Default profile picture

Kristin Røvik

Stipendiat

Stipendiat

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Do we need the users’ voice? : an empirical research example comparing views of service providers and ex-prisoners : implications for practice
Publisert 2021 av Siv Elin Nord Sæbjørnsen, Sarah Catherine Patricia Duff Hean, Kristin Røvik, Bjørn Kjetil Larsen, Atle Ødegård

Anna

Det er ikke verden og oss, det er alle - i ett samfunn
Publisert 2020 av Ole Magnus Oterhals, Iver Valved Korsvik, Kristin Røvik, Hege Bakken, Rigmor Sjaastad Hagen

Forebygging av økonomisk eksklusjon i norsk fotball [ISBN 978-82-7962-254-3] 29s.
Publisert 2019 av Solveig Straume, Kari Elisabeth Bachmann, Guri Kaurstad Skrove, Sunniva Nerbøvik, Kristin Røvik

Prevention of economic exclusion in Norwegian football [ISBN 978-82-7962-249-9] 31s.
Publisert 2018 av Solveig Straume, Kari Elisabeth Bachmann, Guri Kaurstad Skrove, Sunniva Nerbøvik, Kristin Røvik

Inkludering av flyktninger i norske fotballklubber [ISBN 978-82-7962-247-5] 23s.
Publisert 2018 av Solveig Straume, Kari Elisabeth Bachmann, Guri Kaurstad Skrove, Sunniva Nærbøvik, Kristin Røvik

Stang ut for økonomisk inkludering i idretten?
Publisert 2018 av Kari Elisabeth Bachmann, Kristin Røvik, Solveig Straume

Inclusion of refugees in Norwegian football clubs [ISBN 978-82-7962-238-3] 33s.
Publisert 2018 av Solveig Straume, Kari Elisabeth Bachmann, Guri Kaurstad Skrove, Sunniva Nærbøvik, Kristin Røvik