«Kompetanse for framtida»

              

Arkiv | PResseklipp

Fullerton1_220.jpg

Volda-besøk til CSUF

I 30 varmegrader serverte Volda-ambassadørane eksotiske snøkledde fjell, spennande emner og eit tett studentmiljø på Study Abroad Fair ved California State University Fullerton torsdag.

Lillehammer_220.jpg

Handplukka til Ungdoms-OL

26 journaliststudentar frå Høgskulen i Volda er på plass i Lillehammer for å dekke Ungdoms-OL når startskotet for dei omfattande leikane går fredag.

allmote_struktur_Roppen_220.jpg

Allmøte om struktursaka

Skal Høgskulen i Volda vere ein eigen institusjon også i framtida, eller skal høgskulen slå seg saman med andre utdanningsinstitusjonar? Det var det sentrale spørsmålet på eit allmøte på høgskulen onsdag 10. februar.

Kjartan_Leer_Salvesen_220.jpg

Om bekymringsmeldinger til barnevernet

Jus og retningslinjer betyr svært lite når lærere og prester vurderer om de skal melde bekymring for et barn. Det gjør derimot deres private erfaringer, holdninger og forståelse av egen rolle. Det viser en fersk doktorgradsavhandling av Kjartan Leer-Salvesen ved Høgskulen i Volda.

En_norsk_filantrop_230.jpg

Ny bok: En norsk filantrop. Bodil Biørn og armenerne.

I løpet av første verdenskrig ble om lag en million armenere drept etter ordre fra den tyrkiske regjeringen. Inger Marie Okkenhaug, professor i historie ved Høgskolen i Volda, har skrevet en bok om norske Bodil Biørn, som var vitne til massakrene.

G0027704_220.jpg

Voldastudentane er mest nøgde

Studentane ved Høgskulen i Volda er mest nøgde med sin høgskule, samanlikna med dei andre høgskulane i Møre og Romsdal. Voldastudentane gav sin høgskule ein samla karakter på 4,1 der 5,0 er beste karakter. Høgskulen i Volda har gått fram med 0,2 poeng sidan i fjor, og var blant dei tre statlege høgskulane med størst framgang.

3D-skrivar_220.jpg

Ser inn i framtida med ny teknologi

Ein 3D-skrivar skal vere med på å utvikle og fornye undervisninga ved Kunst og Handverk. – Eit klart pluss for studentane, meiner lærarane.