Lån og stipend

Som utvekslingsstudent ved Høgskulen i Volda kan du få finansiering gjennom ulike stipend- og støtteordninger.

I tillegg til ordinært lån/stipend fra Lånekassen, kan du gjennom Erasmus+ og Nordplus få mulighet til ekstra støtte. Du finner mer om disse ordningene lenger nede i denne artikkelen.

Lånekassen

Alle utvekslingsavtalene våre er godkjent av Lånekassen og gir deg mulighet til å søke om studiestøtte. Dersom du drar på utveksling til et universitet som krever skolepenger, kan du søke om ekstra lån/stipend fra Lånekassen for å dekke skolepenger.

Dersom du ikke behøver å betale skolepenger under utvekslingsoppholdet, vil du fremdeles kunne søke Lånekassen om basisstøtte og reisestøtte.

Dersom du skal studere på et annet språk enn engelsk, kan du også få språkstipend for å ta språkkurs i forkant av studieopphaldet.

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for internasjonalt utdanningssamarbeid. Dersom du utveksler på en slik avtale slipper du å betale skolepenger og du får i tillegg et Erasmus+ stipend gjennom Internasjonalt kontor.

Dette stipendet kommer på toppen av basisstøtte fra Lånekassen.

Sjekk ut vår samleside om Erasmus+ for meir informasjon om utvekslingsprogrammet og satser for Erasmus+ stipend.

Les også mer om dine rettigheter og plikter for stipendmottakere i Erasmus+ Student Charter.

Nordplus

Nordplus er et nordisk samarbeidsprogram for høyere utdanning. Høgskulen i Volda deltar i 3 Nordplus-nettverk som kan finansiere kortere og lengre utvekslingsopphold mellom institusjoner i nettverket. Mange Nordplus-nettverk fokusere på å gi stipender for kortere utenlandsopphold (ekspressmobilitet) og gir ikke lenger stipend for semesterutveksling. Nordplus-stipend vil komme på toppen av støtten fra Lånekassen.

HVO deltar i følgende Nordplus-nettverk:

  • Nordplus Network for Media and Communication (Kontaktperson ved HVO = Laila Walseth Lid, AMF)
  • Nordisk nettverk for journalistutdanninger (Kontaktperson ved HVO = Hans Martin Dypvik, AMF)
  • Nordplus nettverk for lærerutdanningene (Kontaktperson ved HVO = Kari Leikanger Buset, AHL)

Ta kontakt med Internasjonalt kontor for mer informasjon om Nordplus-stipend.

Andre stipendordninger

Det finnes også andre stipendordninger for utveksling som er begrenset til din bakgrunn eller hvilket universitet du utveksler til.

Studenter må selv skaffe seg oversikt over mulige stipendkilder, men en start kan være å sjekke ANSA sine nettsider for informasjon om studier i utlandet.

Dessuten vil en del av våre partneruniversitet, spesielt i USA, gi "scholarships" i form av reduserte skolepenger, men da er det snakk om reduserte kostnader og ikke ekstra utbetalt stipend.