Profile picture for user spilline

Eivor Finset Spilling

Stipendiat

Stipendiat

Doktogradsprosjektet mitt er del av DigiHand - the emergence of handwriting skills in the digital classroom. Eg studerer skriveutviklinga til byrjarskrivarar der nokre skriv for hand og andre skriv på nettbrett. 

UTDANNING:

  •  Mastergrad i nordisk, særleg norsk språkvitskap, frå Universitetet i Oslo
  •  Praktisk pedagogisk utdanning frå Universitetet i Oslo

INTERESSER:

  • Norskdidaktikk
  • Språkutvikling og språkstimulering
  • Byrjaropplæring
  • Grammatikk

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Henrik Ibsens skrifter 11. Tekstbind [ISBN 978-82-03-18941-8] 658s.
Publisert 2009 av Christian Janss, Stine Brenna Taugbøl, Ellen Nessheim Wiger, Sibylle Söring, Aina Nøding, Gry Berg, Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Nina Marie Evensen, Ingrid Louise Falkenberg, Åshild Haugsland, Ingunn Indrebø Ims, Kari Kinn, Inger Marie H Kjølstadmyr, Sigrid Larsson, Margit Sauar, Henninge M. Solberg, Eivor Finset Spilling, Gunnhild Wiggen, Mette Refslund Witting, Ingvald Aarstein, Ståle Dingstad
Publisher: Aschehoug & Co

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

The Measurement of Text Quality
Publisert 2021 av Eivor Finset Spilling

Handwriting versus keyboarding: Does writing modality affect quality of narratives written by beginning writers?
Publisert 2021 av Eivor Finset Spilling, Vibeke Rønneberg, Wenke Mork Rogne, Jens Roeser, Mark Torrance

Pedagogiske tekstar om ordklassar: ei undersøking av lærebøker i norsk på 3. og 4. trinn
Publisert 2020 av Tor Arne Haugen, Eivor Finset Spilling

Making sense of grammatical variation in Norwegian
Publisert 2018 av Hans-Olav Enger, Eivor Finset Spilling, Marianne Brodahl Sameien

Metakomparasjon i norsk
Publisert 2014 av Eivor Finset Spilling, Tor Arne Haugen

Gradbøying i norsk: en bruksbasert tilnærming
Publisert 2013 av Eivor Finset Spilling, Tor Arne Haugen

Anna

Handskrift vs. nettbrett: Påverkar skrivemodaliteten kvaliteten på forteljingar av begynnande skrivarar?
Publisert 2021 av Eivor Finset Spilling, Wenke Mork Rogne, Vibeke Rønneberg, Jens Roeser, Mark Torrance

Handskrift eller tastatur i tidleg tekstproduksjon?
Publisert 2019 av Eivor Finset Spilling, Vibeke Rønneberg, Wenke Mork Rogne, Mark Torrance

Presentasjon av Olaf Husby: Innvandreres morsmål. En ressursbok for lærere
Publisert 2017 av Eivor Finset Spilling

Presentasjon av Henning Fjørtoft: Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen
Publisert 2016 av Eivor Finset Spilling

Presentasjon av Garthus og Schulze: #nynorsk
Publisert 2016 av Eivor Finset Spilling

Flerspråklighet
Publisert 2016 av Eivor Finset Spilling

Presentasjon av Ingvil Brügger Budal (red.): Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk
Publisert 2015 av Eivor Finset Spilling

Mer kaffekjerring enn meg? Om gradbøying av substantiver
Publisert 2015 av Eivor Finset Spilling

Gradbøying av substantiver
Publisert 2014 av Eivor Finset Spilling

Gradbøying i norsk talespråk
Publisert 2014 av Eivor Finset Spilling

Gradbøying i norsk
Publisert 2014 av Eivor Finset Spilling

Reorganising grammatical variation in Norwegian
Publisert 2013 av Hans-Olav Enger, Eivor Finset Spilling, Marianne Brodahl Nilsen

Gradbøying i norsk. En korpusbasert undersøkelse av talespråk. 149s.
Publisert 2012 av Eivor Finset Spilling