en til Jørn Trollebø Kvalheim frå Vågsøy. 24-åringen er kanskje beste kjent for dei fleste som «Idol-Jørn». Neste veke blir han og bandet å høyre under den nye Kaarstadfestivalen i Volda.

kunstnartreff_220.jpg

Kunstnartreff Møre og Romsdal

Det var eit vellukka seminar for kunstnarane i Møre og Romsdal, som vart arrangert og leia av Seanse - senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda. Målet for seminaret var å sette fokus på kunstnarane sine mange ulike møter med skulane.

Runde_220.jpg

Endeleg snart i mål

Kristiane Runde bestemde seg for å lære seg å spele Bach sin kjende fiolinkonsert i løpet av tre år på HVO. Tysdag får ho domen når ho spelar eksamenskonsert under Kaarstadfestivalen.

Dale_220.jpg

Gutedraumen går i oppfylling dagen før eksamen

Torsdag 28. mai står Preben Dale på scena under nyvinninga Kaarstadfestivalen i Volda, etter å ha gitt ut si første plate med bandet sitt dagen før.

Plakat-bilde_220.jpg

Byr på kvalitetsmusikk i ny festival

Musikkstudentane jobbar døgnet rundt for å gi den nye Kaarstadfestivalen ein god fødsel – og publikum ei oppleving dei ikkje vil gløyme.

Gamlem_220.jpg

Mest lest i heile verda

Siv Måseidvåg Gamlem trudde ikkje det ho høyrde då ho fekk beskjeden om at artikkelen hennar er den mest leste om utdanningsvitskap i verda.

Internasjonalt_utval_220.jpg

Best i landet på tilsetteutveksling

Høgskulen i Volda er ledande i Noreg på tilsetteutveksling gjennom Erasmus-programmet. No ønskjer Internasjonalt utval å byggje vidare på suksessen.

Barnehage_220.jpg

Studentar tok over styringa i barnehagar

I ei heil veke fekk studentar ved HVO ansvaret for ein barnehage dei skulle styre. Det gav dei ein veldig lærerik praksisperiode.

Gjerde1_220.jpg

– HVO bør ta ei leiarrolle i samfunnsutviklinga

Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde meiner HVO kan vere ein viktig aktør i utviklinga av offentleg sektor i framtida.

Jacob_Kjode_220.jpg

Tilstandsrapport for høgare utdanning 2015 - HVO står seg godt (oppdatert)

Når det gjeld gjennomføring av bachelorutdanning, studentutveksling og forskingspublisering er Høgskulen i Volda blant dei beste høgskular i landet, seier direktør Jacob Kjøde jr.

lederutdanning_220.jpg

Vellykket høgskolesamarbeid om lederutvikling

Ledelse i helse- og sosialtjenesten (LIHS) ble startet i 2002, og er det eneste studiet der de tre høgskolene i fylket inngår i et likeverdig partnerskap. Det er kø av studenter som vil inn –og stadig like fornøyde studenter som går ut.