Profile picture for user MaritAA

Marit Holstad Aarsæther

Rådgjevar

Studieadministrasjonen

Rådgjevar for søkjarar, studentar og andre samarbeidspartar på alle nivå og for alle typer opptak.

Sakshandsamar med spesielt ansvar for søkjarar gjennom samordna opptak og til mastergradene våre.

Utdanning:

Bachelorgrad

Veiledningspedagogikk NTNU