Lån og stipend

Som utvekslingsstudent ved Høgskulen i Volda kan du få finansiering gjennom ulike stipend- og støtteordninger.

I tillegg til ordinært lån/stipend fra Lånekassen, kan du gjennom Erasmus+ og Nordplus få mulighet til ekstra støtte. Du finner mer om disse ordningene lenger nede i denne artikkelen.

Lånekassen

Alle utvekslingsavtalene våre er godkjent av Lånekassen og gir deg mulighet til å søke om studiestøtte. Dersom du drar på utveksling til et universitet som krever skolepenger, kan du søke om ekstra lån/stipend fra Lånekassen for å dekke skolepenger.

Dersom du ikke behøver å betale skolepenger under utvekslingsoppholdet, vil du fremdeles kunne søke Lånekassen om basisstøtte og reisestøtte.

Dersom du skal studere på et annet språk enn engelsk, kan du også få språkstipend for å ta språkkurs i forkant av studieopphaldet.

 

Erasmus+ stipend

Erasmus+ er et EUs program for internasjonalt utdanningssamarbeid. HVO har mer enn 90 samarbeidsavtaler gjennom Erasmus+.

Dersom du benytter deg av en Erasmus+ avtale slipper du å betale skolepenger og du får i tillegg et Erasmus+ stipend gjennom Internasjonalt kontor.

Avhengig av kostnadsnivået i det landet du drar til, er Erasmus+ stipendet på mellom €410-460 Euro per måned.

Du kan også få Erasmus+ stipend som praksisstudent. Praksisstipendet er omtrentlig €200 Euro høyere per måned enn studiestipendet. Les mer om rettigheter og plikter for stipendmottakere i Erasmus+ Student Charter.

For å motta Erasmus+ stipend må du fylle ut noen egne skjemaer. Dette vil du få hjelp til av Internasjonalt kontor. Skjemaene som skal fylles ut er:

 

Nordplus-stipend

Nordplus er et nordisk samarbeidsprogram for høyere utdanning. Høgskulen i Volda deltar i 3 Nordplus-nettverk og studenter som drar på utveksling til universiteter i disse nettverkene kan få Nordplus-stipend på toppen av støtten fra Lånekassen.

Dette er innenfor følgende samarbeid:

Ta kontakt med Internasjonalt kontor for mer informasjon om Nordplus-stipend.

 

Andre stipendordninger

Det finnes også andre stipendordninger for utveksling som er begrenset til din bakgrunn eller hvilket universitet du utveksler til.

Studenter må selv skaffe seg oversikt over mulige stipendkilder, men en start kan være å sjekke ANSA sine nettsider for informasjon om studier i utlandet.

Dessuten vil en del av våre partneruniversitet, spesielt i USA, gi "scholarships" i form av reduserte skolepenger, men da er det snakk om reduserte kostnader og ikke ekstra utbetalt stipend.