«Kompetanse for framtida»

  Studentliv i studiebygda    Innblikk i studiekvardagen    Studietilbod 2016/2017    Søknadsweb

Arkiv | PResseklipp

bk-huset-08_220.jpg

Godt opptak

Det ser også i år ut til å gå mot eit godt opptak for Høgskulen i Volda.

NRK_220.jpg

La fram rapport for kulturministeren

Rektor Johann Roppen har vore med i eit ekspertutval som fredag overleverte kulturministeren ein rapport om framtidige modellar for finansiering av NRK.

master_220.jpg

Meir enn doblar talet på masterstudium

Om det går som ein ser føre seg vil Høgskulen i Volda frå hausten 2017 få åtte nye masterstudium, i tillegg til dei seks ein har i dag. Det sørger den nye femårige grunnskulelærarutdanninga for.

Kiel_220.jpg

En ukes mediejobb i Tyskland

De seneste årene har studenter fra Avdeling for mediefag ved høgskolen reist til Kiel den siste uken i juni, for å dekke festivalen Kieler Woche, verdens største seilarrangement. Denne gangen var det Victor Kjeldstads tur.

Ekornes_220.jpg

Stine M. Ekornes har disputert ved Universitetet i Oslo

Stine M. Ekornes disputerte 23.06.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen School Mental Health - Teacher Views. An Exploratory Study of Teacher's Perceived Role, Competence and Responsibility in Student Mental Health Promotion.

matematikk_220.jpg

Forkurs i matematikk for framtidige grunnskulelærarstudentar

Høgskulen i Volda tilbyr forkurs i matematikk for studentar som søkjer grunnskulelærarutdanning frå hausten 2016, men som ikkje har oppnådd karakteren 4 eller betre i fellesfaget i matematikk på vidaregåande.

peder_haug_220.jpg

Belønner og prioriterer formidling høgt

Høgskulen i Volda brukar fleire millionar kroner av eigne midlar til å belønne tilsette sitt formidlingsarbeid. – Det er nærmast ei fallitterklæring for universitets- og høgskulesystemet at det ikkje vert premiert av Kunnskapsdepartementet, meiner professor Peder Haug.