«Kompetanse for framtida»

Registrering våren 2017

Registrering frå 12. desember til 15. januar

Alle studentar må registrere seg
Registrering gir deg tilgang til undervisning i Fronter, melder deg til vurdering/eksamen, gir tilgang til bygningar på campus og brukarnamn og passord til våre datasystem.

Gå til registrering

Registrering_ok
Allereie registrert for komande semester? Sjekk likevel kva du er meldt til, i Studentweb, og oppdater semesteradressa di.

Treng du nytt passord? Du kan endre passord eller be om å få eit nytt her om du har gløymt det gamle. Du treng dette for å logge på våre datasystem (Feide), og du får det ved fyrste gongs registrering som student.

Betaling av semesteravgift:
Alle studentar må betale semesteravgift. Betalingsinformasjon (KID, kontonummer, beløp, betalingsfrist m.m.) finn du under "Betaling" i Studentweb frå registreringa åpnar.

MERK! Opptak til studium er ein avtale mellom deg som student og Høgskulen i Volda. Betalingsinformasjon frå høgskulen vert lagt i Studentweb, og du er sjølv ansvarleg for at avgifta blir betalt i tide. Dette gjeld også når tredjepart, t.d. Nav eller arbeidsgjevar, skal dekkje kostnaden.

For studium med studieavgift, vert faktura lagt i Studentweb i starten av januar for vårsemesteret (september for haustsemesteret).

Treng du hjelp? Ta kontakt med Studentsørvis på e-post studentsorvis@hivolda.no eller telefon 70 07 50 18.