«Kompetanse for framtida»

              

Arkiv | PResseklipp

Kjartan_Leer_Salvesen_220.jpg

Om bekymringsmeldinger til barnevernet

Jus og retningslinjer betyr svært lite når lærere og prester vurderer om de skal melde bekymring for et barn. Det gjør derimot deres private erfaringer, holdninger og forståelse av egen rolle. Det viser en fersk doktorgradsavhandling av Kjartan Leer-Salvesen ved Høgskulen i Volda.

En_norsk_filantrop_230.jpg

Ny bok: En norsk filantrop. Bodil Biørn og armenerne.

I løpet av første verdenskrig ble om lag en million armenere drept etter ordre fra den tyrkiske regjeringen. Inger Marie Okkenhaug, professor i historie ved Høgskolen i Volda, har skrevet en bok om norske Bodil Biørn, som var vitne til massakrene.

G0027704_220.jpg

Voldastudentane er mest nøgde

Studentane ved Høgskulen i Volda er mest nøgde med sin høgskule, samanlikna med dei andre høgskulane i Møre og Romsdal. Voldastudentane gav sin høgskule ein samla karakter på 4,1 der 5,0 er beste karakter. Høgskulen i Volda har gått fram med 0,2 poeng sidan i fjor, og var blant dei tre statlege høgskulane med størst framgang.

3D-skrivar_220.jpg

Ser inn i framtida med ny teknologi

Ein 3D-skrivar skal vere med på å utvikle og fornye undervisninga ved Kunst og Handverk. – Eit klart pluss for studentane, meiner lærarane.

IMG_2742_red_220.jpg

Internasjonal dag trakk fulle hus

Det store auditoriet var fylt til randen da Leo Ajkic holdt sitt foredrag under Internasjonal dag, og i standområdet vrimlet det av folk.

Mediehus_bilde_220.jpg

– Absolutt mogleg å få til

Trond Giske synest at det nye mediehuset ved Høgskulen i Volda, som det vart presentert planar for tysdag, er spennande og visjonært.

loype_220.jpg

Skiglede i barnehagelærarutdanninga

Å skape skiglede hjå barn i ein tidleg alder er viktig, sIik at glede og motivasjon for skiaktivitetar kan vare livet ut. Sist veke var deltidsstudentane på Barnehagelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda på ski på Bondalseidet.