«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Studiestart

Informasjon til deg som skal studere hos oss frå hausten 2014

Registrering hausten 2014

Gå direkte til registrering her

Nyhende

laanekassen_220.jpg

Søk om studielån før 1.august - vinn drøymereise

Har du studieplass til hausten? No kan du søkje om stipend og lån frå Lånekassen. Vel du i tillegg elektronisk signering i søknaden, kan du vinne eit reisegåvekort på 10 000 kroner.

studieplassar_220.jpg

Godt opptak

Høgskulen i Volda har gode opptakstal i år, men det er framleis studieplassar igjen. Laurdag 19. juli kl. 9.00 blir ledige studieplassar offentliggjort og her er det førstemann til mølla-prinsippet.

trilogien_220.png

Filmprosjekt mellom musikk- og MID-studentar

Musikkstudentane Magnus Solheim, Marius Jørgenstuen og Knut Larsen starta opp bandet Trilogien ein tidleg haustdag i Volda. Saman med Medie, IKT og Design-studentar laga dei ein promofilm for musikk-prosjektet.

STUDIESITUASJON_Larar_LINE_SJOHELLE__rgb_09_220.jpg

Studer til lærar på deltid

Høgskulen i Volda tilbyr frå hausten samlings- og nettbasert Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn på deltid. Dette vil i praksis seie at du kan bu kvar som helst medan du tek utdanninga.

IMG_9906_220.jpg

Digitale skuleeksamenar ved Høgskulen i Volda

I år inviterte UNINETT representantar frå universitet og høgskular i heile Noreg til å delta i eit nasjonal prosjekt for digital eksamen. Denne våren gjennomførte Høgskulen i Volda åtte elektroniske skriftlege skuleeksamenar. Dette tilsvarer 5% av dei 62 skiftelege skuleeksamenane.

sok-korpset2014_220.jpg

Nye søkere - mange spørsmål

Haakon Stensrud og Elisabeth Busengdal utgjør det såkalte «søk-korpset», Høgskulen i Volda sin veiledningstjeneste for de som har søkt studieplass i årets opptak. – De nye søkerne har mange spørsmål som vi prøver å svare på en beste mulig måte, sier Haakon.

TV-studio_220.jpg

Tv-studioet oppgradert for millionar

I haust er det tretti år sidan journalistutdanninga på Høgskulen i Volda fekk sitt eige tv-studio. Det siste året har studioet fått ei etterlengta oppgradering og er no klart til nok ein studiestart.