Profile picture for user holmee

Eirik Holmen

Stipendiat

Utdanning:

Cand philol i historie ved Universitetet i Oslo 2004

Praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskulen i Volda 2004-2006

 

Arbeidserfaring:

Siden 2005 har jeg jobbet som lektor i videregående skole. Jeg har vært engasjert i internasjonalisering, og i opprettelsen av IB Diploma Programme ved Spjelkavik videregående skole, hvor jeg har undervist i History på Standard- og Higher Level. Jeg har vært praksisveileder for flere PPU-studenter.

Ved Historisk institutt, Høgskulen i Volda, har jeg vært engasjert som timelærer siden 2011. Ved samme institusjon hadde jeg våren 2015 ett 6 måneders vikariat som Høyskolelektor.

Siden august 2016 har jeg vært ansatt som stipendiat i historie ved Høgskulen i Volda.

 

Undervisning og veiledning:

HI100 Historisk innføringsemne (Krig og okkupasjon 1939-1945. Norge i den totale krig)

HI113 HI113 Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1870–2000

HI201 Globalhistorie. Europa, Vesten og verden

HI208 Spania - identiteter, nasjoner, regioner

HI210 Historie bacheloroppgave

KUM Master i kulturmøte

 

Faglige interesser: 

Admiral Norwegen

Globalhistorie

Historieteori

Klimahistorie

Krig og konflikt

Nasjonalisme og nasjonsbygging

Norsk maritim historie etter 1900 (Skipsverft- og fiskerinæring)

Økonomiske historie

2. Verdenskrig

 

 

Doktorgradsprosjekt:

Forced to collaborate? The Norwegian shipyard industry responding to German demands and regulations during the occupation 1940-1945.

Jeg er tilknyttet  forskningsprosjektet "In a World of Total War: Norway 1939 – 1945". Prosjektet er et samarbeid mellom UIT, NTNU, Narviksenteret og Institutt for forsvarsstudier. 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

"Der Führer befiehlt stärksten Ausbau Trondheim". Mobiliseringen av verftspotensialet i Trondheim: TMV, Kriegsmarinewerft Drontheim og storverftet som aldri ble bygget.
Publisert 2020 av Eirik Holmen

The Norwegian shipyard industry responding to German demands during the occupation (1940-1945)”
Publisert 2019 av Eirik Holmen

The Occuupation of Norway 1940 - 1945.
Publisert 2019 av Eirik Holmen, Chalak Kaveh

The Norwegian Fishing- and Shipyard Industry Responding to German Demands 1940-1945. "Schwerpunkt der Industrie, [...] liegt in der Werftsindustrie"
Publisert 2019 av Eirik Holmen

"Grunnlovens største prøve. Rettsoppgjøret etter 1945" Intervju av forfatterne Lars-Erik Vaale og Bård Herman Borge.
Publisert 2019 av Eirik Holmen

Guilty or Not? The concept of “Collaboration“ in Occupied Europe (1940-1945)
Publisert 2018 av Eirik Holmen

Presentasjon av artikkelprosjekt om den norske skipsverftsnæringen 1939-1945
Publisert 2018 av Eirik Holmen

The Norwegian Shipyards Industry Responding to War and Occupation 1939-1945
Publisert 2018 av Eirik Holmen

Economic Collaboration in Fishing- and Shipyard Industry in Norway 1939-1945
Publisert 2018 av Eirik Holmen

Beyond Borders: Aksel Holm – a manager and entrepreneur in the fishing industry adapting to Total War.
Publisert 2017 av Eirik Holmen

Aksel Holm: Medisintran til verden, vyer for Norge
Publisert 2017 av Eirik Holmen

Okkupasjonshistorie i Årbok for Sunnmøre
Publisert 2016 av Eirik Holmen

Sveriges rett til Norge. Förbundet Sveriges rätt og Svenska aationalföreningen. To svenske nasjonale foreninger og deres unionssyn 1893-1904. 138s.
Publisert 2004 av Eirik Holmen