Profile picture for user leersalv

Kjartan Leer-Salvesen

Professor

Institutt for sosialfag

Utdanning

Philosophiae doctor (ph.d.), Universitetet i Agder, 2016

På tilliten løs? En studie av læreres og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt. 

Embetsstudiet i teologi, Det teologiske fakultet, 2005

 

Yrkeserfaring

Førsteamanuensis, Høgskulen i Volda, 2016 - dd

Stipendiat, Høgskulen i Volda, 2010-2015

Prest, Ålesund menighet, 2007-2009

Emneansvar, timelærer og prosjektstipend, Det teologiske fakultet, 2005-2007

Sekretær for kirkens kulturmelding, Norske kirkeakademier, 2003-2005

Filmanmelder, Vårt Land, 1998-2005

 

Faglige nettverk, verv o.a.

Leder av Metodeforum, forskningsgruppe knyttet til doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag ved Høgskulene i Volda og Molde

Leder av forskningsgruppe i profesjonsetikk ved Høgskulene i Volda og Molde

Varamedlem, doktorgradsutvalget i helse- og sosialfag

Medlem, Interfilm

Medlem, Nordisk nettverk om teologi og film 

 

Forskningsområder og faglige interessefelt

Profesjonsetikk

Profesjonsforskning med vekt på empiriske studier av skjønnsutøvelse

Taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt

Teoretiske og empiriske studier i skjæringspunktet mellom film, religion og estetikk

Research

CRIStin

Books

"Religion og film. Fra lerretet og læreplanen til klasserommet". I RLE-boka 8-10,RLE-nett lærerlisens [ISBN 9788202426804] 6s.
Published 2013 by Kjartan Leer-Salvesen
Publisher: Cappelen Damm AS

Scientific articles and book chapters

Going against patients’ will? A qualitative study of how palliative health-care professionals handle competing considerations when children are excluded from parental illness and death
Published 2020 by Ingrid Johnsen Hogstad, Kjartan Leer-Salvesen

The selection of informants in kindergarten research in Norway: A critical review
Published 2020 by Liv Ingrid Aske Håberg, Kjartan Leer-Salvesen

Mandatory reporting of intimate partner violence : a mixed methods systematic review
Published 2019 by Solveig Karin Bø Vatnar, Kjartan Leer-Salvesen, Stål Bjørkly

Avverging av mishandling i nære relasjoner : en flerfaglig tilnærming : del II
Published 2019 by Morten Holmboe, Kjartan Leer-Salvesen, Solveig Karin Bø Vatnar, Solveig Karin Bø Vatnar

Avverging av mishandling i nære relasjoner : en flerfaglig tilnærming : del I
Published 2019 by Morten Holmboe, Kjartan Leer-Salvesen, Solveig Karin Bø Vatnar

Touched by Grace? A Look at Grace in Bergman's Winter Light and Martin Luther's Writings
Published 2019 by Kjartan Leer-Salvesen

Face-to-face and remote teaching in a doctoral education course : using flipped classroom, formative assessment and remote teaching to increase the teaching quality of a literature review course
Published 2019 by Rune Johan Krumsvik, Lise Øen Jones, Kjartan Leer-Salvesen, Kjetil L Høydal, Fredrik Mørk Røkenes

Confidentiality and mandatory reporting: Discerning what and whom to protect
Published 2018 by Kjartan Leer-Salvesen

Taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt for sjelesørgere i Den norske kirke
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen, Pål Morten Andreassen

To drap og spor av transcendens? En analyse av Kieslowskis "Du skal ikke slå ihjel"
Published 2011 by Kjartan Leer-Salvesen

Mye moral og mystikk, lite Gud? : film som bidrag til livstolking
Published 2011 by Kjartan Leer-Salvesen

Other works

Varsling bryter ikke nødvendigvis med tilliten
Published 2020 by Kjartan Leer-Salvesen

Visste du at du kan ha en lovpålagt plikt til å prøve å stoppe vold og overgrep?
Published 2020 by Kjartan Leer-Salvesen

Taushetsplikt og avvergeplikt. Har vi (fengelsels)prester forstått det riktig?
Published 2020 by Kjartan Leer-Salvesen

Taushetsplikt og avvergeplikt i Den norske kirke
Published 2019 by Kjartan Leer-Salvesen

Taushetsplikt og avvergeplikt for kirkelige tilsatte
Published 2019 by Kjartan Leer-Salvesen

Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence. Evidence and Challenges.
Published 2019 by Kjartan Leer-Salvesen, Solveig Karin Bø Vatnar, Morten Holmboe

Taushetsplikt og meldeplikt i en ny kirkeordning
Published 2019 by Kjartan Leer-Salvesen

Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre kirkelige ansatte
Published 2018 by Kjartan Leer-Salvesen

Hva betyr avvergeplikten for profesjonsutøveres arbeid med partnervold?
Published 2018 by Kjartan Leer-Salvesen

Markedsføres med bibeltroskap
Published 2018 by Kjartan Leer-Salvesen

Hvor taus skal presten være?
Published 2018 by Kjartan Leer-Salvesen

Når taushet er svik
Published 2018 by Kjartan Leer-Salvesen

Hvor mange liv er tilliten verdt? Om grensene for taushetsplikten
Published 2018 by Kjartan Leer-Salvesen

Hva er et menneske? Tvil og nåde hos Luther og Bergman
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen

Ønsker større kunnskap blant prester om taushetsplikten
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen

How can Professionals deal With dilemmas that raise the question of mandated Reporting versus confidentiality?
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen

Nåde i populærkulturen
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen, Ralph Meier

Film skal gi innspill til ny religionspolitikk
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen

Savner troverdige prester
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen

Nåde hjå Luther og i populærkulturen
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen, Ralph Meier

På tilliten løs? En studie av læreres og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt [ISBN 978-82-7117-815-4] 375s.
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Taushetsplikt og meldeplikt i barnehage og skole
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Meldeplikt og taushetsplikt hos lærere og prester
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Nåde i populærkulturen
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen, Ralph Meier

Taushetsplikt og meldeplikten til barnevernet
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Meldeplikt og tjenestevei i skolen
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Taushetsplikt og meldeplikt
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Kan bli skada for livet om dei ikkje får hjelp tidsnok
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Prester tror de må tie
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Lærere og prester har høy terskel for å melde bekymring
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

"Ikke mitt ansvar"
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Oppretter ikke tilsyn i Tysfjord
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen

Ben-Hur spilles inn på nytt
Published 2015 by Kjartan Leer-Salvesen

Roser utradisjonelle Jesus-rolle
Published 2015 by Kjartan Leer-Salvesen

Balthazar
Published 2014 by Kjartan Leer-Salvesen

Hollywoods bibelbølge og kirkens trosopplæring
Published 2014 by Kjartan Leer-Salvesen

Redd barna: - Vennligst forstyrr
Published 2014 by Kjartan Leer-Salvesen

Fra skjegg og slør til sovende celler
Published 2014 by Kjartan Leer-Salvesen

Kjerneoppgave å avsløre overgrep
Published 2014 by Kjartan Leer-Salvesen

Intervju i Kulturnytt, NRK P2
Published 2013 by Hege Holm, Kjartan Leer-Salvesen

Filmundervisning og fiendebilder
Published 2013 by Kjartan Leer-Salvesen

Intervju på Radio Vaticana i forbindelse med jurydeltakelse i "Religion today film festival" i Trento, Italia
Published 2012 by Wilhelm Höjer, Kjartan Leer-Salvesen

Jesus på film - massekulturen og kirkens verdiarbeid
Published 2012 by Kjartan Leer-Salvesen

Popcorn og frelse: Jesusmotiver på film
Published 2012 by Kjartan Leer-Salvesen

Religion, conflict and film. The promise and problems of film in interreligious dialogue
Published 2012 by Kjartan Leer-Salvesen

Professional discretion and mandated reporting
Published 2012 by Kjartan Leer-Salvesen

Jesus på film - Et blikk på frelserbildene i kinomørket
Published 2012 by Kjartan Leer-Salvesen

Frelserskikkelser på film og i undervisningen
Published 2012 by Kjartan Leer-Salvesen

Visual representation of the divine. Theology and film in dialogue
Published 2011 by Kjartan Leer-Salvesen

Avatar i skole og kirke
Published 2011 by Kjartan Leer-Salvesen

Film og religion. Intervju om nytt studium om film og populærkultur i religionsundervising
Published 2011 by Kjartan Leer-Salvesen

Intervju om Ben-Hur og Jesus på film i programmet "Kulturhuset"
Published 2011 by Kjartan Leer-Salvesen

Bygger bro med film
Published 2010 by Kjartan Leer-Salvesen

Den andres ansikt : dialog om religion og livssyn på film
Published 2010 by Kjartan Leer-Salvesen

Lever som filmstjerne
Published 2010 by Kjartan Leer-Salvesen