Profile picture for user leersalv

Kjartan Leer-Salvesen

Professor

Institutt for sosialfag

Utdanning

Philosophiae doctor (ph.d.), Universitetet i Agder, 2016

På tilliten løs? En studie av læreres og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt. 

Embetsstudiet i teologi, Det teologiske fakultet, 2005

 

Yrkeserfaring

Professor, Høgskulen i Volda, 2020 - dd.

Førsteamanuensis, Høgskulen i Volda, 2016 - 2019

Stipendiat, Høgskulen i Volda, 2010-2015

Prest, Ålesund menighet, 2007-2009

 

Faglige nettverk, verv o.a.

Leder for NFR-prosjektet "Avvergeplikt i møte med partnervold"

Leder for doktorgradsutvalget ved ph.d.-studiet i helse- og sosialfag, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde. 

Leder av forskningsgruppe i profesjonsetikk ved Høgskulene i Volda og Molde

 

Forskningsområder og faglige interessefelt

Avvergeplikt i møte med partnervold

Profesjonsetikk

Profesjonsforskning med vekt på empiriske studier av skjønnsutøvelse

Taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt

Teoretiske og empiriske studier i skjæringspunktet mellom film, religion og estetikk

Research

CRIStin

Books

"Religion og film. Fra lerretet og læreplanen til klasserommet". I RLE-boka 8-10,RLE-nett lærerlisens [ISBN 9788202426804] 6s.
Published 2013 by Kjartan Leer-Salvesen
Publisher: Cappelen Damm AS

Scientific articles and book chapters

Child Welfare Workers' Perceptions of Intimate Partner Violence and Mandatory Reporting in Norway
Published 2024 by Silje Louise Dahl, Kjartan Leer-Salvesen, Malene Øvrelid, Solveig Karin Bø Vatnar

Going against patients’ will? A qualitative study of how palliative health-care professionals handle competing considerations when children are excluded from parental illness and death
Published 2020 by Ingrid Johnsen Hogstad, Kjartan Leer-Salvesen

The selection of informants in kindergarten research in Norway: A critical review
Published 2020 by Liv Ingrid Aske Håberg, Kjartan Leer-Salvesen

Mandatory reporting of intimate partner violence : a mixed methods systematic review
Published 2019 by Solveig Karin Bø Vatnar, Kjartan Leer-Salvesen, Stål Bjørkly

Avverging av mishandling i nære relasjoner : en flerfaglig tilnærming : del II
Published 2019 by Morten Holmboe, Kjartan Leer-Salvesen, Solveig Karin Bø Vatnar, Solveig Karin Bø Vatnar

Avverging av mishandling i nære relasjoner : en flerfaglig tilnærming : del I
Published 2019 by Morten Holmboe, Kjartan Leer-Salvesen, Solveig Karin Bø Vatnar

Touched by Grace? A Look at Grace in Bergman's Winter Light and Martin Luther's Writings
Published 2019 by Kjartan Leer-Salvesen

Face-to-face and remote teaching in a doctoral education course : using flipped classroom, formative assessment and remote teaching to increase the teaching quality of a literature review course
Published 2019 by Rune Johan Krumsvik, Lise Øen Jones, Kjartan Leer-Salvesen, Kjetil L Høydal, Fredrik Mørk Røkenes

Confidentiality and mandatory reporting: Discerning what and whom to protect
Published 2018 by Kjartan Leer-Salvesen

Taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt for sjelesørgere i Den norske kirke
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen, Pål Morten Andreassen

To drap og spor av transcendens? En analyse av Kieslowskis "Du skal ikke slå ihjel"
Published 2011 by Kjartan Leer-Salvesen

Mye moral og mystikk, lite Gud? : film som bidrag til livstolking
Published 2011 by Kjartan Leer-Salvesen

