«Kompetanse for framtida»
Volda University College

          

Arkiv | PResseklipp

Haugen_220.jpg

Ble professor i et rykende tempo

Tysk grammatikk var det som fasinerte Tor Arne Haugen (35) mest på skolen i ungdomsårene. Språkinteressen har han i aller høyeste grad holdt ved like, og nå er han høgskolens desidert yngste professor.

Roppen_220.jpg

– Eit skuffande statsbudsjett

Rektor ved Høgskulen i Volda Johann Roppen er ikkje nøgd med regjeringas framlegg til statsbudsjett for 2016. Han meiner høgskulen har fått for dårlig utteljing i det tilrådde budsjettet.

Kaarstad1_org.jpg

Statsbudsjettet 2016: 15 millionar ekstra til oppussinga av Kaarstad-huset

Regjeringas framlegg til statsbudsjett for 2016 vart lagt fram kl 10.00 onsdag 7. oktober. Det beste nyhendet for Høgskulen i Volda er at det kjem 15 millionar ekstra til oppussinga av Kaarstad-huset, på toppen av dei 50 millionane som alt var løyvt.

johann_220.jpg

Johann Roppen med i ekspertgruppe

Rektor ved Høgskulen i Volda Johann Roppen er med i ei ekspertgruppe, utnemnt av regjeringa i dag, som skal greie ut om alternativ for offentleg finansiering av NRK.

Forsk2015_220.jpg

Vel gjennomførte Forskingsdagar

Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda opplevde i år ein auke i talet på deltakarar samanlikna med føregåande år. Frå publikum og samarbeidspartnarar har arrangementet hausta ros.

SFS_220.jpg

Studentsamskipnaden vert delt opp

Studentsamskipnaden for Sunnmøre avdeling Ålesund vert slått saman med Studentsamskipnaden i Trondheim. Det betyr at studentane i Volda får sin eigen studentsamskipnad.

phd_molde_fellesbilde_220.jpg

Oppstart av doktorgradsstudiet i helse- og sosialfag

Ledelsen ved høgskolene i Volda og Molde, arbeidsutvalget, doktorgradsutvalget, og ikke minst stipendiatene, var tilstede på seminaret som markerte oppstarten av det nye doktorgradsstudiet i helse- og sosialfag.

hs0915_220.jpg

Ingen vedtak i struktursaka

Styret ved Høgskulen i Volda hadde sitt fyrste møte torsdag 24. september og gjorde ikkje vedtak om korkje det eine eller det andre når det gjeld strukturdebatten. Det var det heller ikkje lagt opp til i saksutgreiinga frå direktør Jacob Kjøde jr.

klasse.jpg

Fagdag om demensomsorg

Fyrste samling på vidareutdanninga Miljøterapi i demensomsorga vart avslutta med fagdag for studentane og tilsette i kommunane. Herøy kommune brukte fagdagen på fredag til kompetanseheving for eigne tilsette.

Good_220.jpg

Dramakurs for studentar

Denne veka har over 150 studentar frå 1.klasse på Bachelor i sosialt arbeid hatt dramakurs. Målet med kurset har vore å satt fokus på kommunikasjon ved hjelp av livsfortelling og forumteater. I tillegg bidreg kurset til at studentane blir betre kjend med kvarandre.

Yksnoya_Elisabeth_Innselset_01_web_220.jpg

Idrett årsstudium på tur til Yksnøya

I uke 37 hadde Idrett årsstudium undervisning i kystfriluftsliv på Yksnøya. - Målet med turen var å bli bedre kjent med klassen og ikke minst lære om naturen ved kysten.

Elevar_web.jpg

- Slike dager er viktige

Karrieredagane 2015 på Søre Sunnmøre er over for i år. Over to dager har videregående skoler, opplæringskontor, høyskoler og arbeidsliv i privat og offentlig sektor fått vist seg frem til årets 10. klassinger.

bibl220.jpg

Dagseminar om språket i barnelitteraturen

Måndag 28. september arrangerer Forskingssenter for skriftkultur ved Høgskulen i Volda dagseminar saman med Nynorsk kultursentrum og Nynorsksenteret.

FoUpris_220.jpg

Kåre Heggen tok imot FoU-prisen

Forsking- og utviklingsprisen ved Høgskulen i Volda vart i dag gjeve ut for tiande gong, og gjekk til professor Kåre Heggen. Han har utmerka seg med mykje og godt forskingsarbeid gjennom mange år, men det var tilfeldigheiter som førte Heggen til høgskulen.