Utdanningsdagane 2018

Påmelding, fagområder og program

Under Utdanninsdagane står høgre utdanning og framtidige karrierevegar i fokus. Vi ønskjer at elevane vert betre budde til å ta utdannings- og yrkesval. Med eit slikt tiltak vonar Høgskulen i Volda også å bidra til at fleire ungdomar vel å bli i eigen region, både under utdanning og seinare i arbeidslivet. Elevane kan sjølv velje kva fagområde/studium han eller ho ønskjer å høyre meir om. Dei får informasjon om tilbodet, får snakke med faglærarar og studentar, og får ein smakebit av undervisninga.

I påmeldingsskjemaet kan du velje tre ulike fagområde/studium. Du vil i etterkant av påmeldinga få tilsendt ei stadfesting og program for dagen i Volda.  

Program

Oppmøte: Berte Kanutte-huset, kantineområdet.
10.00 - 10.45: Velkomen! Opningsshow av studentar ved høgskulen, med gjester. 
15 min
11.00-11.45: Utdanningsval 1
15 min
12.00-12.30: Høgskulen spanderer lunsj:
•    Alle elevar møter i kantina, Berte Kanutte-huset
•    Alle rådgjevarar er invitert til fagleg lunsj på møterom BK220. 
15 min
12.45-13.30: Utdanningsval 2
15 min
13.45-14.30: Utdanningsval 3
14.40: Vel heim, bussavgang ovanfor Volda vidaregåande skule.