Other works

Avvergeplikt i møte med partnervold. Fagdag for barneverntjenesten på Søre Sunnmøre
Published 2024 by Kjartan Leer-Salvesen, Silje Louise Dahl, Malene Øvrelid, Kine Høgberg

Svært få melder ifra
Published 2024 by Kjartan Leer-Salvesen

Svært få melder ifra
Published 2024 by Kjartan Leer-Salvesen, Solveig Karin Bø Vatnar, Mylena Kifle

Anonymitet og avvergeplikt
Published 2023 by Kjartan Leer-Salvesen

Can an educational intervention influence service providers’ awareness, attitudes, and experience of mandatory reporting of intimate partnerviolence?
Published 2023 by Thea Beate Brevik, Kjartan Leer-Salvesen, Solveig Karin Bø Vatnar

Professionals’and help-seekers’awarenessand experiences with mandatory reporting of intimate partnerviolence
Published 2023 by Susanne Tilke Thon Kristiansen, Anita Dyb Linge, Silje Louise Dahl, Kjartan Leer-Salvesen, Solveig Karin Bø Vatnar

Til spott og spe
Published 2023 by Kjartan Leer-Salvesen

Avvergeplikt versus taushetsplikt. Kliniske vurderinger og profesjonsetiske dilemmaer.
Published 2023 by Kjartan Leer-Salvesen

Skal ha trua med å skjære av tissen til gut
Published 2022 by Kjartan Leer-Salvesen

Meldeplikt og avvergeplikt. Empiriske, etiske og juridiske betraktninger
Published 2022 by Kjartan Leer-Salvesen

Mandatory reporting of IPV - pre-and post-test of awareness, attitudes, and experience among service providers participating in an educational intervention
Published 2022 by Solveig Karin Bø Vatnar, Thea Beate Brevik, Kjartan Leer-Salvesen, Stål Bjørkly

Avvergeplikt i møte med partnervold
Published 2022 by Kjartan Leer-Salvesen

Skal forske på om partnarvald kan bli avverja
Published 2022 by Kjartan Leer-Salvesen

Tverrprofesjonelt samarbeid om utsatte barn og unge
Published 2021 by Kjartan Leer-Salvesen

Hva er et menneske?
Published 2021 by Kjartan Leer-Salvesen

Mandatory reporting of intimate partner violence
Published 2021 by Solveig Karin Bø Vatnar, Kjartan Leer-Salvesen, Stål Bjørkly

Avvergeplikt i møte med partnervold
Published 2021 by Kjartan Leer-Salvesen

Avvergeplikt i møte med partnervold.
Published 2021 by Kjartan Leer-Salvesen

Varsling bryter ikke nødvendigvis med tilliten
Published 2020 by Kjartan Leer-Salvesen

Visste du at du kan ha en lovpålagt plikt til å prøve å stoppe vold og overgrep?
Published 2020 by Kjartan Leer-Salvesen

Taushetsplikt og avvergeplikt. Har vi (fengelsels)prester forstått det riktig?
Published 2020 by Kjartan Leer-Salvesen

Taushetsplikt og avvergeplikt i Den norske kirke
Published 2019 by Kjartan Leer-Salvesen

Taushetsplikt og avvergeplikt for kirkelige tilsatte
Published 2019 by Kjartan Leer-Salvesen

Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence. Evidence and Challenges.
Published 2019 by Kjartan Leer-Salvesen, Solveig Karin Bø Vatnar, Morten Holmboe

Taushetsplikt og meldeplikt i en ny kirkeordning
Published 2019 by Kjartan Leer-Salvesen

Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre kirkelige ansatte
Published 2018 by Kjartan Leer-Salvesen

Hva betyr avvergeplikten for profesjonsutøveres arbeid med partnervold?
Published 2018 by Kjartan Leer-Salvesen

