Bolig

En viktig del av søknadsprosessen er å skaffe seg bolig under utvekslingsoppholdet. Dette er noe du må gjøre i dialog med partneruniversitetet, og her vil prosedyrene variere. Ved noen institusjoner søker man på bolig og fag i samme søknad, mens man andre steder må søke separat til et eget boligkontor. Det er ikke alle partneruniversitet som tilbyr studenthybler, men det er som regel mulig å få hjelp fra Internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonen til å finne bolig på privatmarkedet.

Internasjonalt kontor fraråder studenter å betale for privat innkvartering før avreise. Det er flere eksempler på at studenter har blitt lurt. Vi anbefaler derfor at de som ønsker å leie privat reiser 14 dager før semesterstart slik at en har tid til å gå på visninger og se nøyere på forholdene før en inngår kontrakt.

Start tidlig å tenke på om du ønsker å bo privat eller i studentboliger. Les rapporter fra tidligere utvekslingsstudenter for å finne ut hvor det er lurt å bo.


Kontaktinformasjon

Når du vet adressen din i utlandet må du registrere denne i Studentweb slik at Høgskulen i Volda har semesteradressen din. Husk også å gi familie og venner din nye kontaktinformasjon.