Profile picture for user larsebjo

Bjørn Kjetil Larsen

Stipendiat

Stipendiat

Utdannet sosionom i 2003 fra universitetet i Stavanger. Mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra høgskolen i Molde. Har arbeidserfaring fra rusbehandling, psykisk helse, barnevern og kriminalomsorg. Jobber for tiden med phd-prosjekt som går på tverrprofesjonelt samarbeid i overgangsfasen fra fengsel til samfunn. 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

The Change laboratory as a tool for collaboration and social innovation
Publisert 2020 av Sarah Hean, Paivikki Lahtinen, William Dugdale, Bjørn Kjetil Larsen, Anu Kajamaa

A conceptual model on reintegration after prison in Norway
Publisert 2019 av Bjørn Kjetil Larsen, Sarah Hean, Atle Ødegård

Anna

Exploring interprofessional collaboration in the transition from prison to community for male adult offenders with substance abuse issues : a scoping review
Publisert 2019 av Bjørn Kjetil Larsen, Karl Yngvar Dale, Atle Ødegård

Er ansvarsgruppen en god løsning?
Publisert 2019 av Bjørn Kjetil Larsen, Siv Elin Nord Sæbjørnsen, Atle Ødegård