Profile picture for user stenhamm

Madeleine Zetterlund Stenhammer

Stipendiat

Stipendiat

Utdanning

Bachelorgrad i Europastudier, Universitetet i Oslo (2012)

Mastergrad i Holocaust Studies, Royal Holloway, University of London (2013)

 

Doktorgadsprosjekt

"Det beste terapeutiske middel for berging av ein skamfaren menneskelagnad?" Møtet mellom Svanviken og velferdsstaten - fra misjon til miljøarbeid?

 

Doktorgradsprosjektet undersøker hvordan Norsk Misjon blant Hjemløse, som utøvde norsk assimileringspolitikk rettet mot tatere/romanifolk på vegne av myndighetene, navigerte gjennom et endret sosialpolitisk landskap i perioden 1949 til 1986 gjennom en nærstudie av institusjonen Svanviken arbeidskoloni. Der skulle tater-/romanifamilier læres opp til å bli «fastboende og nyttige medlemmer av samfundet» gjennom disiplin, arbeidstrening og kristelig påvirkning. Denne avhandlingen dreier seg om møtet mellom NMBH og det endrede sosialpolitiske landskapet, nærmere bestemt hvordan foreningen reagerte på og forsøkte å tilpasse seg en utvikling der strukturelle sosialpolitiske vilkår for å drive sosialt arbeid beveget seg fra religiøse til mer sekulære verdier og fra frivillighet til profesjonsbasert. 

 

Undervisning

HI100 Historisk innføringsemne

HI113 HI113 Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1870–2000

 

 

Faglige interesser

Sosialhistorie

Minoritetshistorie 

Samtidshistorie

Begrepshistorie

Forhandlinger mellom religion og sekularitet

Institusjonshistorie

Profesjonshistorie og -etikk 

 

Forskningsgrupper

Medlem av forskningsgruppen Kulturmøter og Forskningsgruppe i profesjonsetikk

Medlem av PhD-Colloquium Critical Romani Studies and antigypsyism research

 

Verv

Leder for Stipendiatforeningen ved Høgskulen i Volda (2017-2019.)

Medlem av arbeidsgruppe for Metodeforum, forskningsgruppe knyttet til doktorgradsprogrammet Profesjonsutøving - vilkår og utvikling Høgskulene i Volda og Molde (2017-2018.)

Kandidatrepresentant, 1. vara i Doktorgradsutvalget for doktorgradsprogrammet Profesjonsutøving - vilkår og utvikling (2016-2020)

Kandidatrepresentant, Doktorgradsutvalget for doktorgradsprogrammet Profesjonsutøving - vilkår og utvikling (2020-)

Styreleder, HIFO Nordvestlandet (2016-2018.)

Redaksjonssekretær, Etter Lemkin. Tidsskrift for studier av folkemord og politisk massevold (2010-2012)

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin