Profile picture for user larsebjo

Bjørn Kjetil Larsen

Stipendiat

Stipendiat

Utdannet sosionom i 2003 fra universitetet i Stavanger. Mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra høgskolen i Molde. Har arbeidserfaring fra rusbehandling, psykisk helse, barnevern og kriminalomsorg. Jobber for tiden med phd-prosjekt som går på tverrprofesjonelt samarbeid i overgangsfasen fra fengsel til samfunn. 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Interprofessional collaboration in reintegration after prison for prisoners with substance abuse issues : a scoping review
Publisert 2021 av Bjørn Kjetil Larsen, Karl Yngvar Dale, Atle Ødegård

Do we need the users’ voice? : an empirical research example comparing views of service providers and ex-prisoners : implications for practice
Publisert 2021 av Siv Elin Nord Sæbjørnsen, Sarah Catherine Patricia Duff Hean, Kristin Røvik, Bjørn Kjetil Larsen, Atle Ødegård

The Change laboratory as a tool for collaboration and social innovation
Publisert 2020 av Sarah Hean, Paivikki Lahtinen, William Dugdale, Bjørn Kjetil Larsen, Anu Kajamaa

A conceptual model on reintegration after prison in Norway
Publisert 2019 av Bjørn Kjetil Larsen, Sarah Hean, Atle Ødegård

Anna

Exploring interprofessional collaboration after prison in Norway - a mixed methods study
Publisert 2021 av Bjørn Kjetil Larsen

Ansvarsgruppen – over 30 år med skiftende arbeidsvilkår
Publisert 2021 av Bjørn Kjetil Larsen

Exploring interprofessional collaboration in the transition from prison to community for male adult offenders with substance abuse issues : a scoping review
Publisert 2019 av Bjørn Kjetil Larsen, Karl Yngvar Dale, Atle Ødegård

Er ansvarsgruppen en god løsning?
Publisert 2019 av Bjørn Kjetil Larsen, Siv Elin Nord Sæbjørnsen, Atle Ødegård