Profile picture for user andremar

Marianne Hareide Andreasen

Stipendiat

Stipendiat

Utdanning

 • Folkeskolelærer, Aalborg Seminarium
 • Diplom i specialpædagogik med speciale i læse- og skrivevanskeligheder og sproglige vanskeligheder, University College Nordjylland

Akademisk grad/doktorgrad

 • Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitetskole (DPU) ved Aarhus Universitet, 2014

avsluttes ultimo 2020:

Undervisinghttps://www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/ph.d.-i-profesjonsrettede-laererutdanningsfag/ph.d.-stipendiater-proff

 • UL 302. Utvikling og læring i skule og barnehage (masteremne).

Faglege interesser

 • lærarutdanning
 • didaktikk
 • spesialpedagogikk

Forskingsgrupper

Noverande forskingsprosjekt

«på sporet av mestringsforventninger og sjølvregulering hjå elevar som strevar med oppgåveløysing i matematikk»

Arbeidserfaring

 • Folkeskolelærer
 • Spesiallærer for barn og unge med autisme i spesialklassene på Kærbyskolen, Aalborg

Verv

 • Skolebestyrelsesmedlem Byplanvejens Skole, Aalborg Kommune 2008-2012

Andre oppgåver

 • Rettleiar bachelorstudentar

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Udkast til art. 2: Samtaler om matematik
Publisert 2020 av Marianne Hareide Andreasen

Challenges in assessing and teaching mathematics
Publisert 2019 av Marianne Hareide Andreasen

Teachers challenges- in teaching students in mathematics
Publisert 2018 av Marianne Hareide Andreasen

Current validity of teachers’ challenges in teaching students struggling with mathematics
Publisert 2018 av Marianne Hareide Andreasen