«Kunnskap for framtida»
Volda University College

           

Arkiv | PResseklipp

IMG_8499_220.jpg

SKIKURS PÅ BJORLI

Idrett årsstudium var i uke 9 på på skikurs på Bjorli. Skilek, lek på ski og sving på alpine ski stod på programmet med hovedfokus på å svinge på ski.

Naturguide_FS_Vik_220.jpg

Samarbeider med reiselivet

Dagleg leiar i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Geir S. Vik, helsar velkomen den nye naturguideutdanninga ved Høgskulen i Volda. Han meiner det vil vere stort behov for kvalifiserte folk som kan sikre gode naturopplevingar på eit breitt nivå.

AudFolkestad_220.jpg

Mangfald i kulturfaga

− Det vi kan samle under paraplyen kulturfag, eller praktiske estetiske fag, er blant det breiaste tilbod på høgskulenivå i landet. Dette seier Aud Folkestad, dekan for Avdeling for kulturfag ved Høgskulen i Volda.

Topphol_og_Fondevik_220.jpg

Lærarløftet: Sju nye studium ved HVO

I samband med regjeringa si satsing på vidareutdanning av lærarar, har Høgskulen i Volda (HVO) fått tilslag på sju nye studium frå hausten av. Søknadsfristen her er 15. mars.

Bilde_3_220.jpg

Voldastudenter filmer Ski-VM i Falun

Over 200 000 billetter er solgt til SKI-VM i Falun, 500 millioner følger med på fjernsynet, og 20 journaliststudenter er sendt fra Høgskulen i Volda for å være med å filme arrangementet.

rektormote-lillehammer-2015.jpg

Volda, Molde og Lillehammer diskuterte samarbeid

Rektorar og leiarar frå høgskulane i Volda, Molde og Lillehammer møttest torsdag 19. februar på Lillehammer for å diskutere samarbeid.

IMG_3876_220.jpg

Fokus på dysleksi

18. februar var alle andreårsstudentane på grunnskulelærarutdanningane ved Høgskulen i Volda samla til obligatorisk fagdag om dysleksi.