Lån og stipend

Som utvekslingsstudent ved Høgskulen i Volda kan du finne finansiering gjennom ulike stipendordninger. I tillegg til lån/stipend fra Lånekassen, kan du utveksle gjennom Erasmus+ og Nordplus-avtaler som gir mulighet til ekstra støtte.

 

Lånekassen

Alle våre avtalepartnere er godkjent av Lånekassen og gir deg mulighet til å søke om støtte. Dersom du utveksler til et universitet som krever skolepenger, kan du søke om ekstra lån/stipend fra Lånekassen for å dekke skolepenger. Lånekassen kan gi lån/stipend for å dekke skolepenger på opp til 63,000 kr. per semester (126,000 kr. per skoleår). I tillegg tilbyr Lånekassen ekstra støtte til høyt rangerte universitet med særlig høye skolepenger (f.eks. University of California, San-Diego).

Dersom du ikke må betale skolepenger under utvekslingsoppholdet, vil du fremdeles kunne søke Lånekassen om basisstøtte og reisestøtte, og språkstipend hvis du skal ta språkkurs (kun når du skal studere på et annet språk enn engelsk).

Prøv Lånekassens støttekalkulator for å se hvor mye du kan få i stipend/lån.

 

Erasmus+ stipend

Erasmus+ er et EUs program for internasjonalt utdanningsamarbeid og HVO har mer enn 90 samarbeidsavtaler innen Erasmus+. Dersom du utveksler på en Erasmus+ avtale slipper du å betale skolepenger og i tillegg får du et Erasmus+ stipend gjennom Internasjonalt kontor. For studieåret 2018/2019 er Erasmus+ stipendet på 410 eller 460 Euro per måned, avhengig av kostnadsnivå i det landet du utveksler til. For Erasmus+ praksis er stipendet 100 Euro høyere per måned. Les mer om rettigheter og plikter for stipendmottakere i Erasmus+ Student Charter.

Som Erasmus+ stipendmottaker må du fylle ut noen ekstra skjema. Dette får du hjelp til av Internasjonalt kontor.

 

Nordplus-stipend

Nordplus er et nordisk samarbeidsprogram for høyere utdanning. Høgskulen i Volda deltar i 3 Nordplus-nettverk og studenter som utveksler til universiteter i disse nettverkene kan få Nordplus-stipend på toppen av støtten fra Lånekassen:

Ta kontakt med Internasjonalt kontor for mer informasjon om Nordplus-stipend.

 

Andre stipendordninger

Det finnes også andre stipendordninger for utveksling som er begrenset til din bakgrunn eller hvilket universitet du utveksler til. Studenter må selv skaffe seg oversikt over mulige stipendkilder, men en start kan være å sjekke ANSA sine nettsider for informasjon om studier i utlandet. Dessuten vil en del av våre partneruniversitet, spesielt i USA, gi "scholarships" i form av reduserte skolepenger, men da er det snakk om reduserte kostnader og ikke ekstra utbetalt stipend.