«Kunnskap for framtida»
Volda University College

           

Nyhende

j_amdam_220.jpg

Færre fylker?

Mandag leverte Møreforsking og professor Jørgen Amdam en regjeringsbestilt utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Her ser de på ulike måter å organisere fylkeskommunen på i fremtiden. Konklusjonen er klar: Aust-Agder, Finnmark og Sogn og Fjordane bør strykes fra kartet.

K_Myskja_knapp.jpg

Ny førstelektor ved AHL

Kjetil Myskja har fått godkjent opprykk til stilling som førstelektor.

MCW-RW_220.jpg

Media and the Cold War

«Media and the Cold War 1975 - 1991», en internasjonal forskerkonferanse om media sin rolle under den kalde krigen, ble åpnet i dag. – 28 forskere fra mer enn ti land på begge sider av det tidligere jernteppet er nå i Volda for å drøfte sin forskning omkring temaet den kalde krigen og mediene, sier førsteamanuensis Rolf Werenskjold ved Avdeling for mediefag.

IMG_9017_220.jpg

Ny førstelektor ved AHL

Frode Opsvik har fått godkjent opprykk til stilling som førstelektor.

mcw_logo_220.jpg

Internasjonal forskerkonferanse; ”Media and the Cold War 1975-1991”

Høgskulen i Volda arrangerer i november en internasjonal forskerkonferanse, med deltakere fra hele verden. Konferansen «Media and the Cold War 1975-1991» arrangeres av Avdeling for mediefag og finner sted den 20.- 21. november.

Skodjestraum_1.JPG

Livet i Skodjestraumen

Livet i Skodjestraumen er et VRI-prosjekt mellom opplevelsesbedriften OceanFjord, Møreforsking Marin og Høgskulen i Volda. En gruppe studenter fra PR, kommunikasjon og media skal bidra med utforming av informasjonsmateriale. For studentene startet prosjektet med en fartsfylt snorkletur.

WenkeMRogne_knapp.jpg

Wenke Mork Rogne har disputert ved UiO

Wenke Mork Rogne disputerte 14.11.2014 for ph.d. - graden ved Universitetet i Oslo med avhandlinga "På sporet av meining. Korleis unge lesarar arbeider med multiple, delvis motstridande tekstar. Ein empirisk mixed-methods-studie av sjuandeklassingar sine strategiske aktivitetar.".