«Kompetanse for framtida»
Volda University College

          

Arkiv | PResseklipp

Gina1_220.jpg

Tek debatten om kroppspress i eiga hand

Gina Næss Korslund har irritert seg over kroppspresset som er i sosiale medium. No har ho laga ei fotoutstilling med kvinnekroppar i Instagram som bacheloroppgåve.

seanse_220.jpg

SEANSE med stipend for kunstnere i kreative partnerskap

Gjennom SEANSES KUNSTPROGRAM 2015 lyses det ut 3 stipend til utvikling og gjennomføring av langsiktige kunstprogram i en utdannings- eller annen samfunnsinstitusjon.

Psykisk1_220.jpg

Ønskjer å ufarleggjere psykiske problem i grunnskulen

HVO sette psykisk helse på dagsorden då lærarar frå grunnskulen i Volda vart invitert til fagdag.

Langeland_220.jpg

Ville stå sterkere – valgte nettstudiet i historie

Christine Langeland bruker året hun er ute i fødselspermisjon til å bygge på lærerutdanningen sin med historieemner som nettstudent. 26-åringen føler med det at hun vil stå sterkere i læreryrket.

ECER_Porto_220.jpg

Seminar i Forum for livsløpsforsking

Korleis blir vaksenlivet påverka av vanskar i barndom og ungdomstid? Innlegg frå forskingsprosjektet Sårbare unge vaksne.

Doktor_220.jpg

Her er dei to første doktorgradsstipendiatane

Kjellaug Klock Myklebust og Erlend Walseth er dei to første som er tatt opp til det heilt nye doktorgradsstudiet i helse- og sosialfag. Dei vert pionerane på doktorgraden, som er eit samarbeid mellom Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde.

Erasmus1_220.jpg

Kraftig auke i HVO-studentar til Europa

Dobbelt så mange studentar frå Høgskulen i Volda vel utveksling i europeiske land. Det er ein god trend, meiner Arne Humberset, som er leiar for Internasjonalt kontor ved HVO.

Birgitte_Fondevik_220.jpg

Opplæring av ungdom med kort botid i Norge

Fylkesmannen i Møre og Romsdal (FMMR) og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) står bak dette opplæringsprosjektet i samarbeid med Høgskulen i Volda. Tilsvarende prosjekt settes i gang over hele landet. Torsdag var det oppstartsamling i Volda.

Bat_220.jpg

Tek vare på tradisjonane

Ein splitter ny færing bygd etter hundreår lange tradisjonar står no klar til å takast i bruk av studentar ved HVO.

Naturguide_-_bilde_til_annonse_-_foto_-_Andrea_Alstad_220.jpg

Søkjartala for hausten 2015: Stabilt på høgt nivå

– Høgskulen i Volda vil hausten 2015 ha omlag like mange studentar som vi har hatt dei siste åra, konstaterer rektor Per Halse etter at søkjartala i Samordna opptak vart gjort kjent i dag onsdag 22. april.

Elise_Fugledal1_220.jpg

Måtte lære nytt skriftalfabet for å forske

Masterstudent Elise Fugledal støtte på utfordringar då ho skulle byrje å lese gotisk skrift og bidra i eit internasjonalt litteraturprosjekt.

kari_220.jpg

Kari skal dømme saman med verdsmeister i kokkekunst

Onsdag skal Kari Ryslett sitje i same jury som tidlegare kokke-verdsmeister Bent Stiansen, under ein kokkekonkurranse for ungdomskuleelevar.

saksbehandling_220.jpg

GODE SAKSBEHANDLARAR

Studiet Saksbehandling og teneste­­yting i den kommunale helse- og omsorgs­tenesta skal vere med på å styrke forvaltingskompetanse og skjønnsutøving til dei som greier ut saker, fattar enkeltvedtak og som behandlar klager på vedtak om kommunale tenester.

IMG_4828_220.jpg

Psykisk helse angår alle

Studentar er særskilt utsette for psykiske problem. Korleis dei kan hjelpe kvarandre var fokus på temadag for psykisk helse ved høgskulen.