Profile picture for user oddvaraa

Oddvar Aalde

Stipendiat

Stipendiat

Avdeling for samfunnsfag og historie - institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag.

Opptak på doktorgradsprogrammet til Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. 

Medlem av forskningsgruppene Demokrati og medverknad ved HVO og  Studies of Instruction across Subjects and Competences (SISCO) ved UiO.

Er også medlem og styrerepresentant i forskerskolen PROFRES

 

Tittel på doktorgradsprosjektet: Studieledelse for helhetlige og sammenhengende lærerutdanningsprogram

Den overordnede målsettingen med forskingsprosjektet er å skape ny kunnskap om hvordan studieledere og andre aktører i GLU går fram for å skape helhet og sammenheng i utdanningen, og hvordan strukturelle rammer hemmer eller fremmer dette arbeidet.

 

Yrkeserfaring og utdanning:

Studieleiar for grunnskulelærerutdanningane ved avdeling for Humanistiske fag og lærarutdanning (2014-2019)
Han har også erfaring som lærar og rektor i grunnskulen.

Aalde er utdanna allmennlærar frå Høgskulen i Volda. Han har også mastergrad i Samfunnsplanlegging og Leiing, i tillegg til utdanning innan økonomi og leiing frå Handelshøyskolen BI.

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Forskarskule: eit fellesskap utanfor ph.d.-bobla
Publisert 2023 av Steinarr Sommerset, Oddvar Aalde

Dialogue and nurturing relationships in coherent teacher education programs
Publisert 2022 av Oddvar Aalde, Inga Staal Jenset

Lucky Næroset, et casestudie om mobilisering og legitimitet i Næroset 85s.
Publisert 2018 av Oddvar Aalde

PfDK i praksis - Modellar for samarbeid om digital utvikling i praksisfeltet
Publisert 2018 av Synnøve Hedemann Amdam, Oddvar Aalde