«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Studiestart

Informasjon til deg som skal studere hos oss frå hausten 2014

Registrering hausten 2014

Gå direkte til registrering her

Nyhende

IMGP3171_220.jpg

Historie på ekskursjon til Stad og Selja

Historisk institutt arrangerte også i år ein fagleg-sosial ekskursjon til Stadlandet og Selja for førsteårsstudentar i flott ver, 27.-28. august.

IMG_0332_220.jpg

Auka fokus på mat i barnehagelærarutdanninga

─ Det er viktig å ha kunnskap om mat som pedagogisk leiar. Barnehagemåltidet er eit offentleg måltid som krev god og sunn mat, seier høgskulelektor Kari Ryslett som underviser i studiet Matkultur og helse.

Sigerland_220.jpg

Meisterklassar og opne føredrag

Musikkstudentar og andre interesserte er velkomne til å få med seg meisterklassar, føredrag om Haydn og kammermusikk og treffe årets festivalkomponist. Alle arrangementa som går føre seg på Høgskulen i Volda er opne for alle.

IMG_0295_220.jpg

GRÜNDERCAMP FOR GLU-STUDENTANE

Studentar på andre året i grunnskulelærarutdanninga har denne veka fått opplæring i organisering og avvikling av programmet Gründercamp. Åtte lokale oppdragsgjevarar gav studentane utfordringar som skulle løysast i løpet av 24 timar.

IMG_0251_220.jpg

Stortingsrepresentant Pål Farstad vitja HiVolda

– Volda er ein utruleg viktig høgskule, og vi må ha rom for dei humanistiske og kreative faga høgskulen er spissa på, sa Farstad.

Birger_Lovlie_220.jpg

Avskjedsforelesning med Birger Løvlie

Dosent og emeritus Birger Løvlie holder sin avskjedsforelesning med tittelen «Nasjonalstaten og samfunnets verdigrunnlag» tirsdag 2. september, kl. 12.15-14.00. Forelesningen er en del av undervisningen på masteren Kulturmøte, men er åpen for alle interesserte.

bk_220_b.jpg

– Vil styrke Nord-Vestlandet

Styret ved Høgskulen i Volda prioriterer Møre-alliansen framfor UH-nett-vest. Regionalpolitiske vurderingar vart viktigare enn det faglege samarbeidet sørover. I styremøtet på fredag gjekk fleirtalet inn for samling på Nord-Vestlandet. – Førebels er det dette som er retninga, seier rektor Per Halse til Sunnmørsposten.