«Kompetanse for framtida»
Volda University College

          

Arkiv | PResseklipp

hogskulekoret_220_b.jpg

Adventskonsert

Musikkseksjonen ved Høgskulen i Volda ønskjer alle vel møtt til adventskonsert i Volda kyrkje torsdag 3. desember kl.19.00. Det blir innslag med symfoniorkesteret, høgskulekoret, ulike ensemble og enkeltstudentar som tek årsstudium eller bachelor i musikk.

Seanse1_220.jpg

Kunstnarar i langsiktige samarbeid med skulane

Seanse – senter for kunstproduksjon lyste våren 2015 ut midlar til kunstnarar som kunne tenke seg å jobbe i kreative partnarskap saman med skular og lærarar i langvarig retta kunstprogram. Dei tok i mot mange søknadar, og fem av prosjekta fikk innvilga støtte.

flyktning1_220.jpg

Stor interesse for samarbeid med asylmottak og læringssenter

Fleire gode idéar kom fram då Høgskulen i Volda inviterte Volda statlege mottak og Volda læringssenter til diskusjon om kva ein bidra med for kvarandre.

roppen-olsen_220.jpg

Språksamlingane gir Volda eit løft

Høgskulen i Volda (HVO) skal saman med Universitetet i Bergen (UiB) ta over dei nasjonale språksamlingane, som no vert flytta frå Universitet i Oslo (UiO) til Vestlandet.

Einang-Loland_220.jpg

Til Sveits på toppkonferanse

Ola Einang og Stig Løland er med i eit celebert selskap når den internasjonale fjellførarorganisasjonen IFMGA feirar 50-årsjubileum og arrangerer konferanse.

kurs-phd_220.jpg

Historisk kursstart ved høgskulen

Dei starta arbeidet med å få ei ph.d.-utdanning til Volda for fem år sidan. Difor har det vore både spesielt og gledeleg for Tor-Johan Ekeland og Jan Inge Sørbø å halde det første ph.d.-kurset i Volda denne veka.

drama2_220.jpg

Byr på absurd og humørfylt forestilling

Har du lyst på en god latter? Fra 22. til 24. november setter bachelorstudentene på andre året i drama og teater opp tre forestillinger av teaterstykket Den skallete sangerinnen.

Kolbein_Halkjelsvik_Foto_Tone_Solhaug_01_220.jpg

Kolbein Halkjelsvik har disputert ved NTNU

Kolbein Halkjelsvik disputerte 17.11.2015 for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, med avhandlinga «Legitimate Leadership Functions in Partnership Development Processes».

phd1_220.jpg

Går i hver sin retning

Den ene av høgskolens to ferske doktorgradsstipendiater vil forske på unge voksne kvinners alkoholbruk, mens den andre vil finne mer ut om den psykiske helseeffekten av vandring, deriblant pilegrimsvandring.

bk-huset-08_220.jpg

Ope møte om asylsøkjarar

Rektoratet og internasjonalt kontor inviterer alle fagtilsette ved HVO til eit ope møte med Volda Statlege Mottak og Læringssenteret ved Volda Kommune onsdag 25. november.

Aschim_220.jpg

Forskarskule-satsing får 23 millionar kroner

Norges forskningsråd har vald Forskerskolen RVS, som Høgskulen i Volda er ein del av, som ein av sju nye nasjonale forskarskular som får 23 millionar kroner over åtte år.

Sveiser_220.jpg

– Seminar som vil fengje mange

Yrkesretting av språkfaga i vidaregåande skule står på dagsorden når Høgskulen i Volda inviterer til seminar torsdag 26. november.

orkester_220.jpg

Tverrfagleg samarbeid om ‘The Armed Man’

Musikkseksjonen ved Høgskulen i Volda er pådrivar for ei kulturhending komande helg med oppsettinga av fredsmessa ‘The Armed Man’ av Karl Jenkins.

ark.jpg

Vil jobbe med arbeidsmiljøet på ein ny måte

Høgskulen i Volda tek i bruk eit heilt nytt opplegg for å utvikle arbeidsmiljøet i ønska retning.