Markedsføres med bibeltroskap
Published 2018 by Kjartan Leer-Salvesen

Hvor taus skal presten være?
Published 2018 by Kjartan Leer-Salvesen

Når taushet er svik
Published 2018 by Kjartan Leer-Salvesen

Hvor mange liv er tilliten verdt? Om grensene for taushetsplikten
Published 2018 by Kjartan Leer-Salvesen

Hva er et menneske? Tvil og nåde hos Luther og Bergman
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen

Ønsker større kunnskap blant prester om taushetsplikten
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen

How can Professionals deal With dilemmas that raise the question of mandated Reporting versus confidentiality?
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen

Nåde i populærkulturen
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen, Ralph Meier

Film skal gi innspill til ny religionspolitikk
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen

Savner troverdige prester
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen

Nåde hjå Luther og i populærkulturen
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen, Ralph Meier

På tilliten løs? En studie av læreres og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt [ISBN 978-82-7117-815-4] 375s.
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Taushetsplikt og meldeplikt i barnehage og skole
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Meldeplikt og taushetsplikt hos lærere og prester
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Nåde i populærkulturen
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen, Ralph Meier

Taushetsplikt og meldeplikten til barnevernet
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Meldeplikt og tjenestevei i skolen
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Taushetsplikt og meldeplikt
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Kan bli skada for livet om dei ikkje får hjelp tidsnok
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Prester tror de må tie
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Lærere og prester har høy terskel for å melde bekymring
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

"Ikke mitt ansvar"
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Oppretter ikke tilsyn i Tysfjord
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Ben-Hur spilles inn på nytt
Published 2015 by Kjartan Leer-Salvesen

Roser utradisjonelle Jesus-rolle
Published 2015 by Kjartan Leer-Salvesen

Balthazar
Published 2014 by Kjartan Leer-Salvesen

Hollywoods bibelbølge og kirkens trosopplæring
Published 2014 by Kjartan Leer-Salvesen

Redd barna: - Vennligst forstyrr
Published 2014 by Kjartan Leer-Salvesen

Fra skjegg og slør til sovende celler
Published 2014 by Kjartan Leer-Salvesen

Kjerneoppgave å avsløre overgrep
Published 2014 by Kjartan Leer-Salvesen

Intervju i Kulturnytt, NRK P2
Published 2013 by Hege Holm, Kjartan Leer-Salvesen

Filmundervisning og fiendebilder
Published 2013 by Kjartan Leer-Salvesen

Intervju på Radio Vaticana i forbindelse med jurydeltakelse i "Religion today film festival" i Trento, Italia
Published 2012 by Wilhelm Höjer, Kjartan Leer-Salvesen

Jesus på film - massekulturen og kirkens verdiarbeid
Published 2012 by Kjartan Leer-Salvesen

Popcorn og frelse: Jesusmotiver på film
Published 2012 by Kjartan Leer-Salvesen

Religion, conflict and film. The promise and problems of film in interreligious dialogue
Published 2012 by Kjartan Leer-Salvesen

Professional discretion and mandated reporting
Published 2012 by Kjartan Leer-Salvesen

Jesus på film - Et blikk på frelserbildene i kinomørket
Published 2012 by Kjartan Leer-Salvesen

Frelserskikkelser på film og i undervisningen
Published 2012 by Kjartan Leer-Salvesen

Visual representation of the divine. Theology and film in dialogue
Published 2011 by Kjartan Leer-Salvesen

Avatar i skole og kirke
Published 2011 by Kjartan Leer-Salvesen

Film og religion. Intervju om nytt studium om film og populærkultur i religionsundervising
Published 2011 by Kjartan Leer-Salvesen

Intervju om Ben-Hur og Jesus på film i programmet "Kulturhuset"
Published 2011 by Kjartan Leer-Salvesen

Bygger bro med film
Published 2010 by Kjartan Leer-Salvesen

Den andres ansikt : dialog om religion og livssyn på film
Published 2010 by Kjartan Leer-Salvesen

Lever som filmstjerne
Published 2010 by Kjartan Leer-Salvesen